Emocinis intelektas esė


Įvadas. Emocinio intelekto samprata. Emocinio intelekto įtaka žmonių gyvenimams. Išvados. Literatūros sąrašas.


Žmogus – gebanti logiškai mąstyti, priimti tam tikrus sprendimus bei valdyti emocijas būtybė. Visa tai mus išskiria iš gyvūnų, kadangi žmogui yra svarbu ne tik išgyventi, bet ir sukurti sau patogų, laimingą, sėkmingą gyvenimą, užsitikrinti dvasinę ramybę, bei palikti kažką po savęs, kas primintų ateities kartoms apie jo egzistavimą.

Žmogaus intelektas yra pagrindinis faktorius, padedantis susikurti žmogui tokį gyvenimą, kokio jis trokšta. Intelektas yra skirtomas į du pagrindinius, tai protinis intelektas ir emocinis intelektas. Protinis intelektas – tai žmogaus elgesys pargįstas protiniais sprendimais, pavyzdžiui sugebėjimas spręsti problemas, sugebėjimas mokytis iš savo ir kitų žmonių patirties, sugebėjimas priimti logiškus sprendimus ir pan. Emocinis intelektas – tai žmogaus elgesys pagrįstas vidinėmis jo emocijomis, pavyzdžiui gebėjimas suvokti savo jausmus, juos išreikšti, įvardinti, gebėjimas juos valdyti.

Protinis intelektas yra svarbus, kadangi be jo žmogus nesugebėtų gerai atlikti tam tikrų veiksmų, tokių kaip pavyzdžiui matematiniai skaičiavimai, žodžių suvokimas, tinkamo problemų sprendimo būdo priėmimas ir pan. Jo tobulinimas išlavina žmogaus protą ir mąstymą, tačiau susikurti trokštamą gyvenimą padeda emocinis intelektas, kadangi daugumą sprendimų žmogus gyvenime priima vadovaudamasis ne protu, o emocijomis. Gebėjimas jas valdyti padeda priimti teisingus ir reikiamus sprendimus.

Ne kartą teko pastebėti, kad žmogus turintis aukštą protinį intelektą pasiekia gyvenime mažiau negu tas, kurio protinis intelektas žemesnis. Dėl to kaltas yra būtent emocinis intelektas, kadangi protinis intelektas neatspindi visų mūsų gebėjimų. Todėl šiame darbe ir bus analizuojama emocinio intelekto svarba.

Jau 1920 metais Thomdike pasiūlė intelekto modelį, kuriame, be tradicinių intelekto veiksnių, yra ir kiti veiksniai, kuriuos apibendrindamas jis pavadino socialiniu intelektu. Thomdike (1920) supratimu, socialinis intelektas yra sugebėjimas „suprasti ir valdyti vyrus ir moteris, berniukus ir mergaites - išmintingai veikti žmogiškuose santykiuose". Šiame socialinio intelekto apibrėžime galime įžvelgti tiek kognityvinį, tiek elgesio aspektą. Thomdike teigia, kad visų pirma sugebėjimas suprasti žmones ir mokėti elgtis socialinėje aplinkoje yra intelektinis sugebėjimas ir, antra, šis gebėjimas skiriasi nuo kitų intelekto aspektų: abstraktaus-verbalinio ar konkretaus-mechaninio.

XX amžiaus pradžioje mokslininkai buvo įsitikinę, kad intelektas nėra vienpusis, o greičiau daugiaplanis ir nevienareikšmis konstruktas. Šalia paprastai pagrindiniu laikomo racionaliojo arba bendrojo intelekto nagrinėjamos įvairių kitų, tarp jų ir socialinio bei emocinio intelekto, sąvokos. [3]

Yra gausybė bandymų intelektą skirstyti į kelis ar net keliolika tipų. Vienas tinkamiausių, mūsų požiūriu, yra bendrojo intelekto skyrimas į tris pagrindinius tipus: abstraktųjį, konkretųjį ir socialinį intelektą. Čia abstraktusis intelektas suprantamas kaip sugebėjimas suprasti ir manipuliuoti verbaliniais bei matematiniais simboliais; konkretusis - kaip sugebėjimas suprasti ir manipuliuoti daiktais (objektais); socialinis- kaip sugebėjimas suprasti žmones ir bendrauti su jais. Iš esmės abstraktaus intelekto sąvoka pradėta vartoti individo laimėjimų prognozavimo akademinėje veikloje kontekste, o abstraktaus intelekto lygio siejimas su kitų sričių sėkmės prognozėms ne visada pasiteisindavo. Pradėta ieškoti „kitokio", specifinio intelekto, jo veiksnių, kurie turi įtakos žmogaus veiklai neakademinėse sferose, tokiose kaip tarpasmeniniai santykiai šeimoje, darbe, draugijoje ir pan. Viena iš tokių alternatyvių koncepcijų yra jau minėta emocinio intelekto koncepcija. Remiantis anksčiau minėtu modeliu, emocinis intelektas, kaip dažniausiai pasireiškiantis socialinėje žmogaus gyvenimo sferoje, turėtų būti viena iš socialinio intelekto sudedamųjų dalių. Šis terminas pirmą kartą pavartotas Bar-Ono, Salovey ir Mayerio straipsniuose, kiek vėliau jis buvo išpopuliarintas Daniel‘io Goleman‘o. [5]

  • Microsoft Word 29 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2763 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aušra
  • Emocinis intelektas esė
    10 - 2 balsai (-ų)
Emocinis intelektas esė. (2017 m. Spalio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/emocinis-intelektas-ese.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 10:03
×