Es finansų sistema koliokviumo konspektas


Finansų konspektas. Bankų sąjunga. Europos stabilumo mechanizmas. Finansavimo dydis. Sprendimų priėmimas. Nariai. Vienkrypčiai pinigiai sandoriai. FSM (Finansinių sandorių mokestis). ES Biudžetas. Es biudžeto finansavimas. DFP. Lisabonos sutarties poveikis dfp reglamentui. Europos semestras. Europos semestro sukūrimo priežastis. Europos semestro atnešti pokyčiai (pirmas pokytis). Es finansavimo problemos. Siekis reformuoti nuosavų išteklių sistemą. Komisijos siūlymai. Stabilumo ir augimo (es biudžeto) paktas. Prevencinė funkcija. Prevencinės funkcijos priemonės. ES Struktūrinė parama. Sprendimų priėmimas ES. Es taryba. Europos Sąjungos komisija. ECB. Pagrindinė paskirtis.


Single rulebook – tai 2009 m. pradėtas kurti harmonizuotų taisyklių sistema/rinkinys, kuriuo siekiama suvienodinti reikalavimus visoms ES finansų sektoriuje veikiančioms įmonėms, o pastarosios privalės jų laikytis.

„Bail in“ Trumpai tariant, bankas būtų gelbėjimas privačiomis lėšomis t. y., obligacijų turėtojai, kaip investuotojai turi prisiimti dali rizikos dėl sprendimo investuoti į obligacijas

Komisijai rinkoje leidžiama pasiskolinti iš viso iki 60 mlrd. EUR ES vardu, kaip garantą užstatant atitinkamą biudžeto dalį.

ES dėl to nepatiria skolos aptarnavimo kaštų, nes visos palūkanos ir pagrindinė suma yra mokama šalies, kuriai per Komisija yra suteikta pagalba.

ES biudžetas garantuoja obligacijų išpirkimą, jei pagalbos prašanti šalis bankrutuotu.

ESM – teikia finansinę pagalbą eurozonos ES šalims narėms patiriančioms finansinių sunkumų. Iki 2013 m. veikia kartu su EFSF, kuri jau nedalyvauja naujose paramos teikimo programose

ESM kaupia fondą, leisdamas rinkoje skolos finansinius instrumentus – vidutinio ir ilgo laikotarpio obligacijas iki 30 metų trukmės.

Finansavimo dydis. ESM didžiausio skolinimo dydžio pakankamumas bus reguliariai peržiūrimas (750 mlrd. EUR. EFSF ir ESM bendro skolinimo pajėgumo viršutinė riba buvo (500 ).

1.ECB antrinėje rinkoje supirks “ex ante neribotą” sumą valstybių skolos obligacijų;

2.Prieš kiekvieną tokių obligacijų pirkimą, turi būti pasirašytas memorandumas dėl Vienkrypčių pinigų sandorių (VPS) ir finansinės pagalbos pagal EFSF/ESM (sinergija su šiomis programomis);

4.Šalys gaunančios paramą privalo griežtai vykdyti reikalaujamas reformas, jog stabilizuotų savo finansus.

5.ECB pasilieka teisę atšaukti obligacijų pirkimą, jei šalis naudos gavėja nesėkmingai įgyvendina fiskalines ir struktūrines reformas.

Komisija siūlo ( Taryba svarsto ir daro pakeitimus ( Parlamentas svarsto pakeitimus

Siekdama tinkamai atlikti šias operacijas, kiekvienai trečiajai šaliai (asmeniui arba įmonei) ji atidaro vadinamąją elektroninę juridinio asmens bylą (LEF). Mokėjimai atliekami tik gavus leidimą ir patvirtinus visas šias bylas.

Komisija turi pateikti Parlamentui ataskaitą, kaip buvo panaudotos skirtos lėšos.

baudos, skiriamos bendrovėms už konkurencijos teisės aktų pažeidimus, ir t. t.

Lisabonos sutartyje buvo nustatytas reikalavimas, kad daugiametė finansinė programa būtų pateikta reglamente. Keturios ankstesnės daugiametės finansinės programos (nuo 1988 m.) buvo pateiktos kaip Tarybos, Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinių susitarimų dalis.

  • Finansai Konspektai
  • 2014 m.
  • Mantas
  • 7 puslapiai (2178 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų konspektai
  • Microsoft Word 29 KB
  • Es finansų sistema koliokviumo konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Es finansų sistema koliokviumo konspektas. (2014 m. Vasario 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/es-finansu-sistema-koliokviumo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:53