ES institucijos kursinis darbas


Komisija atstovauja visos ES interesams ir juos gina. Europos Sąjungos Audito Rūmai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos Ombudsmenas.

ES tapo galinga jėga prekyboje, pasaulio lydere aplinkos apsaugos srityje ir dosniausia besivystančių šalių rėmėja. Jos sėkmę namažai nulėmė unikali jos sandara ir tai, kaip ji veikia. Ją sudarančios valstybės narės išlieka nepriklausomos suverenios, bet jos telkia suverenitetus, kad įgytų galią ir tokią įtaką pasaulyje, kurios negali nė viena iš jų turėti būdama atskirai.

Taip telkdamos kartu, valstybės narės kai kurias joms priklausančias sprendimų priėmimo galias perduoda Europos sąjungos institucijoms, kurių čia yra labai daug ir įvairių. Visos institucijos atlieka tam tikrą konkrečią ir labai svarbią veiklą. Institucijose dirba žmonės išrinkti iš valstybių narių. Pagrindinės svarbiausios institucijos yra : Europos viršūnių Taryba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Parlamentas, Teisingumas Teismas, Audito Rūmai, Europos Centrinis bankas, Europos investicinis bankas, dvi patariamąjį statusą turinčios institucijos – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas.

Šiame darbe apžvengsime ES pagrindines institucijas ir jų veiklą, parodyti jų naudą Europos Sąjungos valstybėms narėms bei besiruošiančioms tokiomis tapti. Manome, kad čia pateikta informacija ne tik aktuali, bet ir naudinga.

Pagrindinė Tarybos funkcija - atstovauti valstybių narių interesams ES lygmeniu. Tai, kad tuo pačiu metu Taryba turi teisę priimti sprendimus, parodo, kad būtent valstybių narių interesai lemia ES politiką ir jiems, o ne Bendrijos interesams, kuriems atstovauja - Europos Komisija ir Europos Parlamentas, teikiama pirmenybė. Į Europos Sąjungos Tarybos, neoficialiai dar vadinamos ES Taryba, posėdžius renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.

Sudaro tarptautinius susitarimus. Taryba suteikia įgaliojimus Komisijai ES vardu vesti derybas dėl Europos Sąjungos susitarimų su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Užbaigus derybas Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nusprendžia, ar pasirašyti ir sudaryti susitarimą.  Taip pat Taryba priima galutinį sprendimą sudaryti susitarimą, kai Europos Parlamentas pateikia savo pritarimą (šis pritarimas reikalingas srityse, kuriose taikoma bendro sprendimo procedūra), ir tą susitarimą yra ratifikavusios visos ES valstybės narės. Šie susitarimai gali apimti įvairias sritis, pavyzdžiui, prekybos, bendradarbiavimo ir vystymosi, taip pat jie gali būti skirti konkrečioms temoms, pavyzdžiui, tekstilės pramonei, žuvininkystei, muitinei, transportui, mokslui ir technologijoms ir t. t.

Patvirtina ES biudžetą. Taryba kartu su Europos Parlamentu patvirtina ES biudžetą. Biudžetinis laikotarpis yra vieneri kalendoriniai metai. Dažniausiai jis patvirtinamas gruodžio mėnesį ir pradedamas taikyti kitų metų sausio 1 d.

 Lietuva Europos Sąjungos Taryboje atstovavo 2013 m. liepos–gruodžio mėn.

Teisingumo Teismas buvo įsteigtas 1952 m. įsigaliojusia Paryžiaus sutartimi užtikrinti, kad Bendrijos teisiniai aktai būtų vienodai interpretuojami bei taikomi kiekvienoje valstybėje narėje ir sudarytų vientisą teisinę Bendrijos sistemą. Teisingumo Teismui pageidaujant, Europos Sąjungos Taryba (toliau - Taryba) nusprendė 1989 m. įsteigti Pirmosios instancijos teismą, kuris perimtų kai kurių kategorijų bylas, sustiprintų teisinę individų apsaugą ir kartu leistų Teisingumo Teismui koncentruotis ties svarbiausiąja užduotimi - vienodu Bendrijos teisės interpretavimu.

• atlieka įstatymų leidybos priežiūros funkciją: kontroliuoja teisėtumą (suderinamumą su ES Konstitucija ir bendrais teisiniais principais) visų ES aktų (išskyrus rekomendacijas ir nuomones), kuriuos priima arba Europos Parlamentas ir Taryba kartu, arba Taryba, arba Komisija, arba Europos Centrinis Bankas (ECB)), taip pat tų Europos Parlamento aktų, kurie turi teisinių padarinių trečiosioms šalims;

• vykdo administracinio teismo funkcijas: nagrinėja ieškinius, iškeltus fizinių ar juridinių asmenų dėl jiems taikomų sprendimų arba dėl sprendimų, kurie tiesiogiai ir konkrečiai siejasi su jų interesais; nagrinėja Europos Sąjungos tarnautojų skundus dėl jų įdarbinimo sąlygų;

• veikia kaip civilinis teismas: nustato nesutartinę atsakomybę, nagrinėja reikalavimus atlyginti nuostolius, ypač atvejais, susijusiais su valstybės pareigūnų atsakomybe;

• tam tikrais specifiniais atvejais veikia kaip arbitražinis teismas.

Teisingumo Teismas gali nagrinėti bylas, remdamasis: (a) ES institucijų, valstybių narių ar tam tikrais atvejais - individų ieškiniais dėl ES institucijų priimtų juridinių aktų anuliavimo; (b) Komisijos arba valstybės narės ieškiniu prieš kitą valstybę narę, kuri nevykdo ES teisės aktais nustatytų įpareigojimų; (c) ES institucijų ar valstybių narių ieškiniais prieš Tarybą arba Komisiją dėl ES teise nustatytų pareigų nevykdymo; (d) ginčais tarp ES ir ES institucijų darbuotojų.

  • Microsoft Word 652 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4978 žodžiai)
  • Universitetas
  • Simona
  • ES institucijos kursinis darbas
    10 - 9 balsai (-ų)
ES institucijos kursinis darbas. (2015 m. Spalio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-institucijos-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 15:02
×