Elektrotechnikos sąvokos konspektas


Elektrotechnikos konspektas. Nuolatinės srovės grandinės omo kirc. des. Kintamosios srovės grandinės. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės. Nuolatinės srovės grandinės omo kirc. des. Kintamosios srovės grandinės. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės.


10.Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinė. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų įtampa yra ta pati.

I Kirchhofo dėsnis; srovių trikampis. Kiekvienam imtuvui galima pritaikyti Omo dėsnį: I=U/Ze . Pagal I Kirchhofo dėsnį kompleksinė srovių suma: I=I1+I2. Iš gauto srovių trikampio galima parašyti: Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinės kompleksinė srovė lygi lygiagrečių šakų kompleksinių srovių sumai. Kompleksinis laidumas ir laidumų trikampis – kompleksinį laidumą galima užrašyti: (=arctg(B/G). Aktyvusis ir reaktyvusis laidumai: Kompleksinėje plokštumoje galima sudaryti laidumų trikampį. Čia to paties imtuvo kompleksinės varžos ir kompleksinio laidumo menamųjų dalių ženklai yra priešingi.

31. Svarbiausieji transformatoriaus parametrai ir charakteristikos. 1)Paso duomenys. 2)Išorinė charakteristika. Tai viena iš svarbiausiųjų eksploatacinių transformatoriaus charakteristikų. Iš esmės tai yra antrinės apvijos voltamperinė charakteristika: U2=f(I2), kai U1=U1N=const. Įtampos pokytis įvertinamas santykiniu dažniu vardinės įtampos atžvilgiu.3)Naudingumo koeficientas. (=P2/P1. Transformatoriaus naud. koef. Priklauso nuo jo apkrovos. Naud. koef. yra didžiausias, kai Pk=P0, t.y. elektriniai nuostoliai lygūs magnetiniams nuostoliams. Keičiantis transformatoriaus apkrovai gana plačiose ribose, naud. koef. išlieka gana didelis

Mechaninė charakteristika. Tai elektros mašinos sūkių dažnio priklausomybė nuo jos statinio mechaninio momento n=f(M). Variklio tuščiosios eigos sūkių dažnis n0=U/(CE*(), t.y. priklauso tik nuo įtampos ir magnetinio srauto. Kai variklio įtampa ir srautas yra vardiniai-UN, (N-ir inkaro grandinėje reostatas neįjungtas (Rra=0), variklio mechaninė charakteristika n=f(M) yra vadinama natūraliąja. Mechaninė charakteristika yra vad. dirbtinąja.

Nuoseklaus žadinimo variklis. Šio variklio inkaro ir žadinimo srovė yra ta pati: Ia=Is. Paleidimo metu žadinimo srautas (s didesnis už vardinį, nes žadinimo apvija teka paleidimo srovė. Nuoseklaus žadinimo variklis negali veikti neapkrautas. Jis turi didelį paleidimo momentą (lyginant su lygiagretaus žadinimo varikliu). Jam nepavojingi dideli apkrovos momento pokyčiai. Nuoseklaus žadinimo varikliai plačiai naudojami elektrinio transporto ir kėlimo mašinose. Mišraus žadinimo variklis. Šio variklio savybės ir mechaninės charakteristikos yra tarpinės. Dažniausiai jo žadinimo apvijos sujungiamos taip, kad žadinimo srautai (f ir (s būtų tos pačios krypties. Mišraus žadinimo varikliai turi didelius paleidimo momentus, nes paleidimo metu padidėja žadinimo srautas (s. Jie naudojami valcavimo staklynuose, spaustuvės įrengimuose, keltuvuose. Jų greitis paprastai reguliuojamas kaip ir lygiagretaus žadinimo variklių.

36. Nepriklausomo žadinimo generatorius. Tokio generatoriaus žadinimo apvija yra prijungiama prie kito nuolatinės įtampos šaltinio. Žadinimo srovė ir srautas nuo generatoriaus apkrovos nepriklauso.Tuščiosios eigos charakteristika E=f(If) gaunama, keičiant reguliavimo reostato varžą Rrf. Svarbiausia įtampos mažėjimo priežastis yra įtampos kritimas inkare. Reguliavimo charakteristika If=f(I). Kai, didėjant generatoriaus apkrovai, įtampa mažėja, reikia didinti žadinimo srovę, tuo pačiu srautą ir EVJ, kad įtampa nesikeistų.

37. Lygiagretaus žadinimo generatorius. Prijungę nepriklausomo žadinimo generatoriaus apviją lygiagrečiai jo inkaro apvijai, turėsime lygiagretaus žadinimo generatorių. Tai savojo žadinimo generatorius, kurio gaminamos elektros energijos dalis yra suvartojama magnetiniam laukui sukurti. Išnagrinėsime generatoriaus susižadinimą jo tuščiosios eigos metu. Kadangi statoriaus poliuose paprastai visada yra liktinis magnetinis laukas, sukamo inkaro apvijoje yra indukuojama nedidelė liktinė EVJ. Uždara inkaro ir žadinimo grandine teka nedidelė žadinimo srovė, kuri sukuria nedidelį žadinimo srautą. Pastarasis sustiprina mašinos polių srautą, todėl padidėja EVJ. Dėl to žadinimo srovė sustiprėja, sukurdama didesnį žadinimo srautą.

Tai kintamosios sroves masinos.Statoriuje sudaro- mas sukamasis magnetinis laukas.Rotorius sukasi greiciu,kuris nelygus magnetinio lauko greiciui, todel sakoma,kad rotorius sukasi asinchroniskai. Asinchr masinos gali dirbti variklio ir generato- riaus rezimu.Placiausiai naudojami asinchroniniai trifaziai varikliai.Gaminama ir naudojama nemazai asinchr varikliu,jungiamu i vienfazi tinkla,bet ju galia ne didesne kaip 500W.Svarbiausias ju truku- mas tas,kad yra sudetingiau pakeisti ju darbo chara kteristikas,reguliuoti greiti.

Visos apvijos magnet indukcija: B(t)= BA(t)+ BB(t) + BC(t). Suminio magnet lauko ypatybes :1)Kai tri- faze apvija sudaro trys rites,isdestytos erdveje 1200 kampais,gaunamas vienos poliu poros (p=1) suka- masis magnet laukas.2) Gauto magnet lauko induk cija kiekvienu laiko momentu B=1,5Bm=const . 3)Statoriaus magnet laukas sukasi tiesiogines faziu sekos kryptimi. Magnet lauko sukimosi krypti gali- ma pakeisti sukeitus apvijos riciu prijungimo prie tinklo seka (pakeitus sroviu faziu seka). Tam reikia sukeisti vietomis bet kuriu dvieju riciu pradzias.

Elektrotechnikos sąvokos konspektas. (2015 m. Lapkričio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/elektrotechnikos-savokos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:17