Es biudžetas ir jo panaudojimas


Įvadas. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto sudarymo procedūra. Europos Sąjungos biudžeto pajamos. Nuosavi ištekliai ir kitos pajamos. 1971-2010 m. ES biudžeto pajamų analizė. Europos Sąjungos biudžeto išlaidos. 013 m. ES biudžetas. Tvarus augimas. Gamtos išteklių apsauga ir valdymas. ES, kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, stiprinimas. ES kaip pasaulinio masto veikėja. Administravimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

laikomas galutinai patvirtintu, arba Europos Parlamentas jį sudarančių narių dauguma gali priimti

pakeitimus – tokiu atveju pakeistas projektas turi būti grąžintas Tarybai ir Komisijai.Tokiu atveju Europos Parlamento Pirmininkas, sutikus Tarybos Pirmininkui, nedelsdamas sušaukia

Paprastai taikomas vienodas tarifas – 0,30 % suderintos kiekvienos valstybės narės PVM bazės.Apmokestinama PVM bazė yra ne didesnė nei 50 % kiekvienos šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Šios priemonės tikslas – neleisti, kad neturtingesnės valstybės narės mokėtų neproporcingai didelę sumą (mažesnes pajamas turinčiose šalyse PVM paprastai sudaro didesnę nacionalinių pajamų procentinę dalį).

Taikomas mokestis, kuris sudaro vienodą kiekvienos ES valstybės narės BNP procentinę dalį.Jis naudojamas ES biudžeto daliai, kuri nefinansuojama iš kitų nuosavų išteklių, finansuoti siekiant subalansuoti ES pajamas ir išlaidas.

baudos, skiriamos bendrovėms už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, ir t. t.

Antrąja vietą pagal reikšmingumą užima išlaidos struktūriniams pokyčiams finansuoti, finansuojamos iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo, kurie sudaro integruotą išlaidų dalį. Laipsniškai didėja išlaidos moksliniams darbams - vidaus politikai (2006 m. - 6,4 proc.). Išorės politikai finansuoti ES skiria 5,0 proc. visų išlaidų.

Administracinės išlaidos sudarė apie 5 proc. Jos skirtos ES institucijoms - Europos Parlamentui, Europos Tarybai, Europos Komisijai, Audito Rūmams, Teisingumo Teismui, Ekonomikos ir socialiniam komitetui bei Regionų komitetui - išlaikyti. Šių institucijų personalas sudaro apie 33 tūkst. asmenų. Administracinės išlaidos skiriamos jų darbo užmokesčiui, pensijoms, pastatams Briuselyje, Strasbūre, Liuksemburge išlaikyti, taip pat publikacijoms, diplomatinėms ES tarnyboms trečiosiose šalyse.

Europos Sąjunga išsaugos centrinį savo kaip globalaus masto veikėjos vaidmenį - išorės veiksmų biudžetas padidintas iki 49,5 inlrd. EUR.

Visų ES institucijų administravimo sąnaudos nesiekia ir 5 rnrld. EUR, t. y. tik 2,8 proc. biudžeto.

Siekdama padidinti kaimyninių šalių stabilumą, saugumą ir gerovę, ES finansuoja įvairią užsienyje vykdomą veiklą. Be to, daugelyje pasaulio vietų ji vykdo krizių valdymo ir taikos palaikymo misijas. 2013 m. 9,6 mlrd. EUR bus skirta Pasirengimo narystei pagalbos, Europos kaimynystės ir partnerystės, vystomojo bendradarbiavimo ir daugeliui kitų priemonių finansuoti.

Todėl Komisija ypač stengiasi padėti besivystančioms šalims rengti skurdo mažinimo strategijas, tobulinti institucijas ir kovoti su korupcija, jungtis su kitais paramos teikėjais siekiant šių tikslų, derinti ir paprastinti paramos teikimo procedūras, daug dėmesio skirti rezultatų vertinimui ir didinti paramos teikėjų bei partnerių atskaitomybę.

Apibendrintai galima teigti, kad biudžeto, kaip vienos iš politikos priemonių svarba santykinai priklauso nuo kelių dimensijų. Tai yra biudžeto dydžio, struktūros, pozicijos, lėšų sklaidos. Dabar bendrasis ES biudžetas iš esmės yra veiklos biudžetas, kuriuo numatytos lėšos skatinti Europos augimą, gamtos išteklių išsaugojimą, pilietiškumą bei užtikrinti laisvę, saugumą ir teisingumą, taip pat Europos Sąjungos išorės veiksmams.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 1517 KB
  • 2016 m.
  • 17 puslapių (3690 žodžiai)
  • Gerda
  • Es biudžetas ir jo panaudojimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Es biudžetas ir jo panaudojimas. (2014 m. Gegužės 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-biudzetas-ir-jo-panaudojimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:43
×