Etikos reikšmė


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Etikos ir viešojo administravimo santykis. Profesinės etikos samprata. Etikos svarba viešajame administravime. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etikos lietuvos valstybės tarnyboje ypatumų analizė. Įstatymai, reglamentuojantys etikos normas valstybės tarnyboje. Etikos normas valstybės tarnyboje kontroliuojančios institucijos bei etikos. Normų valstybės tarnyboje pažeidimai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Temos aktualumas ir naujumas. Etika, valdžia ir pasitikėjimas yra susiję. Demokratija priklauso nuo efektyvios dviejų jėgų komunikacijos – tarp valdžios ir piliečių – proceso. Kai bendraujama pagal aiškiai nustatytas taisykles, kurios yra užfiksuotos konstitucijoje ar kituose įstatymuose, yra pagrindo manyti, kad ir valdžia ir piliečiai yra patenkinti, ir galima tikėtis jų tarpusavio bendradarbiavimo, siekiant visai visuomenei svarbių uždavinių įgyvendinimo. Kad demokratija sėkmingai egzistuotų ir klestėtų, būtinas visuomenės pasitikėjimas. Visuomenės pasitikėjimo pagrindas yra valdžios veiksmų vertinimas. Pasitikėjimas valdžia susijęs ir su tuo, kaip visuomenė etiniu požiūriu suvokia valdžios vykdomą politiką. Galų gale valstybės tarnybos etika yra labai svarbus dalykas. Šiandieniame pasaulyje didelė mūsų gyvenimo dalis priklauso nuo valdžios struktūrų. Kadangi šiandien valdžia yra tokia didelė ir tokia sudėtinga, profesionalumas jai yra svarbiau negu praeityje. Todėl labai svarbios yra ir individualios valstybės tarnautojų savybės. Valstybės tarnautojais reikia pasitikėti, kad jie galėtų protingai vykdyti sprendimus ir tam darbui juos reikia labai kruopščiai atrinkti. Taigi demokratijai labai svarbus pasitikėjimas eiliniais visuomenės tarnautojais, dirbančiais valstybiniame sektoriuje. Tuo tarpu Lietuvoje pasitikėjimo valstybės tarnautojais labai trūksta, dėl dažnai pasitaikančių tarnautojų etikos pažeidimų.

Darbo objektas: etikos valstybės tarnyboje svarba.

Darbo tikslas – atskleisti etikos valstybės tarnyboje svarbą.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti profesinės etikos sampratą bei etikos svarbą viešajame

administravime.

2.Išnagrinėti visuomenės tarnautojų profesinius principus ir vertybes.

3.Išanalizuoti etikos Lietuvos valstybės tarnyboje ypatumus.

Tyrimo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.

Įstatymų analizė.

Etikos reikšmė. (2013 m. Spalio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/etikos-reiksme.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 17:41