Emigracijos poveikio Lietuvos darbo jėgos struktūrai analizė


Įvadas. Pagrindiniai teoriniai darbo jėgos ir migracijos klausimai. Darbo rinkos samprata ir pagrindiniai elementai. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos pagrindiniai elementai. Darbo jėgos samprata ir ją charakterizuojantys rodikliai. Darbo jėgos samprata ir struktūra. Nedarbas. Gyventojų užimtumas. Darbo jėgą charakterizuojantys rodikliai. Migracijos samprata ir egzistuojančios migracijos teorijos. Migracijos samprata. Migracijos rūšys. Darbo jėgos migracijos formos. Pagrindinės migracijos teorijos. Emigracijos priežastys ir pasekmės. Emigraciją lemiantys veiksniai. Emigracijos pasekmės. Lietuvos darbo rinkos ir emigracijos tendencijos. 2001-2011 metais. Darbo rinkos tendencijos. Užimtieji ir bedarbiai. Užimtųjų ir bedarbių struktūra pagal apskritis ir savivaldybes. Užimtųjų ir bedarbių struktūra pagal amžiaus grupes. Užimtųjų ir bedarbių struktūra pagal išsilavinimą. Užimtųjų ir bedarbių struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis. Laisvos ir užimtos darbo vietos. Lietuvos gyventojų išorinės migracijos mastai. Emigrantai pagal būsimąją gyvenamąją vietą. Emigrantų struktūra pagal amžiaus grupes. Emigrantų struktūrą pagal lytį ir santuokinę padėtį. Emigrantų struktūra pagal išvykimo priežastis. Emigrantų struktūra pagal išsilavinimą. Emigrantų struktūra pagal kvalifikaciją. Emigracijos ir darbo rinkos rodiklių kitimo ryšių nustatymas, remiantis koreliacine analize. Sociologinės apklausos rezultatų analizė. Apklausos metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai.

Tyrimo objektas – emigracijos poveikis Lietuvos darbo jėgos struktūros kitimui.

Tyrimo tikslas – įvertinti emigracijos poveikį Lietuvos darbo jėgos struktūrai.

Darbo uždaviniai:

•Ištirti teorinius darbo jėgos ir emigracijos klausimus.

•Atlikti pagrindinių Lietuvos darbo rinką charakterizuojančių rodiklių analizę.

•Atlikti emigracijos iš Lietuvos tempus iliustruojančių rodiklių analizę.

•Naudojant koreliacinės analizės metodą įvertinti emigravusiųjų skaičiaus ir pagrindinių darbo jėgos struktūrą charakterizuojančių rodiklių kitimo ryšius.

•Remiantis socialinės apklausos metodų, nustatyti emigracijos iš Lietuvos priežastis ir emigravusiųjų struktūrines charakteristikas.

•Nustatyti teigiamą ir neigiamą emigracijos poveikį Lietuvos darbo jėgos struktūrai.

•Pateikti išvadas ir pasiūlymus, kaip mažinti emigracijos srautus, bei neigiamą poveikį darbo jėgos struktūrai.

  • Vadyba Diplominis darbas
  • Microsoft Word 2075 KB
  • 2014 m.
  • 99 puslapiai (17824 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ivona
  • Emigracijos poveikio Lietuvos darbo jėgos struktūrai analizė
    10 - 5 balsai (-ų)
Emigracijos poveikio Lietuvos darbo jėgos struktūrai analizė. (2014 m. Gruodžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/emigracijos-poveikio-lietuvos-darbo-jegos-strukturai-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:16
×