ES biudžetas referatas


Santrauka. Summary. Įvadas. Es biudžeto pagrindas. Biudžeto sudarymo procedūra. Biudžeto paskirstymas. Privalomosios išlaidos. Neprivalomosios išlaidos. Biudžeto kontrolė. Es biudžetas ir šalys kandidatės. Lietuvos santykis su es biudžetu. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Budget - money or other material resources intended disposal; plan, which will be distributed (organizations, other business entity, for example. Household) relevant funds (entities) costs. In most cases the estimated budgetary resources - cash (money). Organizational sense, it may also be other resources (such as time, energy, work, etc..).

The budget may be the house of organizations (companies, institutions, agencies), states, municipalities and others. Budgets are usually predictable. For example., Lithuanian state budget planned taking into account the proceeds received in previous periods, and economic trends. The cost of growth is always higher than the planned revenue and margin covered with completion of the issue of money. If costs exceed the budget revenue budget is called a deficit if revenues are higher than the cost of the budget called proficitiniu if revenues equal expenses said to have a balanced budget. Other budgets, such as municipalities, institutions or businesses can not run a deficit. Municipalities are allowed to borrow, institutions may only have debts to suppliers, companies can borrow only if authorized by the articles of association. State, local governments, state agencies' budgets costs are based on what the costs will be made ​​- what I pay (cash costs) - salaries, vehicle maintenance, posting, etc.. Use resources called the actual costs - within a determined period of services received, calculate salaries, but not necessarily paid for them. Municipal and public bodies fully without spending all their money at the end of the calendar year to return back to the state budget.

Darbo objektas: Biudžetas.

Darbo tikslas: Aptarti Europos sąjungos biudžetą

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti ES biudžetą ir jo skirstymą.

Išanalizuoti biudžeto sudarymą ir panaudojimą.

Aptarti Lietuvos santykį su ES biudžetu.

trečiųjų šalių muito mokesčiai, daradinami bendruoju išoriniu tarifu;

Komisija preliminarų biudžeto projektą pateikia Tarybai ne vėliau kaip iki rugsėjo l dienos tų metų, po kurių šis biudžetas pradedamas vykdyti. Taryba, ketindama pakeisti preliminarų biudžeto projektą, konsultuojasi su Komisija ir prireikus - su kitomis suinteresuotomis institucijomis. Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma parengia biudžeto projektą ir pateikia jį Europos Parlamentui. Biudžeto projektas Europos Parlamentui pateikiamas ne vėliau kaip iki spalio 5 dienos.[11]

Taryba kvalifikuotąja balsų dauguma gali pakeisti bet kokią Europos Parlamento patvirtintą pataisą;

Biudžeto projektas keičiamas remiantis siūlomais pakeitimais, kuriuos priima Taryba.

Amsterdamo sutartyje suteikiama papildomų garantijų, turinčių užtikrinti tinkamą visuomeninių lėšų panaudojimą. Dėl to buvo padidinti Audito rūmų įgaliojimai, ypač įgaliojimai atlikti tyrimus.

Gali susidaryti įspūdis, kad Audito Rūmai dažnai randa piktnaudžiavimo Europos biudžetu įrodymų, tačiau iš Audito Rūmų ataskaitų galima spręsti, kad finansinio bendrijos biudžeto valdymo srityje dažniau pasitaiko klaidų arba trūkumų, o ne piktybiško sukčiavimo. Tačiau esama ir piktnaudžiavimo atvejų. Nuo piktnaudžiavimo ES biudžetas nukenčia ne mažiau nei nacionalinės išlaidų programos. Kartais yra kėsinamasi į žemės ūkio lėšas ir struktūrinius fondus, tačiau šiuo metu piktnaudžiavimas dažniausiai yra susijęs su importo mokesčiais už produktus, įvežamus iš kitų šalių.[6]

Daug lengviau planuoti būsimą šalių kandidačių įnašą į ES biudžetą, nes jis tiesiogiai nesiejamas su ES biudžeto planu iki 2006 metų bei numatomomis reformomis. [3]

Euroderybose yra pasiekti gan neblogi rezultatai, kurie yra matomi 6 priede. 7 priede galite rasti paramą 2004- 2006m Lietuvai iš ES biudžeto, pagal veiklos sritis.(žr. 3 priedą)

  • Geodezija Referatas
  • Microsoft Word 505 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (5424 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dovilė
  • ES biudžetas referatas
    10 - 2 balsai (-ų)
ES biudžetas referatas. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-biudzetas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 06:38
×