ES institucijos ir jų funkcijos ES politika


Įvadas. Svarbiausi Europos Sąjungos raidos etapai. ES sprendimų priėmimo procedūros. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Parlamentas. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Europos ombudsmenas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Išvados. Literatūra.

Europos Sąjunga (toliau - ES) tai demokratinių Europos šalių, drauge siekiančių pagerinti savo piliečių gyvenimą ir sukurti geresnį pasaulį, šeima. Nepaisant žiniasklaidos dėmesio šeimos kivirčams ir pasitaikančioms krizėms, kurios tampa pagrindine naujienų antraščių tema, ES yra nepaprastai sėkmingas projektas. Vos per pusę amžiaus ji Europoje užtikrino taiką ir gerovę, sukūrė bendrą Europos valiutą eurą ir sienų nedalijamą bendrąją rinką, kurioje laisvai juda prekės, asmenys, paslaugos ir kapitalas. Ji tapo galinga prekybos partnere, pasaulio lydere aplinkos apsaugos srityje ir dosniausia besivystančių šalių rėmėja. Nieko nuostabaus, kad jos narių nuo šešių padaugėjo iki 28, ir dar daugiau šalių nori į ją įstoti. Europos Sąjungos sėkmę lėmė ir neįprastas jos funkcionavimas – ES sudarančios valstybės (t. y. jos valstybės narės) išlieka nepriklausomos suverenios valstybės, bet jos naudojasi savo suverenitetu drauge, kad įgytų galią ir pasaulinę įtaką, kurios atskirai nė viena negalėtų turėti. ES nėra federacija kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, tačiau ji nėra ir tiesiog vyriausybių bendradarbiavimo organizacija kaip Jungtinės Tautos. Ši sąjunga yra iš tiesų unikali. Suvereniteto telkimas reiškia, jog valstybės narės kai kurias joms priklausančias sprendimų priėmimo galias perduoda susikurtoms bendroms institucijoms, kad sprendimai tam tikrais visiems svarbiais klausimais būtų demokratiškai priimami Europos lygmeniu.

Europos Komisija, kuri atstovauja visos Sąjungos interesams ir juos puoselėja.

Pagal konsultavimosi procedūrą Parlamentas gali: patvirtinti Komisijos pasiūlymą, jį atmesti arba prašyti jį pakeisti. Jei Parlamentas prašo pasiūlymą iš dalies pakeisti, Komisija apsvarsto visus Parlamento pasiūlytus pakeitimus. Jei Komisija su kuriais nors iš pasiūlytų pakeitimų sutinka, pasiūlymą su pakeitimais ji siunčia Tarybai. Galutinį sprendimą priima Taryba, kuri priima iš dalies pakeistą pasiūlymą arba pati jį iš dalies pakeičia. Šioje procedūroje, kaip ir visose kitose, Komisijos pasiūlymą Taryba gali pakeisti tik vieningai.

Taryba turi šešis svarbiausias funkcijas:

Daugelyje politikos sričių kartu su Europos Parlamentu priimti ES teisės aktus. Didelę Tarybos darbo dalį sudaro sričių, kuriose ES šalys sutelkė savo suverenitetą, teisės aktų priėmimas. Dažniausiai taikoma bendro sprendimo procedūra – ES teisės aktai priimami drauge su Taryba ir Parlamentu remiantis Komisijos pateiktu pasiūlymu. Kai kuriose srityse galutinį sprendimą priima Taryba, tačiau ji tai daryti gali tik remdamasi Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į Komisijos ir Parlamento nuomones (žr. skyrelį „Kaip ES priima sprendimus“).

5.Pagal Europos Vadovų Tarybos pateiktas gaires nustatyti ir vykdyti ES bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP). ES valstybės narės siekia nustatyti bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP). Tačiau užsienio politika, saugumas ir gynyba yra reikalai, kuriuos kiekvienos ES šalies vyriausybė tvarko savarankiškai. Vis dėlto ES valstybės narės pripažįsta bendros šios srities veiklos privalumus, ir Taryba yra pagrindinis forumas, kuriame vyksta vadinamasis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Šis bendradarbiavimas apima ne tik gynybą, bet ir krizių valdymą, pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos teikimo, gelbėjimo, taikos palaikymo ir taikdarystės karštuosiuose pasaulio taškuose užduotis. ES šalys bando mobilizuoti ir koordinuoti karines ir policijos pajėgas bei derinti jų veiklą su diplomatine ir ekonomine veikla. Taip ES padėjo palaikyti taiką, stiprinti demokratiją ir spartinti ekonominę pažangą tokiuose tolimuose kraštuose kaip Indonezija, Demokratinė Kongo Respublika, taip pat Pietryčių Europos šalyse.

Politiniu atžvilgiu Komisija tebėra atskaitinga Parlamentui, kuris turi galią ją atstatydinti pareiškęs nepasitikėjimą. Pavieniai Komisijos nariai privalo atsistatydinti, jeigu to jų prašo pirmininkas ir tam pritaria kiti Komisijos nariai.

Komisijai yra atstovaujama visose Parlamento sesijose, kur ji turi paaiškinti ir pagrįsti savo politikos kryptis. Komisijos nariai reguliariai atsakinėja į Parlamento narių raštu ir žodžiu teikiamus paklausimus.

Einamuosius Komisijos reikalus tvarko administracijos pareigūnai, įvairių sričių ekspertai, vertėjai raštu bei žodžiu ir asistentai. Tokių čia dirbančių ES tarnautojų yra apie 23 000. Galbūt tai pasirodys daug, bet iš tikrųjų jų yra mažiau negu tarnautojų, kuriuos įdarbina įprasta vidutinio Europos didmiesčio taryba.

2. Administruoja ir vykdo ES politiką bei biudžetą. Kaip Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija, Komisija atsako už ES biudžeto valdymą ir vykdymą. Didžioji faktinių išlaidų dalis tenka valstybių narių ir vietos valdžios institucijoms, bet Komisija atsakinga už išlaidų priežiūrą, kurią ji atlieka akylai stebima Audito Rūmų. Abi institucijos siekia užtikrinti gerą finansų valdymą. Europos Parlamentas patvirtina, kad Komisija įvykdė biudžetą tik tuo atveju, jei jį tenkina metinė Audito Rūmų ataskaita. Komisija taip pat turi įgyvendinti Parlamento ir Tarybos priimtus sprendimus, pavyzdžiui, susijusius su bendrąja žemės ūkio, žuvininkystės, energetikos, regionų plėtros, aplinkos apsaugos politika, jaunimu, švietimu ir mokymu bei mainais, pavyzdžiui, programa „Erasmus“. Užtikrindama vienodas galimybes verslui, svarbų vaidmenį ji atlieka ir konkurencijos politikoje. Komisija gali drausti bendrovėms susijungti, jei dėl to gali atsirasti nesąžininga konkurencija. Komisija taip pat turi užtikrinti, kad ES valstybės neskirtų savo šalies pramonės įmonėms pernelyg didelių subsidijų ir taip neiškreiptų konkurencijos.

  • Pilietiškumas Referatas
  • Microsoft Word 77 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (6616 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovile
  • ES institucijos ir jų funkcijos ES politika
    10 - 7 balsai (-ų)
ES institucijos ir jų funkcijos ES politika. (2015 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-institucijos-ir-ju-funkcijos-es-politika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:17
×