Erdviniu objektu kodavimas ir identifikavimas


Įvadas. Erdviniai objektai. Geografinių duomenų šaltiniai. Erdviniai duomenų modeliai. Erdvinių objektų rinkinio sudarymas. Pagrindiniaiduomenų rinkiniai Lietuvoje. Geodeziniai tinklai. Erdvinių objektų identifikavimas ir kodavimas. Erdvinių duomenų naudojimo galimybės. Išvados. Literatūros šaltiniai.


Šiandien erdviniai duomenys (kaip geografinės informacijos forma) yra masinės rinkos produktas, ir siūlomispausdintinių kopijų bei skaitmeniniu formatais.

Šiuo metu daugelis šalių perėjo prie skaitmeninių planų sudarymo aplinkos ir kaskart vis daugiau privačių organizacijų dalyvauja renkant bendruosius referencinius duomenis, sudarant ir platinant planus. Lietuvos Respublikoje viena iš stambiausių organizacijų, atliekančiųsmulkaus mastelio georeferencinį žemėlapių sudarymą ir erdvinių duomenų apdorojimą, yra valstybės įmonė „GIS centras“.

Tikslas: Aprašyti kaip identifikuojami ir koduojamierdviniai duomenys.

Duomenys nusakantys objekto erdvinę padėtį yra vadinama erdviniais duomenys. Objektai negali būti išreiškiami be savo savybių, todėl objektų savybėms nusakyti naudojami atributai. Erdviniai duomenys ir atributai tarpusavyje privalo būti susieti, nes priešingų atveju neturėsime teisingos minimalios informacijos.

Stačiakampės (x;y), polinės koordinatės (1,ɑ);

Žemyno, miesto, gyvenvietės ar kitokio objekto vietovardis;

Geografinių informacinių sistemų technologija leidžia naudoti geografinius duomenis iš įvairių šaltinių, pateikti juos įvairiais masteliais ir formatais, tačiau jie bus patikimi tiek, kiek patikimi duomenų šaltiniai.

Su pirminiais duomenimis būnam puikiai susipažinę arba turite galimybę užduoti klausimus juos rinkusiems žmonėms. Tai tiesioginiai objekto matavimai įvairiomis priemonėmis, būdais ir instrumentais, fotonuotraukos, tame tarpe ir aerofotonuotraukos bei pastaruoju metu sparčiai besivystantys palydoviniai vaizdai.

Labiausiai paplitęs pirminių rastrinių duomenų šaltinis, tai yra distancinis zondavimas, apimantis aerofotonuotraukas ir palydovinius vaizdus. Ši technologija įgalina gauti objektų ne tik erdvinius duomenis, bet ir jų atributus (fizinės, cheminės, biologinės objektų savybės) nesant tiesioginio fizinio kontakto tarp matuotojo ir matuojamo objekto.

Skenavimas – tai popierinių ar kitokių planų nuoseklus skaitymas skeneriu, kuriuo metu gaunamas skaitmeninis rastrinis vaizdas.

Antriniai vektoriniai duomenys yra gaunami rankiniu būdu skaitmenizuojant analoginius žemėlapius, planus, schemas.

GIS programinės įrangos sistemose įdiegta šie domenų modeliai:

• CAD (Computer-AidedDesign) – daugiausia orientuoti į kompiuterizuotą inžineriją, braižybą. CAD sistemose realaus pasaulio elementai atvaizduojami kaip paprasti taškai, linijos ar poligonai. Šis duomenų modelis nepopuliarus.

• Tinklas – tinklų analizė, sprendžiant komunikacijų, transporto, hidrologiniusuždavinius. Iš principo tai – vektorinio topologinio duomenų modelio variantas, skirtas modeliuoti įvairiems srautams (prekių, išteklių, vandens, elektros ir pan.). Yra skiriami du pirminiai tinklų tipai: spindulinis (medžio pavidalo) – tėkmė juda aukštyn-žemyn (pavyzdžiui, hidrografinis tinklas); kilpinis – tėkmės gali kirstis (pavyzdžiui, vandentiekio, gatvių tinklas).

Šiuo metu šalyje yra keletas GIS duomenų rinkinių, kurias galima priskirti duomenų rinkinių kategorijai.

KDB paskirtis – pateikti kartografinį pagrindą atitinkamo mastelioplanams: topografiniams, jei naudojama vien toje KDB sukaupta informacija, arteminiams, jei plano sudarytojas, naudodamas pasirinktus KDB sluoksnius, pridedasavo paties teminę informaciją.Dauguma šalies informacijos kūrėjų bei vartotojų dirba su M1:10000 planiais, todėl sudarant georeferencinių duomenų rinkinius ypatingas dėmesys skiriamas sukurti tokiąKDB, kuri savo turiniu bei forma tenkintų topografinio planoo M1:10000 sudarymo reikalavimus, o toks kartografinių duomenų rinkinio variantas vadinamas KDB10LT. Yra trys KDB10LT duomenų lygiai:

•Pirmas KDB10LT lygis – maksimaliai operatyviai sukaupta tik būtiniausia informacija, kuri skirta supaprastintų kartografavimo ar teminių GIS duomenų rinkinių sudarymo uždaviniams spręsti, kai duomenų pilnumas (ypač atributų) nėra būtinas.Žemiausios kategorijos KDB10LT lygis vadinamas Lietuvos Respublikos georeferenciniupagrindu (GDR10LT), kurį sudaro tam tikri mikrolygio informaciniai sluoksniai. GDR10LT apima visą Lietuvos teritoriją ir sudaro 2782 topografinio plano M1:10000 nomenklatūrinius lapus.

Lietuvos kosminio vaizdo plano M 1:50000 skaitmeninių duomenų rinkinį sudaro du komponentai :

Duomenų rinkinys dengia visą dabartinę Lietuvos Respublikos teritoriją (65300 km2). Ji organizuota 25x25 km nomenklatūriniais lapais (iš viso 135 lapai). Lietuvos kosminiovaizdo plano M 1:50000 duomenų rinkinio autoriaus teisės priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. LTDBK50000 pagal autoriausįgaliojimą platina ir prižiūri VĮ „GIS-Centras“.

  • Geodezija Referatas
  • Microsoft Word 752 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4431 žodžiai)
  • Kolegija
  • Eve
  • Erdviniu objektu kodavimas ir identifikavimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Erdviniu objektu kodavimas ir identifikavimas. (2016 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/erdviniu-objektu-kodavimas-ir-identifikavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 04:42
×