Emsi degalinių įvaizdis


Įvadas. Organizacijos įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Organizacijų vertybių sistemos, elgsenos ir gyvavimo teorinė analizė. Organizacijos vertybių sistema ir elgsenos modelių įtaka organizacijos įvaizdžiui. Organizacijos gyvavimo etapų analizė. Organizacijos įvaizdžio samprata, jo dedamosios ir struktūra. Organizacijos įvaizdį įtakojančios išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacijos įvaizdžio kūrimo modelių analizė. Empirinis emsi degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimas. EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo metodika. EMSI degalinių tinklo įvaizdžio formavimo tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas – organizacijos įvaizdžio analizė.

Darbo tikslas – nustatyti pagrindines UAB „EMSI“ degalinių tinklo įvaizdžio formavimo lygį ir lemiančius veiksnius degalinių tinklo vartotojų atžvilgiu.

Siekiant suprasti įvaizdžio reikšmę organizacijos veiklai, pradžioje bus išnagrinėta organizacijos vertybių sistema, jos elgsenos ir gyvavimo ciklo ypatumai. Nagrinėjant organizaciją kaip visumą bei kiekvieną jos elementą atskirai, yra sukurta nemažai organizacijos elgsenos tyrimo metodikų, kurios organizacijos elgseną nagrinėja trimis lygiais: individo, grupės ir organizacijos.

turėti bent vieną specifinį tikslą, nukreiptą į žmogaus (nario ar narių) ar visuomenės poreikių ar interesų atitikimą;

mažiausiai turėti bent vieną narį (kiti nurodo, kad minimalus žmonių skaičius turi būti bent du);

gauti ar sukurti įvairių formų (materialinės, dvasinės, informacinės) pridėtinę vertę;

panaudoti ar pertvarkyti įvairaus pobūdžio išteklius (darbo, materialinius, finansinius, informacinius);

turi būti susidarę padėties skirtumai.

Nuo pripažintų ir toleruojamų organizacijos vertybių priklauso ne tik kokie bus priimti jos veiklos sprendimai, bet kas juos ir kaip bei kokiomis priemonėmis įgyvendins. Organizacijos vertybių sistema gali būti apibūdinta taip: individualių ir organizacijos tikslų bei interesų atitikimu; santykiais su vartotojais ir klientais; organizacijos socialiniu indėliu; etiško produkto ir veiklos suvokimu; bendravimo ir valdymo aspektais: kultūra, įsipareigojimais ir atsiribojimais, lankstumu, operatyvumu, tolerantiškumu, bendravimu ir kita; estetinėmis, etinėmis ir moralinėmis savybėmis; ekonominėmis savybėmis ir praktiškumu (Ginevičius R., Sūdžius V., 2005, p. 48). Organizacijos vertybių sistema turėtų būti sudaryta iš tokių pagrindinių dalių: geranoriškumo vartotojui (klientui, pirkėjui), tikslų siekimo (ryžtingumas), esmingo socialinio indėlio, individualių laimėjimų, kolektyvizmo jausmo, produkto tobulumo, motyvų, efektyvaus valdymo. Visa tai kuria teigiamą įmonės įvaizdį. Organizacijos veikla yra neatsiejama nuo jos pripažintų vertybių (žr. 7 paveikslą).

individualus autonomiškumas, laiduojantis dideles atsakomybės, savarankiškumo ir iniciatyvos pasireiškimo galimybės organizacijoje;

valdymo struktūra, apibrėžianti tiesioginio valdymo veikiančias normas;

organizacijos tikslų lygis, kryptingumas bei perspektyvos;

sudėtinių organizacijos dalių palaikymo lygmuo ir integracija koordinuojant organizacijos tikslų siekimą;

komunikacinių ryšių naudojimo valdymui lygis (valdymo aprūpinimas);

darbuotojų susitapatinimo su organizacija lygis (identifikacija);

rizikos mažinimo ir valdymo lygis.

Organizacijos gali būti apibūdinamos pagal savo gyvavimo etapus, o strateginis įmonės veiklos (organizacijos elgsenos) modelis pasirenkamas, atsižvelgiant į tai, kokiame etape yra organizacija. Dirbant šiuolaikinės rinko sąlygomis, kai sparčiau kinta aplinka ir plėtojasi organizacijos santykiai, procesai, įmonės greičiau pereina iš vieno gyvavimo etapo į kitą. Organizacijoms, priešingai nei jų produktams, gali būti numatoma daugiau gyvavimo etapų: gimimas, vaikystė, jaunystė, ankstyvasis brendimas, subrendimas, senėjimas.

Žemiau esančiame paveiksle yra nurodyti pagal Daft R. (2001) organizacijos plėtros lygiai: verslumo, kolektyvizmo (grupės), formalizavimo, plėtojimo (nuodugnaus išdėstymo). Kai organizacija pereina į naują savo gyvavimo ciklą, reikia nustatyti naujas veiklos plėtros taisykles, kurios performuotų įmonės įvaizdį.

Milneris B. Z. (2003) organizacijos gyvavimo etapus apibūdina taip:

verslumo etapas – organizacija yra be aiškiai išreikštų tikslų steigimosi stadijoje; produktas, rinka ir išteklių šaltiniai yra tikslinami ir konkretizuojami;

kolektyvinis etapas, kai tęsiamas inovacinis procesas, formuluojama organizacijos misija; organizacijos struktūra ir komunikacinis procesas dar nenusistovėję ir neformalizuoti; užmezgami išoriniai techniniai ryšiai, rodomi aukšti įsipareigojimų siekiai;

formalizacijos ir valdymo etapas – susidaro valdymo struktūra, nustatomos taisyklės ir procedūros, pasiskirstoma funkcijomis, atsiranda aiškus sprendimų priėmimo nuoseklumas ir įgyvendinimo tvarka;

struktūros įtvirtinimo etapas, kai didinamas produkcijos išleidimas ir plečiama rinka; organizacijos struktūra tampa ir kompleksiškesnė, ir patikslintina, o sprendimų priėmimas decentralizuotas;

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 90 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (6868 žodžiai)
  • Universitetas
  • Modesta
  • Emsi degalinių įvaizdis
    10 - 8 balsai (-ų)
Emsi degalinių įvaizdis. (2016 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/emsi-degaliniu-ivaizdis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 04:35
×