Etika

Etika ir jos rašto darbai. Referatai, kursiniai, konspektai. Etika studijuoja etiško elgesio normas ir taisykles.
1029 dokumentai
Rudens vakarojimas renginio scenarijus
“ilgais rudens vakarais. Neišmatuojami lobiai. IŠ SENOLIŲ LŪPŲ, RANKŲ IR ŠIRDŽIŲ“. Renginio. Scenarijus.
Etikos scenarijai, Scenarijus, 7 psl.
2013 08 04
Kaziuko amatų diena scenarijus
Amatų dienos scenarijus. Dekoracijos senienos, drožiniai, darbeliai. Scenos pakraštyje sėdi piemenukai,(O. , P. ) žaidžia „Lyg lygu“. (Lyg lygu, šaku maku, čėžė vėžė keturvėžė, po katruo pirštu riešutas? ). Įbėga J. , nešina skudurine Onute.
Etikos scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2013 11 25
Verslo etika įmonėje
Įvadas. Etika įmonėje. Verslo etika įmonėje. Vertybės įmonės kultūroje. Santykiai tarp darbuotojų ir vadovų įmonėje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Etikos kodeksų samprata, struktūra, funkcijos. Etikios kodeksų svarbiausi tikslai. Antriniai tikslai. Etiketas ir jo elementai. Dalykinio ...
Etikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 09 28
Profesinė etika
Įvadas. Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Įmonių santykiai su vartotojais. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2012 03 29
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. Etika leidžia paaiškinti šių veiksmų esmę, patikslinti argumentus vertinant reiškinius. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 psl.
2011 06 01
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai. Įvadas. Etinė problema ir etiškas jos sprendimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas ir nustatymas. Galimos alternatyvos. Pagrindinius suinteresuoti asmenys. Taikant etines teorijas, įvertintas pasirinktų alternatyvų moralumas. Įvertinti praktiniai ...
Etikos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 12 15
Teo imones socialiai atsakinga veikla
Įvadas. Akcinės bendrovės „teo“ veikla ir socialinė atsakomybė. Akcinės bendrovės „teo“ etikos kodeksas. Gruzijos verslo etiketo ypatumai. Išvados. Literatūra.
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 01 14
Etinė problema
Įvadas. Etinės problemos apibūdinimas. Etinių sprendimų priemimo modelis. Svarbiausių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas. Kokios galimos alternatyvos? Kas yra pagrindiniai suinteresuotieji? Alternatyvų etiškumas. Kokie yra praktiniai apribojimai?Kokie veiksmai turėtų sekti? Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos analizės, Analizė, 9 psl.
2013 05 19
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 18 psl.
2010 12 15
Organizacijos etikos kodeksas
Apie viešbutį;. Įvadas;. Etikos kodekso nuostatos viešbutyje „Comfort Hotel “;. Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas;. Darbuotojų pareigos;. Išvados;. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 11 27
Sąžinė
Žymių žmonių mintys apie sąžinę. Žodžių, vartotų apibrėžti sąžinei, etimologija. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinė judaizmo požiūriu. Šventasis raštas apie sąžinės prigimtį. Sąžinės kilmės raida.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2011 02 23
Etiketas
Kas yra etiketas? Kokios jo rūšys? Etiketo rūšių aptarimas. Etiketas – elgesio taisyklių visuma, anksčiau priimta monarchų rūmuose, diplomatiniuose sluoksniuose ir kt. Kita prasme – tai elgesio, mandagumo forma, prigijusi ir paplitusi kokioje nors visuomenėje. Etiketo taisyklių visuma nusako tipiškas bendravimo situacijas ir ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2011 10 25
Darbo ir gamybos estetika
Įvadas. Darbo ir gamybos estetika. Spalvos vaidmuo gamyboje. Apšvietimas darbo aplinkoje. Klimatinių sąlygų ir garso poveikis darbui. Darbo vietos ir aprangos estetika. Išvados.
Etikos referatai, Referatas, 6 psl.
2014 06 28
Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos
Įvadas. Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos. Etikos kodeksų strutkūra ir jo rengimo aplinkybės. Etikos kodekso realaus veiksmingumo sąlygos remiantis bendrovės ,,Teo“ pavyzdžiu. Išvados. Naudota literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2015 03 10
Tėvų ir vaikų santykiai skaidrės
Tėvų ir vaikų santykiai. Kas tai? Šeimos pamatas. Vaikystėje tėvai turi didžiulę įtaką. Tėvų ir vaikų dažniausios nesutarimų priežastys. Dažniausios paauglių daromos klaidos bendraujant su tėvais. Įvardinkite, kokias žinote tėvų daromas klaidas bendraujant su jumis. Dažniausios tėvų klaidos bendraujant su vaikais. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2013 02 11
Draugystė skaidrės
Draugystė. Artimą ir nuoširdų bendravimą. Žmonėms svarbiausia draugystėje. Svarbu, kad draugystė vyktų savo noru. Draugai siekia. Su draugais galima. Draugystė ne tik džiaugsmas. Draugai padeda vienas kitam. Draugauti reikia mokytis. Draugai turėtų ginti draugo interesus. Dauguma žmonių išsaugo artimas draugystes. Draugystės ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 01 29
Derybos referatas
Įžanga. Derybos. Derybų etapai. Pasiruošimas deryboms. Strategijos pasirinkimas. Kur kas sėdės. Derybose sėdėjimo tvarka. Derybų eiga. Taktiniai manevrai. Pozicijos stiprinimas. Priešininkų pozicijos silpninimas. Derybų užbaigimas. Derybų rezultatas. Pagrindiniai derybų vedimo trūkumai. Ko reikia, kad užtikrinti gerybų sekmę. ...
Etikos referatai, Referatas, 22 psl.
2011 04 30
Etikos problemos ir jų atsiradimo priežastys
Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Apgavystės ir piknaudžiavimo valstybės tarnyba problemos. Interesų konfliktai. Seksualinis priekabiavimas. Praktinių etikos problemų ir situacijų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Daugelyje valstybių mažėja visuomenės pasitikėjimas valdžia. Panašu, jog ...
Etikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 05 04
Sprendimų priėmimas organizacijoje
Įvadas. Etiško sprendimo supratimas. Etinių problemų klasifikacija. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Sąžiningumas, dora. Sprendimo teisėtumas ir etiškumas. Sprendimų priėmimo metodai. G. Velasquezo „septynių žingsnių“ etinių sprendimų priėmimo modelis. Sisteminio problemų sprendimo ciklas pagal m. Woodcock ir d. ...
Etikos referatai, Referatas, 15 psl.
2011 04 02
Gyvenimas su negalia
Neigaliųjų ir aplinkinių požiūris į negalią. Su kokiomis problemomis susiduria neigalieji? Patarimai kaip elgtis su neigaliu asmeniu. Ko nereikėtų daryti bendraujant su negalią turinčiais žmonėmis. Gyvenimo kokybė?
Etikos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 01 16
Etikos problemos analizė
Etikos problemos sprendimas. Įvadas. Etikos problemos pristatymas. Etikos problemos nagrinėjimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2013 04 23
Grožio terapeutų etikos kodeksas
Grožio terapeutų etikos kodeksas įžanginė dalis. Skyrius bendrosios nuostatos atlikdamas profesines pareigas grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų santykiai su klientais grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų tarpusavio santykiai. Skyrius grožio terapeutų ir grožio paslaugas , procedūras teikiančių įstaigų reklama ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2016 04 20
Verslo etikos samprata
Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Kaip skirstoma verslo etika? Etinė problema versle. Etinių problemų versle klasifikavimas. Verslo etikos problemos. Mikroetikos problemos versle. Verslo makroetikos problemos. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Etikos taisyklės verslo specialistams. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Etiketas referatas
Įvadas. Kalbos etiketas. Kreipimasis ir prašymas. Dėkojimas. Atsiprašymas. Likėjimai. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Stalo etiketas. Naudojimasis servtėle. Elgesio etiketas. Rankos paspaudimas. Mandagumo gestai. Aprangos etiketas. Svarbiausi reikalavimai išvaizdai. Verslo etiketas. Tarptautinis ...
Etikos referatai, Referatas, 18 psl.
2013 10 31
Tarnybinis etiketas
Tarnybinis etiketas. Įvadas. Tarnybinis etiketas. Pagrindinės tarnybinio etiketo normos. Apranga. Bendravimas. Darbiniai telefono pokalbiai. Elgesys įstaigoje. Darbo vieta. Dovanos. Išvados. Literatūros sarašas.
Etikos referatai, Referatas, 16 psl.
2013 05 01
Vadovo bendravimas su pavaldiniais
Vadovo bendravimo su pavaldiniais X įmonėje įpatumai. Įvadas. Valdymas ir bendravimas. Valdymo ir bendravimo santykis. Bendravimo funkcijos ir rūšys. X įmonės pristatymas. Gaminių nomenklatūra. Įmonės apibūdinimas pagal pagrindinius požymius. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Vadovo bendravimo su pavaldiniais ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 03 10
Etikos kodeksas
Etikos kodeksas. Verslo etika ir kultūra. Etikos kodeksas. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodeksai lietuvoje. Lietuvos verslo doros memorandumas. Verslo etikos universalizavimo galimybės ir kryptys. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 03 15
Įmonės etikos kodeksas TEO
Socialiai atsakingo verslo ir etikos projektas. Įvadas. Etikos kodeksų būtinumas. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Teo lt, ab apibūdinimas ir charakteristika. Teo lt, ab etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 06 28
Sveikatingumo ir grožio verslo etikos kodeksas
Sveikatingumo ir grožio verslo etikos kodeksas. Beauty make up studio. Etikos kodeksas organizacijoje skirtas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas. Ineteresų konfliktas. Politikos ir procedūros. (tikslai). Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško. elgesio standartų. Etiketo ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 05 20
Verslo etikos kursinis darbas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Verslo etikos įtaka sistemai. Etikos kodeksas. Socialinė atsakomybė. Etika audito veikloje. Verslo etikos reikšmės auditui analizė. Išvados. Literatūra.
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2010 03 03