ES užimtumo strategijos analizė, jos įgyvendinimas Lietuvoje


Įvadas. Užimtumo politika. Užimtumo samprata. Europos Sąjungos užimtumo politika. ES užimtumo strategija. Strategija „Europa 2020“. Lietuvos užimtumo politika. Pagrindiniai dokumentai. ES strategijos įgyvendinimas. Statistiniai duomenys. ES rodikliai. Lietuvos užimtumo rodikliai. Užimtumo lygis. Užimtumo fondo lėšos. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas: išanalizuoti ES užimtumo strategiją ir jos įgyvendinimą Lietuvoje.

Metodai: metodinės ir informacinės literatūros analizė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė.

Pirmą kartą per visą Europos integracijos istoriją nedarbo problema tapo bendru Europos rūpesčiu. Nuo Amsterdamo sutarties pasirašymo, visa darbo rinkos sfera, o tiksliau – užimtumo politika, tapo labiau nei bet kada artimai susijusi su bet kuria kita (socialine) politika. Užimtumo strategija sukūrė pamatus bet kokiems kitiems veiksmams, argumentuodama ryšius su socialine politika ir socialine integracija.

Užimtumo skyriaus integravimas į sutartį turėjo didelę reikšmę plėtojant užimtumo politiką, nes normalizavo ankstesnio laikotarpio procesą, valstybės narės formaliai įsipareigojo koordinuoti veiksmus siekiant užimtumo gairėse numatytų tikslų. Sutartis normalizavo Europos Komisija, o ypač Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato vaidmenį politikos įgyvendinimo procese.

1.pasiekti aukštą užimtumo lygį ekonomikoje ir visose darbo rinkos grupėse;

2.judėti tolyn nuo pasyvios kovos prieš nedarbą link ilgalaikio įdarbinimo pagerinimo ir darbo vietų kūrimo;

3.palaikyti naują darbo organizavimo požiūrį tokiu būdu, kad ES įmonės galėtų susidoroti su ekonominiais pokyčiais ir kartu suderinti apsaugą ir adaptaciją, bei suteikti individams teisę dalyvauti ilgalaikėse mokymo programose;

4.suteikti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo rinkoje ir turėti galimybes įsidarbinti.

3.Nacionaliniai veiksmų planai yra įvertinami Komisijos bei Tarybos ir tuo remiantis parengiamas pateikiamas gruodžio mėn. Vadovų tarybos tvirtinimui Bendrasis užimtumo pranešimas (Joint Employment Report).

4.Sekantiems metams Komisija pristato Užimtumo gairių tikslinimo rekomendacijas – pasiūlymus naujų veiksmų įtraukimu ir pagaliau, priimamos naujos sekančių metų užimtumo gairės.

Net jeigu ankstesnės gairės remiasi procesu, kuris tęsiasi kaip svyruojanti metų planavimo priežiūros, testavimo ir naujo pritaikymo programa anksčiau minėtos keturios užimtumo politikos įgyvendinimo proceso atramos tęsiasi visoje strategijoje.

Siekiant efektyviai vykdyti ES užimtumo strategiją „Europa 2020“, Lietuva, priėmusi Užimtumo įstatymą, vykdo aktyvų užimtumo rėmimą. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija išskiria keletą pagrindinių aspektų, kurie organizuojami ir plėtojami užimtumo rėmimo politikoje. Pirmiausia išskiriami papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų grupės:

Šie visi išskirti Valstybinių užimtumo tarnybų strategijos vykdymo lygmenys apibendrinami kaip „vadovaujamosios funkcijos“, kurios turi būti vykdomos paisant klientų interesų bei organizuojamos tokiais „vadovavimo“ būdais, kad galėtų pagerinti darbdaviams teikiamas paslaugas. Valstybinės užimtumo tarnybos yra informacijos tarpininkės, todėl yra pajėgios atlikti vadovaujamąją funkciją kaip politikos vykdytojos ir visuomenės interesų gynėjos. Vadovaujamųjų funkcijų, kurias prisiėmė įvairios Europos valstybinės įdarbinimo tarnybos, apimtis ir intensyvumas gali skirtis priklausomai nuo valstybės aplinkybių, tačiau visos jos pripažįsta, jog ambicingas siekis užtikrinti optimalų darbo rinkos veikimą reiškia, kad privalu imtis ir „vadovaujamojo vaidmens“.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Lietuvos statistiko metraštyje (2017) pateikta informacija, galima įvertinti Lietuvos užimtumo lygį ir jo kitimo tendencijas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kasmet skelbia užimtumo fondo lėšų panaudojimo ataskaitas, todėl galima peržvelgti ir palyginti 2016 m. ir 2017 m. duomenis.

  • Microsoft Word 477 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (6895 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabrielė
  • ES užimtumo strategijos analizė, jos įgyvendinimas Lietuvoje
    10 - 1 balsai (-ų)
ES užimtumo strategijos analizė, jos įgyvendinimas Lietuvoje. (2019 m. Balandžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/es-uzimtumo-strategijos-analize-jos-igyvendinimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 20 d. 14:43
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema