ES institucijos skaidrės


Tema. es institucijos. ES institucijos. ES S 13str. Sąjungos institucijos yra šios. Kitos institucijos. ES institucijų būstinės. Europos Parlamentas. Ep. EP būstinė. EP sudėtis ir sudarymas. Šalims skirtų vietų skaičius (2009–2014 m. kadencija). EP Kompetencija. Teisės aktų leidyba. Biudžeto funkcijos. Priežiūros funkcijos. Galios skiriant kai kuriuos ES tarnautojus. EP – sprendimų priėmimas. EP darbo organizavimas. Europos Vadovų Taryba (EVT). ES sutarties 15 str. , SESV 235-236 str. Sudėtis. Pirmininkasvimas. EVT susitikimai. Įgaliojimai. Sprendimų priėmimas. Taryba. (ES sutarties 16 str. , SESV 237-243 str. ). Tarybos sudėtys. Pirmininkavimas, posėdžiai. Įgaliojimai. Teisės aktų leidyba. Įgyvendinimo įgaliojimų suteikiamas Europos Komisijai. Koordinavimo įgaliojimai. Įgaliojimai kontrolės srityje. Biudžetiniai įgaliojimai. Įgaliojimai išorės santykiuose. Pareigūnų paskyrimas ir kiti įgaliojimai. Sprendimų priėmimas Taryboje. Sprendimų priėmimas Taryboje kvalifikuota balsų dauguma. Dabartinės balsavimo taisyklės iki 2014 m. Tarybos darbo organizavimas. Nuolatinis atstovų komitetas (COREPER). Generalinis sekretoriatas. Europos Komisija. (ES sutarties 17 str. , SESV 244 -251 str. ). EK sudėtis. EK sudėtis 2009 – 2014 m. kadencija. Nauja EK sudėtis nuo 2014 m. Komisijos sudarymas. Komisijos sudarymas (bus taikomas naujos kadencijos komisijai). Pirmininkavimas. Komisijos atskaitingumas. Komisijos funkcijos. Darbo organizavimas. ESTT po Lisabonos sutarties sudaro (ES S 19 str. 1 d. ). TT ir BT sudėtis, kadencija. Teisėjų ir GA skyrimas, reikalavimai pareigoms. Generaliniai advokatai. ESTT jurisdikcija. Tiesioginiai ieškiniai. Ieškiniai dėl teisės akto panaikinimo (SESV 263-264 straipsniai). Ieškiniai dėl neveikimo (SESV 265 str. ). Ieškiniai institucijoms dėl žalos atlyginimo, SESV 268 str. Netiesioginiai ieškiniai. Kita ESTT kompetencija.

ES S 13str.: Sąjungos institucijos yra šios:.

Neturi teisės aktų leidybos iniciatyvos teisės. Pagal SESV 225 str. “iniciatyva dėl iniciatyvos”. Galios nuolat didintos, pradedant VEA (bendradarbiavimo, pritarimo procedūros), ES sutartis (bendro sprendimo priėmimo procedūra), baigiant Lisabonos reformų sutartimi (įprastos teisėkūros procedūros taikymas). Vaidmuo teisės aktų leidyboj priklauso nuo konkrečios teisės akto priėmimui taikytinos procedūros (nedalyvavimas, nuomonės pateikimas, vetavimas, pritarimas). Po Lisabonos sutarties daugumoje atveju taikoma įprasta teisėkūros procedūra (buv. bendro sprendimo priėmimo). Lisabonos sutartis numato naują Europos Parlamento teisę siūlyti ES sutarčių pakeitimus ES S 48 str.).

Pirmininkas; EP nariai; Frakcijos; Parlamentiniai komitetai; Delegacijos; Politiniai organai; Generalinis sekretoriatas.

Istoriniai aspektai: Susitikimai organizuojami nuo 1960 m.; nuo 1974 m. formalizuoti ir reguliariai vyko tris kartus per metus; EB pirminėje teisėje valstybių narių vadovų susitikimai oficialiai įtvirtinti tik 1986 m. Vieningame Europos Akte, sumažinus susitikimų skaičių per metus nuo trijų iki dviejų; nebuvo įtvirtinta EB sutarties 7 str., todėl formaliai negalėjo būti vadinama EB institucija; Oficialus statusas suteiktas 1992 m. Mastrichto sutartimi (suteiktas aukščiausios politinės ES institucijos statusas); Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Lisabonos sutartį EVT tapo viena iš septynių Sąjungos institucijų.

Lisabonos sutartis nustato ilgalaikį pirmininkavimą EVT, kuris pakeitė iki tol taikytą rotacijos kas 6 mėnesius sistemą; Pirmininkas renkamas kvalifikuota Europos Vadovų Tarybos balsų dauguma 2,5 metų laikotarpiui ir gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Pirmininkas taip pat atstovaus Europos Sąjungai užsienio reikaluose, nepažeisdamas Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai įgaliojimų. Pirminiko pareigas žr. ES sutarties 15 str. 6 d.

  • MS PowerPoint 74 KB
  • 2016 m.
  • 84 puslapiai (5485 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • ES institucijos skaidrės
    10 - 4 balsai (-ų)
ES institucijos skaidrės. (2014 m. Lapkričio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-institucijos-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 07:58
×