Etelberto įstatymas


Etelberto istatymai. Ines istatymas. Knuto istatymas. Etelberto alfredo ir knuto istatymai. Knuto istatymai. Didzioji remonstracija. 1911 m lordu ir bendruominiu rusu tarpusavio santykiu parlamente nustaytymo. Lordu ir bendruomeniu rumu tarpusavio santykiu. 1911 lordu ir bendruomeniu. Anglosaksų įstatymai.

Istorijos konspektas. Viduramžių teisė. Anglosaksų įstatymai. Etelberto įstatymas. Hlotario ir edriko įstatymas. Vitredo įstatymai. Inės įstatymas. Alfredo didžiojo įstatymas. Eduardo senojo įstatymas. Etelstano įstatymas. Edgaro įstatymas. Knuto įstatymas. Naujoji ir naujausioji teisė. Anglijos teisės aktai. Aktas nepatogumams, atsirandantiems dėl ilgalaikių protarpių tarp parlamentų sušaukimo, išvengti. Aktas nepatogumams, kurių gali atsirasti dėl dabartinio parlamento darbo nutraukimo per anksti, atidėliojimo arba paleidimo, išvengti. Slaptosios tarybos veiklos reguliavimo ir teismo, paprastai vadinamo žvaigždžių rūmais, panaikinimo aktas. Didžioji remonstracija. Bendruomenių rūmų nutarimas dėl pasiskelbimo aukščiausiąja anglijos karalystės valdžia. Karaliaus vardo panaikinimo aktas. Lordų rūmų panaikinimo aktas. Anglijos, škotijos ir airijos valstybių bei joms priklausančių valdų. Valdymo forma („valdymo įrankis"). Geresnio valdinių laisvės užtikrinimo nuo įkalinimo už jūrų apsaugos aktas. Teisių bilis. Santvarkos aktas (aktas dėl būsimų ribojimų ir geresnės valdiniųteisių ir laisvių apsaugos). Lordų ir bendruomenių rūmų tarpusavio santykių parlamente nustatymo ir parlamento įgaliojimų trukmės ribojimo aktas. Tautos atstovybės aktas. Parlamento akto pakeitimo įstatymas.


Aktas priimtas 1911 m. rugpjūčio 18 d., buvo pirmasis Anglijos įstatymas, kuriuo reglamentuoti

Bendruomenių rūmų ir Lordų rūmų santykiai, juo įtvirtintas Bendruomenių rūmų vadovaujamas

vaidmuo parlamente įstatymų leidybai.

Kadangi būtina imtis priemonių sureguliuoti dviejų parlamento rūmų tarpusavio

santykius..., svarbu nustatyti Lordų rūmų ribojimus, tai ir yra daroma šiuo aktu...

1 straipsnis

1) Jeigu Bendruomenių rūmų priimtas ir likus mėnesiui iki sesijos pabaigos Lordų rūmams

išsiųstas finansinis bilis per mėnesj Lordų rūmų nebus priimtas be pataisų, tai šis bilis, nesant kitokio

Bendruomenių rūmų sprendinio, bus pateiktas jo didenybei, ir karaliaus patvirtintas taps

parlamento aktu, nors Lordų rūmai jo ir nepriėmė.

3) Prie kiekvieno finansinio bilio, išsiunčiant jį Lordų rūmams ir pateikiant tvirtinti jo

didenybei, bus pridedamas Bendruomenių rūmų spikerio pasirašytas liudijimas, tvirtinantis,

kad tai yra finansinis bilis...

2 straipsnis

1) Jeigu viešasis bilis (išskyrus finansini bilį ir parlamento įgaliojimų pratęsimą ilgiau kaip 5

metams) Bendruomenių rūmų bus vetuotas trijose iš eilės sesijose (nesvarbu, kokios legislatūros) ir

Lordų rūmams išsiųstas kiekvieną kartą, blogiausiu atveju likus mėnesiui iki sesijos pabaigos, bus šių

rūmų atmestas kiekvienoje sesijoje, tai šis bilis, vos tik Lordų rūmų atmestas trečią kartą ir nesant

kitokio Bendruomenių rūmų sprendimo, bus pateiktas jo didenybei ir karaliaus patvirtintas taps

parlamento aktu ir be Lordų rūmų sutikimo. Vis dėlto, kad šis nutarimas būtų taikomas, nuo minėto

bilio antrojo skaitymo dienos pirmoje iš minėtų Bendruomenių rūmų sesijų iki jį priimant trečioje tų

pačių rūmų sesijoje turi praeiti dveji metai.

3) Lordų rūmų atmestu bus laikomas bilis, jų nepriimtas be pataisų...

  • Istorija Konspektai
  • 2012 m.
  • Audrius
  • 15 puslapių (7741 žodis)
  • Istorijos konspektai
  • Microsoft Word 46 KB
  • Etelberto įstatymas
    10 - 3 balsai (-ų)
Etelberto įstatymas. (2012 m. Rugsėjo 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/etelberto-istatymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:06