ES Transporto politika


Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. Europos sąjungos transporto politikos krovinių vežimo srityje ir logistikoje teoriniai aspektai. Išvados. Literatūra.

Darbo aktualumas. Prieš dešimtmetį Lietuvai tapus Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) nare atsivėrė palankios galimybės kelti šalies bendrąjį ekonomikos lygį, teikti krovinių pervežimo verslo plėtrą. Šiam tikslui pasiekti ES tiek Lietuvai, tiek kitoms ES narėms buvo suteiktos bendros teisės užtikrinančios tarp Europos Sąjungos šalių laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Ši teisė taip pat suteikė Lietuvos verslo subjektams kaip paslaugų teikėjams galimybę laisvai konkuruoti su daugelių verslininkų iš skirtingų ES valstybių, taip užtikrinant naujų rinkų atradimą plečiant klientų bei verslo partnerių ratą daugelyje užsienio šalių.

Tarptautinių ryšių su Europos Sąjungos šalimis narėmis palaikymas aktyvią užsienio prekybos plėtrą ir krovinių vežimo apimčių augimą. Šiuos pokyčius galima susieti su tuo, kad Lietuva įstojus į Europos Sąjungą perorientavo savo tarptautinius ekonominius santykius iš Rytų į Vakaro šalis, padidėjo šalies ekonominis atvirumas, atsirado palankios sąlygos laisvam prekių judėjimui visoje Bendrijoje.

Darbo objektas: ES transporto politika.

Darbo tikslas: Pateikti ES transporto politikos vertinimą.

Darbo uždaviniai:

1. Mokslinės literatūros analizės būdu pateikti transporto politikos apibūdinimą ir objektą.

2. Įvertinti transporto politikos uždavinius bei transporto politikos procesą.

Transporto politika apibūdinama kaip visuma politinių, ekonominių bei socialinių priemonių, teisės aktų, sprendimų ir veiksmų, skirtų transporto sektoriaus produktyvumo didinimui bei nukreiptų transporto sistemos techninio lygio didinimui, progresyvių technologinių inovacijų didinimui, sąnaudų ir taršos mažinimui, kurie gresia žmonių saugai ir prekių saugumui (V. Jaržemskis, G. Jakubauskas ir kt., 2012, p. 11).

Transporto politika įvardinama kaip bendroji valstybės socialinės – ekonominės politikos dalis. Transporto politika taip pat yra ir visuomenės politika, kadangi transporto sistemos funkcionavimas glaudžiai susijęs su daugumos visuomenės transporto poreikių tenkinimu (R. Barrell, N. Pain, 2006, p. 13).

Transporto politikos tikslas – sukurti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius poreikius atitinkančią transporto sistemą, užtikrinti efektyvų jos funkcionavimą.

Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) transporto politika yra nukreipta trimis pagrindinėmis kryptimis (V. Jaržemskis, G. Jakubauskas ir kt., 2012, p. 11):

užtikrinti ES, kaip vieningos transporto rinkos, vietą pasaulinėje transporto rinkoje;

koordinuoti ES valstybinių narių tarpusavio santykius transporto srityje;

kiekvienoje ES šalyje narėje užtikrinti transporto politikos įgyvendinimą ir pritaikymą.

ES transporto politika vertinama kaip valstybės bendrosios politikos dalis, kuri yra nukreipta visuomenės transporto poreikių tenkinimui, t.y. užtikrinti krovinių ir žmonių vežimo procesus.

Formuojant bei įgyvendinant transporto politiką, visuomet turi būti įvertintos valstybės galimybės bei poreikiai, vidinė ir išorinė aplinkos. Transporto politikos numatytos priemonės turi užtikrinti ne tik visuomenės poreikių tenkinimą, bet ir mažinti neigiamą transporto poveikį antropogeninei aplinkai ir žmonėms, užtikrinti eismo saugą ir saugumą, taupyti energetinius išteklius, taikant prioritetus atsinaujinantiems energetinams šaltiniams.

Transporto politikos objektu tampa transporto politikos sistema ir jos ryšiai su socialine, ekonomine ir technologine erdve, verslo ir visuomenės transportavimo poreikių tenkinimas, subalansuoto šalies ūkio plėtra (J. Sekliuckienė, 2009, p. 36).

  • Transportas Referatas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2958 žodžiai)
  • Aora
  • ES Transporto politika
    10 - 10 balsai (-ų)
ES Transporto politika. (2015 m. Birželio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-transporto-politika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 01:47
×