Emigracijos ekonometrinė analizė


Ekonomikos analizė. Įvadas. Emigracija ir jos vaidmuo šalies ekonomikoje. Emigracijos iš lietuvos 2000 – 2011 metais apžvalga ir analizė. Emigraciją lemiančių veiksnių analizė. Bendras vidaus produktas. Vidutinios mėnesinis bruto darbo užmokestis. Asmenų piniginės perlaidos. Nedarbas. Emigracijos iš lietuvos duomenų charakteristikos, modelio sudarymas ir prognozavimas. Vidurkio, dispersijos ir pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas. Hipotezių apie vidurkių ir dispersijų lygybes tikrinimas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Tiesinės regresijos skaičiavimas. Pagrindinės hipotezės tikrinimas ir determinacijos koeficiento skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Tyrimo problema – emigracija Lietuvoje.

Tyrimo objektas – emigracija iš Lietuvos 2001-2010 metais.

Tyrimo tikslas – atlikti emigracijos iš Lietuvos 2001-2010 metais ekonometrinę analizę.

Tyrimo uždaviniai:

1. Aptarti emigracijos problemą Lietuvoje.

2. Ištirti veiksnius, kurie daro įtaką emigracijai iš Lietuvos

3. Apskaičiuoti ir paaiškinti emigracijos duomenų charakteritikas.

4. Patikrinti hipotezes apie vidurkių ir dispersijų lygybes.

5. Identifikuoti tiesinės regresijos lygtį

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš keturių skyrių. Pirmame skyriuje aptariamas emigracijos iš Lietuvos vaidmuo šiandieninėje šalies ekonomikoje. Antrame – apžvelgiama emigracijos iš Lietuvos kaita 2001-2010 metais ir analizuojami šio laikotarpio emigracijos duomenys. Trečiame skyriuje analizuojami pasirinkti emigraciją lemiantys veiksniai. Ketvirtame – pateikiamos emigracijos iš Lietuvos duomenų charakteristikos, modelio sudarymas. Pateikiamos išvados.

  • Ekonomika Analizės
  • 2013 m.
  • Lina
  • 32 puslapiai (6065 žodžiai)
  • Ekonomikos analizės
  • Microsoft Word 156 KB
  • Emigracijos ekonometrinė analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Emigracijos ekonometrinė analizė. (2013 m. Gruodžio 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/emigracijos-ekonometrine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:40