Ergonomika (8)

230 dokumentų
Medicinos ergonomikos skaidrės
Medicinos ergonomika. Ergonomika. Ergonomikos tyrinėjimų tikslas. Sveikatos priežiūros ergonomika. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai. Sveikatos priežiūros darbuotojų sutrikimų rodiklis. Su darbu susijusių traumų, sveikatos ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 02 17
Mikroklimatas ir jo reikšmė žmogaus sveikatai bei darbo našumui
Mikroklimatas ir jo reikšmė žmogaus sveikatai bei darbo našumui. Darbo tikslas bei uždaviniai. Kas yra mikroklimatas? Kaip jaučiamės darbe? Kas formuoja mikroklimatą? Kaip mikroklimatas veikią žmones? Atlikus tyrimą įmonėje ,,X“, ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 02 11
Nuovargį mažinančios ergonominės ir organizacinės priemonės
Nuovargį mažinančios ergonominės ir organizacinės priemonės. Ergonomika tai. Kas yra nuovargis? Kaip mažinti nuovargį darbo metu? Lengvai pasiekiami daiktai. Natūrali kūno padėtis darbo vietoje. Taisyklingas sunkių daiktų kėlimas ir ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 04 01
Odontologų ergonominės darbo sąlygos
Odontologų ergonominės darbo. Sąlygos. Atsiranda vis daugiau. Kaip skelbia Pasaulinė Sveikatos Organizacija. Kenksmingi ergonominiai veiksniai (sąveika tarp darbuotojo ir darbo vietos) yra. Taisyklinga darbo laikysena. Dirbant reikia ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 04 10
Perspėjimo signalai ir veiksmai pagal juos Radiacinės ir cheminės žvalgybos bei dozimetrinės kontrolės prietaisai
Klaipėdos valstybinės kolegijos. Įvadas. Tikslas – pristatyti perspėjimo signalus ir veiksmus pagal juos. Signalai skelbiami tokia tvarka. Duodamas garsinis signalas. Jį išgirdę, gyventojai privalo skubiai įsijungti radiją. Gyventojų ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 03 23
Profesiniai rizikos veiksniai projektas
Profesiniai rizikos veiksniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė. Kas yra profesinė rizika? Fizinis (mechaninis ir kt. ) veiksnys. Cheminis veiksnys. Fizikinis veiksnys. Biologinis veiksnys. Ergonominis veiksnys. ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 29
Rizikos veiksnys
Darbo higiena ir ergonomika. Rizikos veiksnys. Ergonominis veiksnys. Ergonomika  mokslas, tiriantis psichofiziologinius darbo veiksnius ir žmogaus prisitaikymą atlikti darbą. Kenksmingi ergonominiai veiksniai (sąveika tarp darbuotojo ir ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 03 07
Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB „Zarasų autobusai“
Santrauka. Įvadas. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė darbuotojo Saugai ir sveikatai. Sveikata ir ergonomika. Ergonomikos esmė. Darbuotojų sauga ir sveikata. Saugaus darbo ir psichologijos reikšmė UAB ,,zarasų autobusai“ darbuotojų ...
Ergonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 02 02
Socialinė, organizacinė ergonomika
Socialine , arba organizacine ergonomika. Eksperimentiniy tyrimy tikslas. Sistemg apibudinantys kriterijai. Užduoties atlikimo kriterijus. Dešimt fiziniy principu. Viskas turi buti lengvai pasiekiama. Darbui svarbu pasirinkti tinkama aukšti. ...
Ergonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 03 09
Statistika namų darbas (2)
Vieno kintamojo analizė. Aritmetinis vidurkis Average. Dispersijos koeficientas Coefficient of variation. Santykinis standartinis nuokrypis relative standard deviation. Apatinė kvartilė Lower quartile. Interkvartilės diapazonas Interquartile ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 29 puslapiai
2016 11 25
Taisyklingos kineziterapeuto darbo pozos
Įvadas. Darbo zona. Tinkamas pacientų kėdės aukštis. Patogi kūno padėtis dirbant. Per didelės jėgos mažinimas. Nuovargio mažinimas. Nebūtino kartojimo vengimas. Erdvi darbo aplinka. Tiesioginės sąlyčio įtampos mažinimas. ...
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 16
Teoriniai ergonomikos pagrindai
Teoriniai ergonomikos pagrindai. Objektyvios ergonomikos atsiradimo priežastys. Terminas ergonomika kilęs iš dviejų graikų kalbos žodžių ergo – darbas. Vystantis gamybai, keičiasi žmogaus darbinės veiklos organizavimo sąlygos ir ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 30
Triukšmas, triukšmo poveikis žmogui, triukšmo mažinimas
Triukšmo ribiniai dydžiai. Leidžiami triukšmo dydžiai. Objekto pavadinimas. Garso lygis, dBA. Maksimalus garso lygis, dBA. Paros laikas, val. Eil. Nr.Objekto pavadinimas.Ribinės vertės vienetas.Ribinė vertė, dBA.Paaiškinimai. Zonos. ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 01 15
Triukšmo kaitos tyrimas mokyklos teritorijoje ir už jos ribų
Darbe vartojamų sąvokų/terminų žodynėlis. Įvadas. Teorinis temos pagrindimas. Triukšmo samprata ir jo tipai. Tiesioginis poveikis. Netiesioginis poveikis. Tyrimo objektas ir metodika. Empirinis temos pagrindimas. Tyrimo rezultatai. ...
Ergonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2019 04 04
Triukšmo poveikis žmogaus organizmui
Įvadas. Triukšmas, jo poveikis žmogaus organizmui. Triukšmo poveikio mažinimo būdai.
Ergonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 11 28
Vyresnio amžiaus žmonių ergonomika
Vyresnio amžiaus žmonių ergonomika. Ergonomika – tai. Siekiant padidinti senų žmonių gyvenimo kokybę. Visur turėtų būti įrengtas geras apšvietimas. Apšvietimas. Grindys visu pirma turi būti ne slidžios. Grindys. Viskas turi būti ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 11 23
Žmogaus sauga ir ergonomika
Išvardinkite pagrindinius gamybinio triukšmo mažinimo būdus. Apibūdinkite gamybinio triukšmo mažinimo priemones. Kokios priemonės ir medžiagos naudojamos gamybiniams virpesiams slopinti. Apibūdinkite triukšmą mažinančio gaubto ...
Ergonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2020 05 26
Žmogaus saugos ir ergonomikos namų darbai: Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas
Ergonomikos namų darbai. Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas 16 variantas duota. Centriškai gniuždomų elementų ribinė laikančioji ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 05 04
Žmogiškasis veiksnys aviacijos technikoje
Įvadas. Akumuliatorinio smūginio suktuvo „Ridgid gen5x“ techninės charakteristikos. Smūginio suktuvo „Ridgid gen5x“ psichofiziologinė – ergonominė charakteristika. Įrankio svoris ir dydis. Įrankio rankena. Įrankio skleidžiama ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2019 10 28
Žmonių evakuacijos iš pastato skaičiavimai
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas užduotis. Žmonių srauto judėjimo greičio ir intensyvumo priklausomybė nuo tankio. Medinių konstrukcijų ribinės laikančiosios galios gaisro atveju skaičiavimas. Duomenų ...
Ergonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2019 12 31
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo