ES vidaus vandenų plėtra


Transporto kursinis darbas. Annotation. Paveikslų ir lentelių sąrašas. Santrumpos. Įvadas. Europos sąjungos vidaus vandenų transporto politika. Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklės. Bendroji dalis. Vidaus vandenų kelių valdymas. Vidaus vandenų kelių naudotojų pareigos. Vidaus vandenų kelių tvarkymas. Vidaus vandenų kelių priežiūros darbai. Vidaus vandens keliai Europoje. Vidaus vandenų transporto skatinimas. „Naiades“ – Europos integruota veiksmų programa, skirta vidaus kelių transportui. Vidaus vandens kelių transporto rinka. Laivynas. Darbo vietos ir įgūdžiai. Įvaizdis. Infrastruktūra. Organizacinės struktūros modernizavimas. Kiti Europos projektai. Išvados. Literatūros sąrašas. Terminų paaiškinimas. Priedai. A. Europos vidaus vandens kelių klasifikacija. B. Prekių vežimas vidaus vandens kelių transportu - 1 000 tonų. C. Europos vidaus vandenų žemėlapis.


Darbo tikslas: ES vidaus vandenų plėtros politikos siekių, galimybių ir atliekamų darbų apibendrinimas.

Darbo uždaviniai:

•Apžvelgti vidaus vandenų transporto pranašumus prieš kitas transportavimo rūšis ekologiniu, energijos bei saugumo aspektais;

•Aptarti ES vidaus vandenų transporto politikos siekius kuriant vieningą vidaus vandenų sistemą;

•Ištirti vidaus vandenų skatinimo programų veiksmus, galimybes ir priemones jų įgyvendinimui.

Šiame darbe remiamės įvairiais internetiniais puslapiais, Europos Komisijos teisės aktais, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis bei Europos Bendrijų Komisijos komunikatais.

ES vidaus vandenų plėtra. (2015 m. Vasario 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/es-vidaus-vandenu-pletra.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:53