Ergonomika

251 dokumentas
Ergonominiai reikalavimai darbo vietai. ergonomikos reikšmė darbuotojų saugai ir sveikatai
Įžanga. Ergonomikos principai darbo vietai. Ergonominė aplinka. Sveikatos ergonomika. Darbo aplinkos poveikis žmogui. Žmogaus galimybės. Antropometrija ir darbo vietos projektavimas. Rega. Regėjimo įtampa. Rega ir apšviestumas. Kompiuterio ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 28
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Užduotis Apskaičiuoti evakuacijos laiką (ts) iš auditorijos. Duota. Sprendimas. Žmonių srauto judėjimo greičio ir intensyvumo priklausomybė nuo tankio. Žmonių evakuacijos ...
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 11 15
Ergonomika kosmetologijoje
Įvadas. Ergonomikos samprata. Darbo vietos įrengimas pagal ergonomikos principus. Apšvietimas. Mikroklimatas. Triukšmas. Darbo kėdė. Kosmetologo darbo įtaka profesinių ligų atsiradimui. Rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 18
Taisyklinga laikysena
Įvadas. Taisyklinga laikysena. Netaisyklinga laikysena. -Laikysenos vertinimas. Taisyklingos laikysenos palyginimas su akvilės būdaitės laikysena. Taisyklinga pėda. -Patarimai. Literatūra.
Ergonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 02 05
Biuro ergonomika
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Biuro patalpos parinkimas. Administratoriaus darbo vieta. Administratoriaus pagrindinės darbo zonos įrengimas. Baldai. Kanceliarinės priemonės. Gėlės. Darbo aplinka. Darbo aplinkos ergonominiai ...
Ergonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 01 02
Ergonomiškos darbo priemonės
Įvadas. Ergonomiškos darbo priemonės. Ergonomiškas kompiuterio stalas. Ergonomiška kėdė. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Monitorius. Klaviatūra. Pelė. Pelės kilimėlis. Ergonomiškas dokumentų laikiklis. Ergonomiškas rašiklis. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 12 08
Darbo vietos ir darbo sąlygų ergonominiai aspektai
Darbo vietos ir darbo sąlygų ergonominiai aspektai. Ergonomiškos aplinkos sąlygos. Mikroklimatas. Apšvietimas. Natūralus apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas. Apšvietimas darbo vietoje. Triukšmas. Vibracija. Kokybiška įranga. Ergonomiškai ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2012 10 07
Kosmetologo ergonominės darbo salygos
Įvadas. Fiziniai kosmetologo sveikatos sutrikimai. Ergonomika kosmetologijoje. Ergonominiai darbo įrangos reikalavimai. Pagrindiniai taisyklingo darbo reikalavimai. Fizinės sveikatos išsaugojimo metodai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ergonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 16
Darbo aplinka
Įvadas. Darbo vietos reikalavimai. Darbo vietos parametrai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Triukšmas. Vibracija.
Ergonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 12 17
Ergonomika skaidrės
Ergonomika. Ergonomikos rūšys. Pagrindiniai profilaktikos principai dirbant kompiuteriu. Saugios darbo vietos sąlygos. Tiknamos darbo vietos rekomendacijos. Ergonomiška aplinka. Pagrindiniai sveikos darbo aplinkos ergonominiai principai. ...
Ergonomikos projektai, Projektas, 10 puslapių
2012 11 14
Ergonomika dirbant kompiuteriu referatas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Ergonomika. Darbo aplinka. Darbos vietos apšvietimas. Triukšmas darbo aplinkoje. Darbo vietos šildymas. Darbo vietos spinduliuotė. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 05
Referatas apie ergonomiką
Ergonomika. Ergonomikos mokslo principai. Ergonomikos samprata. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos principai. Sveikatos ergonomika. Darbo kompiuteriu ergonomika.
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 07 30
Ergonomiška darbo aplinka
Įvadas. Ergonomiškos darbo aplinkos samrata. Bendrieji reikalavimai darbo vietai. Darbo kėdė. Taisyklinga laikysena biuro kėdėje. Apšvietimas. Darbo stalas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Grindys ir sienos. Įtaisų išdėstymo sekos ...
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 04 12
Žmonių sauga ir ergonomika
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Potencialiai pavojingi įrengimai. Darbo higiena. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Technologinių procesų darbų sauga arba ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 12 14
Žmonių sauga ir ergonomika laboratoriniai
9 laboratoriniai darbai. Darbo tikslas. Naudojami prietaisai. Matavimų tvarka. Darbo ataskaita. Naudojami prietaisai. Darbo tvarka. Darbo ataskaita. Patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimotyrimas. ...
Ergonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 puslapis
2013 11 12
Kompiuterininko darbo vietos ergonominis vertinimas
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Darbo su kompiuteriu ergonomika. Ar taip dirbama prie kompiuterio? Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Darbo ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 01 06
Ergonomika mano darbo aplinkoje
Įvadas. Ergonomika. Fizinė ergonomika. Pažinimo ergonomika. Socialinė ergonomika. Ergonomikos principai. Darbo aplinka. Mano darbo aplinka. Ergonominiai veiksniai. Išvados. Naudota literatūra.
Ergonomikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2012 04 21
Tiekimo grandinės valdymo procesai referatas
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. Tiekimo grandinės atramos taškas. Rizikos tiekimo grandinėje valdymas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 10 19
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas namų darbas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas namų darbas.
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 10 26
Ergonomikos darbo vieta skaidrės
Darbo kambarys. Baldai. Svarbu  atsižvelgti. Spalvinius sprendimus. Stalų išdėstymą. Sėdimosios vietos pasirinkimą. Biuro baldai. Baldų ilgaamžiškumą apsprendžia. Kitame patalpos gale. Darbo kėdė. Paplitusi nuomonė. Statiškas ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 16
Laikysena ir laikysenos vertinimas
Įvadas. Laikysenos vertinimas sėdint aprašymas. Taisyklinga laikysena. Taisyklinga pėda. Taisyklingos laikysenos ir pėdos palyginimas su įdinga. Netaisyklingos laikysenos bei pėdos koregavimo patarimai. Sveikatos stiprinimo aktyvių judesių ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 01 15
Taisyklingos ir ydingos laikysenos samprata
Įvadas. Laikysenos įvertinimas. Laikysenos palyginimas. Taisyklinga laikysena. Taisyklinga laikysena darbo vietoje. Taisyklinga laikysena dirbant kompiuteriu. Taisyklinga – ergonomiška kėdė. Ydingos laikysenos koregavimas. Taisyklingas ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 04 14
Darbo vietos estetiniai ir ergonominiai reikalavimai
Darbo zonos ir darbo vietos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos įrengimas pagal ergonomikos principus. Darbo vietos įrengimas. Pagrindiniai objektų išdėstymo principai. Duomenys, reikalingi darbo erdvei planuoti. Informacijos atvaizdavimo ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 02 05
Ergonomikos principai
Ergonomikos principai.Fiziniai principai.Pažinimo principai. Sąvokos. Ergonomika – tai. Ergonomika. Ergonomiką sudaro 10 fizinių principų 10 pažinimo principų. Išskiriama 10 fizinių principų Viskas turi būti lengvai pasiekiama. Kūno ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 05 23
Kineziterapeuto ergonomika
Ergonomikos samprata. Ergonomikos terminas, lygmenys. Ergonomikos tikslai. Ergonomikos raida. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Kineziterapeuto veikla. Kineziterapeuto teisės, vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN. Kineziterapeuto ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 12
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas ir Darbo poilsio trukmės skaičiavimas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Tikslas. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Duota. Ruožai. Skaičiavimai. Žmonių srauto tankis ruože. Žmonių srauto judėjimo intensyvumas. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 11 14
Biuro vieta išplanavimas interjeras
Įvadas. Darbo vieta. Sekretorės darbo vieta. Sekretores darbo vieta sudaro trys zonos:. Sekretorės pagrindinės darbo zonos įrengimas. Darbo stalas:. Darbo kėdė:. Darbo aplinkos reikalavimai. Apšvietimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. ...
Ergonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 05 23
Gamybinės dulkės ir jų poveikis
Gamybinės dulkės ir jų poveikis. Kas yra dulkės?. Dulkių skirstymas. Dulkių poveikis. Dulkių kiekis darbo vietoje. Ilgalaikio poveikio ribinės vertės gamybinių patalpų ore. Dulkėtumo mažinimas.
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 22
Ergonomiška virtuvė
Įvadas. Virtuvės ergonomika. Virtuvės išdėstymo tipai. Darbinis virtuvės trikampis. Virtuvės interjeras. Išvados. Literatūra.
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2013 11 11
Kompiuterio darbo vietos ergonomika
Įvadas. Ergonomikos teoriniai aspektai. Ergonomikos samprata. Ergonominės darbo vietos ir darbo organizavimo mažoje ar vidutinėje įmonėje tyrimai. Darbo ir poilsio režimas. Išvados.
Ergonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 21
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo