Ergonomika

Ergonomikos referatai, kursiniai, konspektai ir namų darbai. Viskas ergonomikos studijoms.
164 dokumentai
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Užduotis Apskaičiuoti evakuacijos laiką (ts) iš auditorijos. Duota. Sprendimas. Žmonių srauto judėjimo greičio ir intensyvumo priklausomybė nuo tankio. Žmonių evakuacijos būtinasis laikas min. Iš I ir II laipsnio atsparumo ugniai pastatų. Išvada. Medinių konstrukcijų ...
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2013 11 14
Ergonominiai reikalavimai darbo vietai. ergonomikos reikšmė darbuotojų saugai ir sveikatai
Įžanga. Ergonomikos principai darbo vietai. Ergonominė aplinka. Sveikatos ergonomika. Darbo aplinkos poveikis žmogui. Žmogaus galimybės. Antropometrija ir darbo vietos projektavimas. Rega. Regėjimo įtampa. Rega ir apšviestumas. Kompiuterio įtaka regėjimo diskomfortui. Klausa. Klausos fiziologija. Girdėjimas – perspėjimo sistema. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 25 psl.
2012 10 02
Ergonomika kosmetologijoje
Įvadas. Ergonomikos samprata. Darbo vietos įrengimas pagal ergonomikos principus. Apšvietimas. Mikroklimatas. Triukšmas. Darbo kėdė. Kosmetologo darbo įtaka profesinių ligų atsiradimui. Rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 04 17
Taisyklinga laikysena
Įvadas. Taisyklinga laikysena. Netaisyklinga laikysena. -Laikysenos vertinimas. Taisyklingos laikysenos palyginimas su akvilės būdaitės laikysena. Taisyklinga pėda. -Patarimai. Literatūra.
Ergonomikos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 01 22
Kosmetologo ergonominės darbo salygos
Įvadas. Fiziniai kosmetologo sveikatos sutrikimai. Ergonomika kosmetologijoje. Ergonominiai darbo įrangos reikalavimai. Pagrindiniai taisyklingo darbo reikalavimai. Fizinės sveikatos išsaugojimo metodai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ergonomikos referatai, Referatas, 11 psl.
2014 04 12
Darbo vietos ir darbo sąlygų ergonominiai aspektai
Darbo vietos ir darbo sąlygų ergonominiai aspektai. Ergonomiškos aplinkos sąlygos. Mikroklimatas. Apšvietimas. Natūralus apšvietimas. Dirbtinis apšvietimas. Apšvietimas darbo vietoje. Triukšmas. Vibracija. Kokybiška įranga. Ergonomiškai įrengta darbo vieta. Darbo ir poilsio organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2012 10 07
Biuro ergonomika
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Biuro patalpos parinkimas. Administratoriaus darbo vieta. Administratoriaus pagrindinės darbo zonos įrengimas. Baldai. Kanceliarinės priemonės. Gėlės. Darbo aplinka. Darbo aplinkos ergonominiai reikalavimai. Apšvietimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mikroklimatas. Triukšmas ir vibracija. ...
Ergonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 12 30
Referatas apie ergonomiką
Ergonomika. Ergonomikos mokslo principai. Ergonomikos samprata. Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos. Ergonomikos principai. Sveikatos ergonomika. Darbo kompiuteriu ergonomika.
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 05 21
Ergonomika dirbant kompiuteriu referatas
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Ergonomika. Darbo aplinka. Darbos vietos apšvietimas. Triukšmas darbo aplinkoje. Darbo vietos šildymas. Darbo vietos spinduliuotė. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos įrenginiai. Sveikatos sutrikimai, kurie Patiriami dirbant su kompiuteriu. Dirbančiųjų kompiuteriu ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 12 03
Ergonomika mano darbo aplinkoje
Įvadas. Ergonomika. Fizinė ergonomika. Pažinimo ergonomika. Socialinė ergonomika. Ergonomikos principai. Darbo aplinka. Mano darbo aplinka. Ergonominiai veiksniai. Išvados. Naudota literatūra.
Ergonomikos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 04 21
Ergonomika skaidrės
Ergonomika. Ergonomikos rūšys. Pagrindiniai profilaktikos principai dirbant kompiuteriu. Saugios darbo vietos sąlygos. Tiknamos darbo vietos rekomendacijos. Ergonomiška aplinka. Pagrindiniai sveikos darbo aplinkos ergonominiai principai. Ergonomika dirbant kompiuteriu. Taisyklingas sėdėjimas. Išvados ir pasiūlymai.
Ergonomikos projektai, Projektas, 10 psl.
2012 11 13
Darbo aplinka
Įvadas. Darbo vietos reikalavimai. Darbo vietos parametrai. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Apšvieta. Triukšmas. Vibracija.
Ergonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 12 15
Darbo vietos estetiniai ir ergonominiai reikalavimai
Darbo zonos ir darbo vietos ergonominiai reikalavimai. Darbo vietos įrengimas pagal ergonomikos principus. Darbo vietos įrengimas. Pagrindiniai objektų išdėstymo principai. Duomenys, reikalingi darbo erdvei planuoti. Informacijos atvaizdavimo ir valdymo priemonių išdėstymo darbo erdvėje tvarka. Sėdimų vietų projektavimo principai. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 01 27
Ergonomiškos darbo priemonės
Įvadas. Ergonomiškos darbo priemonės. Ergonomiškas kompiuterio stalas. Ergonomiška kėdė. Ergonomiška kompiuterizuota darbo vieta. Monitorius. Klaviatūra. Pelė. Pelės kilimėlis. Ergonomiškas dokumentų laikiklis. Ergonomiškas rašiklis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 12 05
Žmonių sauga ir ergonomika
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyminis reglamentavimas. Potencialiai pavojingi įrengimai. Darbo higiena. Apšvietimo sąvokos ir vienetai. Apšvietos būdai ir sistemos, higieninis normavimas. Technologinių procesų darbų sauga arba ergonomika. Ergonomikos tyrimo metodologija. Gaisrinė sauga. Medžiagų ir konstrukcijų degumas. ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2010 12 14
Tiekimo grandinės valdymo procesai referatas
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. Tiekimo grandinės atramos taškas. Rizikos tiekimo grandinėje valdymas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 10 18
Ergonomikos darbo vieta skaidrės
Darbo kambarys. Baldai. Svarbu  atsižvelgti. Spalvinius sprendimus. Stalų išdėstymą. Sėdimosios vietos pasirinkimą. Biuro baldai. Baldų ilgaamžiškumą apsprendžia. Kitame patalpos gale. Darbo kėdė. Paplitusi nuomonė. Statiškas darbas. Renkantis kėdę rekomenduojama. Kėdė darbui. Darbo patalpos įrengimas: sienos. Darbo patalpos ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 01 13
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas ir Darbo poilsio trukmės skaičiavimas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Tikslas. Apskaičiuoti evakuacijos laiką ir palyginti su būtinuoju evakuacijos laiku. Duota. Ruožai. Skaičiavimai. Žmonių srauto tankis ruože. Žmonių srauto judėjimo intensyvumas. Darbo ir poilsio trukmės skaičiavimas. Tiksalas. Apskaičiuoti reikalingą poilsio trukmę. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 7 psl.
2014 11 13
Gamybinės dulkės ir jų poveikis
Gamybinės dulkės ir jų poveikis. Kas yra dulkės?. Dulkių skirstymas. Dulkių poveikis. Dulkių kiekis darbo vietoje. Ilgalaikio poveikio ribinės vertės gamybinių patalpų ore. Dulkėtumo mažinimas.
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 12 14
Laikysena ir laikysenos vertinimas
Įvadas. Laikysenos vertinimas sėdint aprašymas. Taisyklinga laikysena. Taisyklinga pėda. Taisyklingos laikysenos ir pėdos palyginimas su įdinga. Netaisyklingos laikysenos bei pėdos koregavimo patarimai. Sveikatos stiprinimo aktyvių judesių ypatumai. Pratimai laikysenai koreguoti su „gymnick“ kamuoliu. „nugaros mokyklos“ ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2014 01 06
Ergonomiška darbo aplinka
Įvadas. Ergonomiškos darbo aplinkos samrata. Bendrieji reikalavimai darbo vietai. Darbo kėdė. Taisyklinga laikysena biuro kėdėje. Apšvietimas. Darbo stalas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Grindys ir sienos. Įtaisų išdėstymo sekos principai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2014 04 04
Kompiuterininko darbo vietos ergonominis vertinimas
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Darbo su kompiuteriu ergonomika. Ar taip dirbama prie kompiuterio? Darbo vietos ergonomika. Darbo stalai ir darbo paviršiai. Kėdės pasirinkimas. Ergonomiški baldai neužtikrina ergonomiškos darbo vietos. Darbo vietos reikmenys ir jų išdėstymas. Išvados. Naudota literatūra.
Ergonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 01 05
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas namų darbas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas namų darbas.
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2015 11 14
Ergonomiškas įmonės vadovo kabinetas
Įvadas. Kabineto matmenys. Darbo priemonės. Stalas. Kėdės. Lentyna. Minkšti biuro baldai. Kabykla. Kompiuteris. Darbo patalpos įrengimas. Grindys. Sienos. Lubos. Darbo aplinkos reikalavimai. Mikroklimatas. Triukšmas. Cheminė aplinka. Elektromagnetinė spinduliuotė. Vibracija. Apšvietimas. Apšvietos skaičiavimas. Išvados. Grafinė ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 12 19
Taisyklingos ir ydingos laikysenos samprata
Įvadas. Laikysenos įvertinimas. Laikysenos palyginimas. Taisyklinga laikysena. Taisyklinga laikysena darbo vietoje. Taisyklinga laikysena dirbant kompiuteriu. Taisyklinga – ergonomiška kėdė. Ydingos laikysenos koregavimas. Taisyklingas sėdėjimas. Taisyklinga stovėsena. Taisyklinga laikysena vaikštant. Taisyklingas gulėjimas. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 20 psl.
2015 04 13
Biuro vieta išplanavimas interjeras
Įvadas. Darbo vieta. Sekretorės darbo vieta. Sekretores darbo vieta sudaro trys zonos:. Sekretorės pagrindinės darbo zonos įrengimas. Darbo stalas:. Darbo kėdė:. Darbo aplinkos reikalavimai. Apšvietimas. Elektromagnetinė spinduliuotė. Mikroklimatas. Biuro interjeras. Mano biuro interjeras. Išvados. Literatūra.
Ergonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2012 05 23
Žmonių sauga ir ergonomika laboratoriniai
9 laboratoriniai darbai. Darbo tikslas. Naudojami prietaisai. Matavimų tvarka. Darbo ataskaita. Naudojami prietaisai. Darbo tvarka. Darbo ataskaita. Patalpų meteorologinių sąlygų tyrimas. Gamybinių patalpų natūralaus apšvietimotyrimas. Gamybos triukšmas ir jo mažinimo būdai. Garsą sugeriančios apdailos tyrimas. Apsauginio įžeminimo ...
Ergonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 psl.
2013 11 11
Ergonomika grožio specialistams
Įvadas. Ergonomikos samprata. Darbo vietos įrengimas pagal ergonomikos principus. Darbo kėdė. Triukšmas. Vėdinimas. Apšvietimas. Darbo stalas. Mikroklimatas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 11 27
Darbo kompiuteriu ergonomika. Sveikatos pakenkimų profilaktika
Ergonomiškos darbo vietos organizavimas. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos įrenginiai. Sveikatos pakenkimų profilaktika.
Ergonomikos referatai, Referatas, 18 psl.
2014 11 23
Kompiuterio darbo vietos ergonomika
Įvadas. Ergonomikos teoriniai aspektai. Ergonomikos samprata. Ergonominės darbo vietos ir darbo organizavimo mažoje ar vidutinėje įmonėje tyrimai. Darbo ir poilsio režimas. Išvados.
Ergonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 10 19