Estetinis ugdymas


Įvadas. Estetinio auklėjimo tikslas, uždaviniai, principai. Estetinio auklėjimo veiksniai. Estetinio auklėjimo įgyvendinimo būdai. Estetinis mokinių auklėjimas pasitelkiant gamtos grožį. Muzikinio auklėjimo svarba estetiniam ugdymui. Gimtosios kalbos ir literatūros svarba estetiniam ugdymui. Dailinė veikla – svarbi estetinio ugdymo dalis. Išvados. Literatūra.


Estetinis auklėjimas – ugdymo uždavinys, kurio pagalba ugdomas žmogus, gebantis grožėtis ir bjaurėtis, kurti grožį gyvenime, gamtoje ir mene. (Jovaiša L., 1995)

Estetinis auklėjimas yra labai svarbus mokiniui, nes šiandieninėje mokykloje ugdymas yra orientuotas ne tik į žinių perdavimą, bet ir į moksleivį, kaip individualią bei kūrybišką asmenybę. Mokykla, privalo padėti vaikui atrasti ryšį su pasauliu, pažinti jo meninę kultūrą, padėti suprasti grožio prasmę bei jį kurti. Pasak autoriaus A. Gaižučio, meninis lavinimas ne tik išugdo grožio jausmą ir subtilų skonį, meninius, estetinius gebėjimus, bet ir išplėtoja emocinį bei intelektinį patyrimą, intuiciją, vaizduotę. Visa tai yra svarbus kūrybiškumo pagrindas.

Vaikų estetinių jausmų formavimuisi didelės įtakos turi aplinka, tiek socialinė, kurioje jie gyvena, tiek gamtinė, kurią mato aplink save. Taigi ne tik mokykla, bet ir tėvai yra atsakingi už tai, ar vaikas gebės suvokti grožį, jį vertinti ir kurti savo veikloje.

Ugdytiniams mokykloje turi būti sudaromos tinkamos sąlygos maksimaliai atsiskleisti, kaip kūrybiškai asmenybei. Šio uždavinio turi imtis pedagogai savo veikloje, tiek pamokinėje, tiek ir ne pamokų metu, nes į meno pasaulį vaiką veda mokytojas.

Estetinio auklėjimo tikslas – grožio jausmo ir grožio supratimo tiek meno kūriniuose tiek gyvenime (tikrovėje) ugdymas. Kitaip sakant, tai gebėjimo suvokti, išgyventi, vertinti ir kurti grožį formavimas, skatinimas įtraukti grožio elementus į visas gyvenimo ir veiklos sritis ( Rajackas, 2002).

1. skatinti ugdytinių meilę grožiui, tobulinti jų emocinį jautrumą supažindinant su gamtos, žmonių socialinio gyvenimo reiškinių grožiu, kilnumu;

2. plėsti moksleivių estetinį akiratį mokant skirti tikrąjį grožį nuo tariamojo;

3. supažindinti mokinius su meno vertybėmis, grožiu mene, skatinti jų norą bendrauti su menu;

4. lavinti meninius gebėjimus, skatinti ugdytinius dalyvauti meninėje kūryboje;

5. pratinti mokinius puošti savo buitį, panaudojant žmonių ir gamtos sukurtas grožio vertybes ir pan.

Taip pat literatūroje išskiriami ir apibendrinti estetinio ugdymo uždaviniai:

1. ugdyti estetinius kiekvieno asmens suvokinius ir išgyvenimus bei juos turtinti meno savybių ir vertinimo supratimu;

  • Pedagogika Referatas
  • Microsoft Word 18 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2057 žodžiai)
  • Kristina
  • Estetinis ugdymas
    10 - 4 balsai (-ų)
Estetinis ugdymas. (2016 m. Balandžio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/estetinis-ugdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 08:44
×