Elektrotechnikos paruoštukė


Nuolatinės srovės grandinės. Pagrindinės sąvokos ir dėsniai. Kintamosios srovės grandinės. Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinės.

Plačiausiai naudojami EVJ šaltiniai. Idealusis EVJ šaltinis – toks, kurio E=const ir Ri=0. Jo įtampa lygi EVJ ir nuo apkrovos nepriklauso. Realusis EVJ šaltinis turi vidinę varžą ir šaltinio įtampa mažėja didėjant varžai. Didelės galios EVJ šaltinių varžos mažos, todėl juos galima laikyti idealeisiais.

Lygiagrečiai sujungtais vadinami tokie grandinės elementai, kurių įtampa ta pati, jie prijungti prie tos pačios mazgų poros. I=I1+I2+I3, U=U1=U2=U3. Ge=(G. Pe=(P.

Sinusinių funkcijų vaizdavimas

Vaizdavimas vektoriais Sinusinį dydį galima pavaizduoti vektoriumi, kuris sukamas kampinių greičiu w ir kurio ilgis proporcingas sinusinio dydžio amplitudei. Vektoriaus projekcija į vertikalią ašį yra proporcinga sinusinio dydžio momentinei vertei. Sinusoidė gaunama perkėlus projekcijų vertes ties atitinkamais kampais wt abscisėje. Paprastai sinusiniai dydžiai vaizduojami vektoriais, sustabdytais laiko momentu t =0, todėl vektoriaus kampas su horizontaliąja ašimi turi būti lygus sinusinio dydžio pradinei fazeiVektorius yra sukamas kryptimi , priešinga rodyklės sukimui, todėl teigiamos pradinės fazės atidedamos atidedamos prieš laikrodžio rodyklės sukimąsi, neigiamos – rodyklės sukimosi kryptimi. Braižant vektorines diagramas – jose vaizduojami tik sinusiniai dydžiai ir vienoje diagramoje galima vaizduoti tik to paties dažnio sinusinius dydžius. Pvz: u=Umsin(ωt+ψu) i1=I1msin(ωt+ψ1) i2=I2msin(ωt+ψ2)

Vaizdavimas kompleksinėje plokštumoje. Sinusinį dydį galima pavaizduoti kompleksinėje plokštumoje sukamu vektoriumi, sustabdytu laiko momentu t=0. Tokio sinusinio dydžio atvaizdavimą galima pavaizduoti užrašyti kaip kompleksinį dydį A, kurį sudaro realioji A' ir menamoji A" dalys: Akomp= A'+jA"=Acosα+ jAsinα = A(cosα+jsinα). Elektronikoje menamasis vienetas √-1 žymimas raide j. A=√(A')2+(A")2 – kompleksinio dydžio modulis α=arctg(A"/A') – jo argumentas (kampas tarp realiosios ašies ir vektoriaus) Sinusinius dydžius kompleksiniais dydžiais užrašome : Ikomp=I(cos ψi+jsin ψi) =Iejψi; Ukomp=U(cos ψu+jsin ψu) =Uejψu; Ekomp=E(cos ψe+jsin ψe) =Eejψe

Simbolinis skaičiavimo metodas

Kintamosios grandinės imtuvai (Harmoniniai virpesiai)

2.1) induktyvioji apkrova – pvz.: ritė

2.2) talpinė – tai kondensatorius.

Dažniausiai šių natūralių galios koeficiento gerinimo priemonių nepakanka, todėl tenka taikyti dirbtines priemones, mažinančias fazių skirtumą φ tarp įtampos ir srovės. Kadangi dauguma imtuvų yra asinchroniniai varikliai, reaktyviąją galią Q galima sumažinti, lygiagrečiai prijungus talpinio pobūdžio elementą. Tai gali būti sinchroniniai varikliai, dirbantys specialiu režimu, ir kondesatoriai.

Dagiafazė grandinė – tokia, kurios šakose yra keletas vienodo dažnio, bet skirtingų fazių EVJ, sukurtų viename generatoriuje. Kiekviena šaka kuria teka viena iš daugiafazės grandinės srovių – fazė. Trifazę grandinę sudaro trifazis EVJ šaltinis, elektros energijos tiekimo linija ir intuvai. Trifaziai varikliai ekonomiškesni ir patikimesni, elektros energijos tiekimo linijoms suvartojama mažiau spalvotojo metalo, prie trifazio tinklo galima jungti dviejų skirtingų vardinių įtampų imtuvus.

Trifazės srovės gavimas sinchroniniame generatoriuje

Galios koef ir jo gerinimas

Jis turi idelę ekonominę reikšmę. Kai jis nepakankamai didelis tenka didinti linijinių laidų skerspjūvį, šaltinių galią. Grandinės galios koef gerinti būtina tobulinti technologinį procesą. Reikia, kad asinchroniniai varikliai kuo trumpesnį laiką dirbtų tuščiai arba mažiau apkrauti arba pakeisti mažai apkrautus variklius į mažesnės galios. Dažnai šių priemonių nepakanka. Reaktyviajai energijai kompensuoti naudojami sinchroniniai varikliai ir kondensatorių baterijos.

Energijos nuostoliai magnetolaidyje. Sūkurinės srovės. Ritės, turinčios realų magnetolaidį, aktyvioji galia yra magnetinių nuostolių galia: Pdm=Pdh+PdF. Pdh-hizterizės nuostoliai, PdF- Fuko srovių nuostoliai. Hizterizės nuostoliai gaunami dėl medžiagos permagnetinimo kiekvieną srovės periodą, jų galią proporcinga hizterizės kilpos plotui. Sūkurinės srovės magnetolaidžiu teka, kai jį veria ritės kintamasis magnetinis srautas, kuris indukuoja magnetolaidyje sūkurines EVJ. Kai sūkurinių sūkurinių jėgų nėra, kilpa yra siauresnė ir vadinama statine. Kai sūkurinių srovių efektas pasireiškia, ji platesnė ir vadinama dinamine. Sūkurinių srovių visiškai išvengti neįmanoma, tačiau galima sumažinti neigiamą jų poveikį, didinant magnetolaidžio elektrinę varžą. Ją galima padidinti dviem būdais: padidinti magnetiko specifinę elektrinę varžą ir sumažinti skerspjūvį kontūro, kuriuo teka sūkurinė srovė. Magnetiniai nuostoliai tuo didesni, kuo didesnė rite tekančios srovės dažnis.

Magnetinių grandinių pavyzdžiai.

  • Elektrotechnika Konspektas
  • Microsoft Word 1359 KB
  • 2015 m.
  • 9 puslapiai (7340 žodžiai)
  • Kazkas369
  • Elektrotechnikos paruoštukė
    10 - 7 balsai (-ų)
Elektrotechnikos paruoštukė. (2015 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-paruostuke.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 08:58
×