ES Taryba


Europos sąjungos taryba. Tarybos darbas. Plėtoja ES bendrą užsienio ir saugumo politiką. Sudaro tarptautinius susitarimus. Patvirtina ES biudžetą. Trijų etapų procedūra. Darbo grupė. Nuolatinių atstovų komitetas (COREPERTarybos sudėtys. Tarybos darbotvarkės B skirsnis apima punktus. Tarybos nariai. Vienas subjektas – 10 sudėčių. Tarybos posėdžiai. Vienas po kito einantys Tarybos darbo etapai. Pirmininkaujančios valstybės narės užduotys. Tarybos ir jos parengiamųjų organų darbo planavimas ir pirmininkavimas posėdžiams. Atstovavimas Tarybai palaikant santykius su kitomis ES institucijomis. ES Tarybos generalinis sekretoriatas. Generalinis sekretorius. Tarybos generalinio sekretoriato biudžetas. Daugiakalbystė. Duomenų apsauga. ES įslaptintos informacijos apsauga.

Pasiūlymo aptarimo Nuolatinių atstovų komitete procedūra priklauso nuo to, kokio lygio susitarimas buvo pasiektas darbo grupės lygiu.

vėl perduoti pasiūlymą darbo grupei, galbūt kartu su kompromisiniais pasiūlymais;

ES Taryba – tai institucija, kurioje posėdžiauja valstybių narių vyriausybių atstovai.

Taryba – vienas juridinis asmuo, tačiau priklausomai nuo svarstomos temos posėdžiauja dešimties skirtingų sudėčių:

ekonomikos ir finansų reikalai (įskaitant biudžetą) – Ekonomikos ir finansų reikalų taryba

teisingumo ir vidaus reikalai (įskaitant civilinę saugą) – Teisingumo ir vidaus reikalų taryba

transportas, telekomunikacijos ir energetika – Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba

Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė gali rengti neformalius Tarybos susitikimus. Tokių susitikimų tikslas – sudaryti sąlygas kuo laisvesnėje aplinkoje vykstantiems bendriems svarstymams ir pasikeitimui nuomonėmis. Tačiau visi neformaliuose susitikimuose priimti sprendimai arba padarytos išvados turi būti patvirtinti oficialiame posėdyje.

Kiekvienos Tarybos sudėties posėdžių dažnumas yra skirtingas ir priklauso nuo svarstomų klausimų. Pavyzdžiui, užsienio reikalų ministrai susitinka maždaug vieną kartą per mėnesį Užsienio reikalų taryboje. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžiai, į kuriuos susirenka visų ES valstybių narių už šias politikos sritis atsakingi ministrai, taip pat vyksta vieną kartą per mėnesį.

Prieš Tarybai priimant sprendimą dėl konkretaus dokumento arba klausimo, jis aptariamas įvairaus lygio parengiamuosiuose organuose, kuriuos visus sudaro ES valstybių pareigūnai arba nuolatiniai atstovai.

Komisijai pateikus pasiūlymą priimti naujus teisės aktus arba iš dalies pakeisti galiojančius teisės aktus, Taryba ir Europos Parlamentas pradeda jį nagrinėti tuo pačiu metu per vadinamuosius „svarstymus“. Kiekvieno svarstymo metu pasiūlymas Taryboje pereina 3 lygius: darbo grupės, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) ir atitinkamos sudėties Tarybos posėdžio.

ES Tarybai iš eilės pirmininkauja valstybės narės, keisdamosi kas šeši mėnesiai. Pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiuose: Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) ir darbo grupių. Ji pateikia gaires ir parengia kompromisus, būtinus Tarybos sprendimams priimti.

47 darbuotojai buvo pervesti į kitas ES institucijas po vidutiniškai 6,4 metų darbo Tarybos generaliniame sekretoriate

Taryba ir Europos Parlamentas patvirtina metinį ES biudžetą. Jame yra specialus skirsnis (II skirsnis), skirtas bendram Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos biudžetui. 2014 m. II skirsnis sudaro maždaug 0,4 % ES biudžeto. Tai yra maždaug 6 % visų ES institucijų bendrų administracinių išlaidų.

2014 m. bendras biudžetas yra 534,2 mln. EUR. Palyginti su 2013 m., biudžetas sumažėjo 1,3 mln. EUR (0,2%)

Vykdydama savo veiklą, Taryba laikosi atitinkamų teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje. Šios taisyklės taikomos visuose Tarybos generalinio sekretoriato padaliniuose, kuriuose naudojama informacija, susijusi su asmenų tapatybės nustatymu.  Praktiškai dauguma Tarybos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų susiję su jos darbuotojais, ir tik nedaugelis tvarkymo veiksmų yra susiję su institucijos darbu. Be to, Tarybos generalinis sekretoriatas taip pat tvarko ES piliečių duomenis, jeigu jie pateikia institucijai konkretų prašymą.

Pagal taisykles kiekviena institucija paskiria duomenų apsaugos pareigūną. Jo vaidmuo yra užtikrinti, kad institucijoje būtų teisingai taikomos duomenų apsaugos taisyklės. Be to, duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už jo institucijos vykdomų duomenų tvarkymo veiksmų registro administravimą.

  • Istorija Referatas
  • Microsoft Word 79 KB
  • 2014 m.
  • 14 puslapių (2935 žodžiai)
  • Aurelija
  • ES Taryba
    10 - 3 balsai (-ų)
ES Taryba. (2014 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-taryba.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 09:29
×