Es teisė konspektas


Tema. es teisės šaltiniai , jų ypatumai. Seminaras – es pirminė ir antrinė teisė. ES pirminės ir antrinės teisės atskyrimo kriterijai. Reglamento , Direktyvos ir Sprendimo lyginamoji analizė. Reglamentų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje kriterijai. Byla 34 73 , Variola. Amministrazione delle Finanze paskaitos medžiaga http // circa. Direktyvų įgyvendinimo kriterijai. Nuorodų darymas.

Antrinės teisės aktai yra Bendrijos normų, priimtų pagal steigiamąsias sutartis, visuma. Antrinės teisės aktus priima ES institucijos, įgyvendindamos steigimo sutarčių nuostatas. Kiekvienu konkrečiu atveju priimant antrinės teisės aktą, turi būti nurodomas jo priėmimo teisinis pagrindas t.y. konkretus Sutarties straipsnis. Taip pat  privalu nurodyti teisės akto priėmimo motyvus t.y. pagrįsti teisės akto reikalingumą. Kiekvienas ES institucijos priimamas teisės aktas turi atitikti proporcingumo principą, kuris įtvirtintas EB sutarties 5 str. ir reiškia, kad Bendrija negali imtis jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant šios sutarties nustatytų tikslų.

Pirminė teisė yra kuriama nepriklausomai nuo antrinės, o pastaroji yra susieta su pirminės teisės normomis. Antrinės teisės aktai negali prieštarauti Sutarčių nuostatoms ir tikslams.

Kiekvienas antrinės teisės aktas turi tik sau būdingus požymius ir savo tikslus.Nors dažnai ES institucijoms leidžiama pasirinkti kokį antrinės teisės aktą priimti konkrečiu atveju, tačiau kai kurie Sutarties straipsniai numato reikalavimą priimti konkretų antrinės teisės aktą, pavyzdžiui reglamentą.

Direktyvos. 249str. nustato, kad direktyvos yra privalomos „rezutato, kurį reikia pasiekti atžvilgiu“. Jos privalomos valstybėms narėms ir neįpareigoja privačių asmenų tol, kol neperkeltos į nacionalinę teisę. Nors direktyvos privalomos valstybėms narėms, nacionalinės valdžios institucijos gali pasirinkti jų įgyvendinimo formą ir būdus.Skirtingai nei reglamentai, kurie nustato teises ir pareigas tiek valstybėms narėms, tiek, privatiems asmenims, direktyvos yra skiriamos tik valstybėms narėms. Todėl bendra taisyklė yra tokia, kad privatūs asmenys negali remtis direktyvos nuostatomis nacionaliniame teisme. Tačiau jei valstybė narė direktyvos neįgyvendino per nustatytą terminą arba įgyvendino netinkamai ir jei direktyva buvo siekiama nustatyti asmenų teises, asmuo gali remtis direktyvos nuostatomis nacionaliniame teisme. Dar daugiau Europos Teisingumo Teismas išaiškino, kad valstybė privalo atlyginti žalą asmeniui, atsiradusią dėl direktyvos neįgyvendinimo (1990 m. Frankovich byla Nr. C-6/90). Direktyvų paskirtis – iškelti valstybėms narėms bendrą tikslą. Toliau valstybės narės siekdamos šio tikslo, gali taikyti jų teisinės sistemos egzistuojančius tinkamiausius metodus. Kitaip nei reglamentai, sutartis nedaro jokių nuorodų į tiesioginį direktyvų taikymą. Jos negali būti tiesiogiai taikomos, nes joms veikti reikalingos nacionalinės įgyvendinimo priemonės. Direktyvai įsigaliojus prasideda jos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas. Inkorporavimo laikotarpiu negalima remtis direktyva.

  • Microsoft Word 25 KB
  • 2015 m.
  • 5 puslapiai (1876 žodžiai)
  • Universitetas
  • Diana
  • Es teisė konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Es teisė konspektas. (2015 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-teise-konspektas.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 27 d. 08:48
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo