Etikos savarankiški darbai

63 dokumentai
Grožio terapeutų etikos kodeksas
Grožio terapeutų etikos kodeksas įžanginė dalis. Skyrius bendrosios nuostatos atlikdamas profesines pareigas grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų santykiai su klientais grožio terapeutas. Skyrius grožio terapeutų tarpusavio ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 04 20
Etikos problemos analizė
Etikos problemos sprendimas. Įvadas. Etikos problemos pristatymas. Etikos problemos nagrinėjimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 04 30
Profesinės etikos projektinis darbas
I dalis. Profesinės etikos reikšmė. Kokią vietą žmogaus veikloje užima etika? Kodėl odontologės veikloje atsiranda etikos elementas? Pasirinkite vieną su odontologo profesine etika susijusią problemą ir aptarkite ją pagal šiuos ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 12 01
Slaugytojo profesinės etikos kodekso kritinė analizė
Slaugytojo pareiga  - žiniomis , elgesiu , bendravimo kultūra kelti profesijos prestižą. Slaugytojas bendradarbiauja su finansavimo institucijomis ir siekia , kad ištekliai būtų teisingai skirstomi atsižvelgiant į poreikius ir ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 puslapis
2016 02 26
Protokolas ir etiketas, bei jų svarba karjerai
Įvadas. Protokolas. Protokolo svarba karjerai. Protokolo taisyklių svaba darbe. Etiketas. Etiketo svarba. Anketos analizė. Išvados. Naudota literatūra:.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2013 04 21
Verslo etika Lietuvoje
Verslo etika Lietuvoje. Teisingumo teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija. Kalbos etika. Kontrolės etika. Kritikos etika. Vertinimo etika. Skatinimo etika. Klausymosi etika. Reiklumo etika. Taisyklės pavadinimas. Socialinė ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 03 23
Profesinis etiketas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Apranga. Oficialūs pokalbiai. Susipažinimas. Pokalbiai. Punktualumas. Kvietimas. Interviu klausimai. Interviu atsakymai. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 01 22
Situacijos analizė etinės problemos analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Nagrinėjama situacija. Svarbiausių faktų nustatymas ir reikšmingumo paskirstymas. Situacijos etinių problemų hierarchija. Galimos alternatyvos. Tinkamiausia alternatyva. Kaip ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 03 24
X Įmonės etikos kodeksas
Įvadas. Profesinių vertybių aprašymas. Etikos kodekso paskirtis ir tikslas. Bendrosios nuostatos. Santykiai su klientais, vadovais ir darbuotojais. Išvados. Naudota literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 10 24
Kalbėjimas su auditorija Viešoji kalba
Įvadas. Viešoji kalba. Geros kalbos ypatumai. Kaip pradėti viešą kalbą. Kaip užbaigti kalbą. Kaip išryškinti kalbėjimo esmę. Kaip sudominti klausytojus. Šypsena. Kuo mažiau „Eee“ ir „Aaa“. Dar keli patarimai. Išvados. ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 03 20
Kūno kalba Neverbalinis bendravimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Viršininko neverbalinė kalba. Darbuotojo kūno kalba. Melavimas. Interviu. Interviu analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 04 07
Grožio salono profesinės etikos kodeksas
Apie grožio salona. Kodėl rinktis grožio salona. Grožio specialistų profesinės etikos kodekso priedas Dėl elektroninės komercijos. Interneto svetainėje privaloma teikti informacija. Reikalavimai interneto svetainėje pateikiamai ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 10 08
Verslo etikos savarankiškas darbas
Etinio kodekso funkcinės problemos. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Pagyrimo etika. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 01 18
Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos savarankiškas darbas
Įvadas. Etikos kodeksų samprata. Etikos kodekso paskirtis. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodeksų struktūra ir jo rengimo aplinkybės. Etikos kodekso realaus veiksmingumo sąlygos remiantis patirtimi dirbant viešbutyje „Bačkonys“ ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 01 02
Etninių problemų klasifikacija, jų analizė ir sprendimų priėmimas
Įvadas. Literatūros analizė. Etinė problema versle. Etinių problemų ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikavimas. Sažiningumas ir teisingumas. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Sprendimų priėmimo metodai. M. G. Velasquezo ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2014 03 20
Etikos problema organizacijoje ir etiško sprendimo priėmimas
Įvadas. Etikos problema organizacijoje. Etiško sprendimo priėmimas. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 11 09
Etikos kodekso struktūra, jo rengimo aplinkybės ir realaus veiksmingumo sąlygos etikos savarankiškas darbas
Įvadas. Etikos kodeksas. Etikos kodekso struktūra ir jo rengimas. Etikos kodekso veiksmingumo sąlygos. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 13
Įmonės etikos kodeksas savarankiškas darbas
„ geolu “ įmonės etikos kodeksas. Etikos kodeksas Dokumentas , atspindintis asmeninės moralės reikalavimus ir teisinius draudimus atskirų profesijos atstovų sprendimams bei veiklai. „ Geolu “ įmonės profesinės vertybės. ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 25
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros ypatumai. Organizacijos kultūros bruožai ir funkcijos. Organizacijos kultūros tipologijos. Organizacijos kultūros lygiai ir parametrai. Išvados. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 11 25
Tarptautinio bendravimo protokolo aspektai
Įvadas. Tarptautinio protokolo svarba. Užsienio verslo kultūrų aspektai. Specialistai atkreipia dėmesį į formalias ir neformalias verslo kultūras. Tarptautinio vizitų ir priėmimų vadybos ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 12 03
Etika ir pareiga
Kodėl ne visi vienodai supranta pareigą. Ar esama elgesio taisyklių , taikomų visiems ? Kokia nepaklusnumo priežastis. Ar atlikdamas pareiga žmogus tampa laisvas. Ką parodo įsipareigojimas žmogaus stiprumą ar silpnumą.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2015 12 07
Etikos reikalavimai kultūros darbuotojui
Įvadas. Kultūros darbuotojas. Etikos ir moralės svarba. Profesinis taktas ir kalbos kultūra. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Darbo drabužiai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 03 03
Eutanazija - už savarankiškas darbas
Eutanazija-už. Eutanazija visada sukelia mirtį. Lietuvoje įteisinta viena iš eutanazijos formų – pasyvioji savanoriška eutanazija. Nuspręsti turi pats pacientas. Žinoma kaip sakoma kiek žmonių tiek nuomonių, bet manau kad kiekvienas ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 05 18
Lietuvos aukštojo mokslo raida
Įvadas. Lietuvos aukštojo mokslo atsiradimo ir vystymosi istorija ir jos raidos etapai. Aukštojo universitetinio ir neuniversitetinio/ koleginio mokslo esmė ir skirtumai. Studijų trukmė. Įgyjama kvalifikacija. Studijų kreditavimas. Mokestis ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 11 12
Neetiško elgesio analizė
Situacijos aprašymas. Situacijos vertinimas. Problemos sprendimo būdai ir alternatyvos. Etiško sprendimo priėmimas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 09 03
Protokolas - etiketas bei jo svarba karjerai
Protokolas bei jo svarba karjerai Įvadas. Protokolas ir jo rūšys. Protokolo svarba karjerai. Etiketas ir jo rūšys. Etiketo svarba karjerai. Apklausa, anketos pagrindu. Apklausos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 12 06
Stalo serviravimo protokoliniai reikalavimai
Įvadas. Pagrindiniai stalo serviravimo principai. Stalo įrankiai. Stalo indai. Stalo serviravimo situacijos analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2014 04 09
Verslo etika ir etiketas savarankiškas darbas
Darbas Nr. 2 Organizacijos etikos kodekso analizė. Darbas Nr. 4 „Kėdainių krematoriumo“ veiklos poveikio gamtai rizikos veiksniai. Darbas Nr. 5 „Omnitel“ Reklamos etinis vertinimas. Darbas Nr. 6 Konfliktinės situacijos organizacijoje ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 05 09
Derybos dėl atlyginimo kėlimo
Derybos dėl atlyginimo kėlimo. Praktinė situacija. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 04 11
Etikos kodekso struktūra
Įvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso funkcijos ir paskirtis. Etikos kodekso struktūra ir jo rengimas. Etikos kodekso realaus veiksmingumo įmonėje. Išvados.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 06
×