ES bendroji žemės ūkio politika kursinis darbas


Įvadas. Es bendroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemes ūkio politikos reformos. 984 metų reforma. Pieno kvotos įvedimas. 992 m. MacSharry reforma. 999 metų reforma „Darbotvarkė 2000“. 003 metų reforma. Bendros BŽŪP po 2013 m. kryptys. Bendrosios žemės ūkio biudžetas. Išvados. Literatūra.


Antrojo pasaulinio karo metu Europoje buvo sugriauti ne tik šalių miestai ir pramonės įmonės, bet smarkiai nukentėjo ir kaimai, valstiečių ūkiai. Po karo smarkiai krito žemės ūkio gamybos lygis ir Europoje gyventojams trūko maisto produktų, o pramonei žaliavų. Todėl Europoje buvo sukurta bendra žemės ūkio bendrija, kuri garantavo didesnę žemės ūkio gamybą, didesnes žemdirbių pajamas, rinkos stabilumą, stabilias kainas, kurios gali būti prieinamos visiems vartotojas.

Remiantis šia sutartimi 1960 m. Europos komisija pasiūlė kurti bendrą žemės ūkio politiką.

didinti žemės ūkio srities našumą, kad vartotojai būtų nuolat aprūpinami maistu prieinama kaina;

Olandijos ūkininkas Sicco Mansholt buvo pagrindinis pokario Europos žemės ūkio politikos kūrėjas. Dalyvaudamas gausybėje derybų jis suformulavo ir 1962-iais pristatė pagrindinius BŽŪP principus, kurių pagrindas minimalių kainų garantija ir finansinis solidarumas. Įžvalgusis S. Mansholt dar 1968 metais perspėjo apie būsimą perteklių ir esminių struktūrinių pokyčių būtinybę. Dabar, praėjus daugiau nei 50 metų, ES turi spręsti daugiau uždavinių:

aprūpinimas maistu: kad 2050 m. būtų galima išmaitinti 9 mlrd. pasaulio gyventojų, pasaulyje maisto produktų turės būti pagaminama dvigubai daugiau;

Teisės aktų rinkinyje yra keturi pagrindiniai BŽŪP reglamentai: 1) dėl tiesioginių išmokų; 2) dėl vieno bendro rinkos organizavimo; 3) dėl kaimo plėtros; 4) horizontalus reglamentas dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėjimo. Dokumentų rinkinys lems didelio poveikio pokyčius: tiesioginės išmokos taps objektyvesnės ir labiau susietos su aplinkos apsauga, sustiprės ūkininkų padėtis maisto grandinėje ir BŽŪP taps veiksmingesnė ir skaidresnė. BŽŪP siekiama užtikrinti Europos žemės ūkio konkurencingumą ne tik apsirūpinimo maistu, maisto produktų kiekybės, kokybės ir įvairovės aspektais, bet ir patikimo gamtos išteklių valdymo aspektu. 2011 m. spalio mėn. komisijos pasiūlyta kryptis sulaukė plataus pritarimo Parlamente ir Taryboje, kurioje beveik visos valstybės narės pritarė reformai. Reforma bus įgyvendinama palaipsniui.

BŽŪP bus veiksmingesnė – siekiant pagerinti ES gamintojų konkurencingumą, labai patobulintas vienas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas (BRO). Tarp svarbiausių patobulinimų paminėtinas gamintojų bendradarbiavimo gerinimas siekiant sustiprinti jų pozicijas maisto grandinėje, cukraus kvotų sistemos pabaiga 2017 m. rugsėjo 30 d. ir vynmedžių sodinimo teisių sistemos nutraukimo 2015 m. pabaigoje patvirtinimas nuo 2016 m. įvedant naujų vynmedžių sodinimo leidimų sistemą. kitais vieno BRO taisyklių pakeitimais siekiama pagerinti ES žemės ūkio orientavimąsi į rinką atsižvelgiant į išaugusią konkurenciją pasaulio rinkose, kartu suteikiant ūkininkams veiksmingą apsaugą išorės neapibrėžtumo aplinkybėmis (kartu su tiesioginėmis išmokomis ir rizikos valdymo galimybėmis, kurios numatytos pagal kaimo plėtros programą).

Buvo pradėtos mokėti kompensacijos už nedirbamą žemę. Kompensacijos dydis turėjo proporcingai priklausyti nuo nedirbamos žemės ploto. Priemokų sistema skatino ekologišką žemdirbystę. Iš BŽŪP biudžeto buvo finansuojamos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo mišku programos. 1992 m. MacSharry reforma yra laikoma sėkminga, turėjusi teigiamos įtakos Europos žemės ūkiui. Tačiau tarptautinė padėtis, perėjimas prie bendros valiutos euro, didėjanti konkurencija su kitomis šalimis vertė ES BŽŪP ir toliau reformuoti. Buvo prognozuojama, kad žemės ūkio produktų gamyba pasaulyje toliau augs, tarptautinėje rinkoje konkurencija didės ir tai lems kainų kritimą. ES su tuometiniu kainų lygiu jokiomis aplinkybėmis negalėjo sėkmingai konkuruoti. Toliau išliko perprodukcijos rizika, o tai reiškė ES biudžeto apsunkinimą ir kartu – dar didesnį ES piliečių nepasitenkinimą dėl labai didelės finansinės paramos BŽŪP.

  • Žemės ūkis Kursinis darbas
  • Microsoft Word 2535 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3940 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rima
  • ES bendroji žemės ūkio politika kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
ES bendroji žemės ūkio politika kursinis darbas. (2017 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-bendroji-zemes-ukio-politika-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 08:03
×