Energetinės nepriklausomybės projektai


Ekonomikos projektas.

Summary. Įvadas. Literatūros apžvalgos. Elektros energijos nepriklausomybės strategija. Dujų energijos nepriklausomybės strategija. Sgd terminalas. Dujotekių jungtis tarp lenkijos ir Lietuvos. Syderių požeminės gamtinių dujų saugyklos projektas. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija. Elektros energijos sektorius. Šilumos sektorius. Gamtinių dujų sektorius. Naftos, atsinaujinančių energijos išteklių, bei energetinio efektyvumo sektoriai. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Literatūra.


Just like many other European countries, Lithuania is facing challenges in the three main sectors: security of the energy supply, competitiveness and sustainability of the energy sector. In Lithuania, this situation is due to the historical and political circumstances, as well as the lack of internal resources. The vast majority of important fuels and energy used in Lithuania is imported, and after the shutdown of Ingalina Nuclear Power Plant, the country is no longer capable of satisfying its own electricity demand, and is highly dependent on other countries. Therefore, the purpose of the National Energy Independence Strategy, is to defined the main objectives of Lithunaia in the energy sector, the main one – is to ensure Lithuanias energy independence before the yra 2020.

Temos aktualumas: Lietuva kaip ir daugelis kitų Europos valstijų susiduria su esminiai iššūkiais trijose srityse: energijos tiekimo saugumo, energetikos sektoriaus konkurencingumo, bei darnios sektoriaus plėtros. Tokią Lietuvos padėtį nulėmė istorinės, politinės aplinkybės, bei vidinių išteklių stoka, todėl Lietuva yra ypač pažeidžiama energetikos srityje. Didžioji dalis suvartojamo kuro ir energijos Lietuvoje yra importuojama, o sustabdžius Ignalinos Atominės Elektrinės veiklą, Lietuva nebepajėgia patenkinti savo elektros energijos preikiu, ir yra priklausoma nuo kitų valstybių. Todėl Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijos tikslas – nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tikslus, svarbiausias kurių – Lietuvos energetinės nepriklausomybės užtikrinimas iki 2020 metų.

Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) stategiją.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti elektros energijos nepriklausomybės strategiją

Išanalizuoti dujų energijos nepriklausomybės strategiją

Aptarti Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategiją

Lietuvos elektros energetikos sektorius susidaro iš energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo, vartojimo ir prekybos. Energetikos sistemą sudaro:

Aukštos įtampos elektros perdavimo linijos ir įrenginiai, kuriais elektra perduodama dideliais atstumais, šios perdavimo sistemos operatorius – AB „Litgrid“;

Elektros energijos gamybą, tiekimą, prekybą ir skirstymą, bei elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą kontroliuoja viena didžiausių Baltijos šalyse, valstybės kontroliuojama energetikos įmonė „Lietuvos Energija“. „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos pajėgumus, užtikrina energijos tiekimo saugumą, prižiūri visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą. Taip pat, įgyvendina strateginius plėtros projektus, vykdo ir siekia Nacionalinės energetikos strategijoje numatytų tikslų.

Už suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir energijos perdavimą yra atsakinga AB „Litgrid“. Ji užtikrina patikimą elektros sistemos darbą, bei visavertę integraciją į Europos elektros tinklą, sistemą ir rinką. Pagrindiniai strateginiai elektros energetikos projektai kuriuos vykdo įmonė, yra tarptautinės elektros jungtys tarp Lietuvos ir Švedijos bei Lenkijos – „NordBalt“ ir „LitPol Link“.

„AB Lesto“ yra pagrindinis Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius, ir yra atsakingas už elektros tiekimą galutiniems vartotojams, jų poreikių tenkinimą, efektyvų naujų vartotojų prijungimą, tinklų eksplotavimą, plėtojimą, bei saugumo ir patikimumo užtikrinimą.

Antrajame paveiksle matome kaip keitėsi elektros energijos gamybos kiekiai Lietuvoje, pastaruosius 10 metų. Pastebimas ypač didelis gamybos kritimas po atominės jėgainės uždarymo, ir toliau, gaminami kiekiai vis mažėja. Taip pat tolygiai mažėja ir pagaminamos elektros kiekis iš viso, tačiau daugėja elektros pagaminamos naudojant alternatyvius ir atsinaujinančius šaltinius – tai yra saulės bei vėjo jėgainėse.

Šiuo metu Lietuvoje yra eksploatuojamas gana senas elektros energijos perdavimo tinklas, nėra jungčių nei su kontinentine Europa, nei su Skandinavijos šalimis. Tokios jungtys būtų ypač svarbios siekiant užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, bei leistų pasinaudoti bendros Europos Sąjungos elektros energijos rinkos teikiamais privalumais. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, teigiama jog jau 2020 metias, augant Lietuvos ir Baltijos šalių ekonomikai susidarys reikšmingas elektros energijos trūkumas, kurį panaikinti reikėtų papildomų 1,3 GW elektros energijos gamybos pajėgumų.

  • Ekonomika Projektai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Neringa
  • 29 puslapiai (5735 žodžiai)
  • Ekonomikos projektai
  • Microsoft Word 363 KB
  • Energetinės nepriklausomybės projektai
    10 - 2 balsai (-ų)
Energetinės nepriklausomybės projektai. (2016 m. Kovo 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/energetines-nepriklausomybes-projektai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 19:25