Etninių Lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas


Etninis lietuviu tautinis sajudis. Etniniu lietuviu tautinis sajudis asmenybes.

Skyriaus kartojimas Dėl ko ir kada lijo lietuvių tautinis sąjūdis ? Kuo lietuvių tautinio sąjūdžio siekiai skyrėsi nuo bajorų politinės tautos siekių ? Kas dalyvavo lietuvių tautiniame sąjūdyje ? Į kokius laikotarpius galima suskirstyti lietuvių tautinį judėjimą ? Koks vaidmuo tautiniame atgimime teko. Daukantui ,. Valančiui ,. Šliūpui ? Kuo nusipelnė ,, Aušra “,. Basanavičius ir aušrininkai lietuvių tautiniam sąjūdžiui ? Kurios inteligentijos srovės išryškėjo XIXa antrojoje pusėje ? Ką propagavo šioms srovėms atstovaujantys lietuviški periodiniai leidiniai ir jų leidėjai ? Kuo reikšmingi tautos atgimimui ,, Varpas “,. Kudirka ir varpininkai ? Kodėl lietuvių politinės partijos atsirado tik XIXa pabaigoje – XXa pradžioje ? Kurias žinote šio laikotarpio politines partijas ? Kada jos susikūrė ? Ką skelbė partijų programos ? Kas rodė , jog formuojasi modernioji lietuvių tauta ? Kada lietuvių tautinis sąjūdis atsiribojo nuo unijinio sąjūdžio ir jo idėjų ? Kokią įtaką sąjūdžiui turėjo lietuvių inteligentų kultūrinė veikla ? Ką išsikovojo lietuviai 1904m. ? Kodėl kilo 1905 1907. revoliucija Rusijoje ? Kaip lietuviai pasinaudojo susidariusia situacija ? Ką jie sušaukė ? Kokius reikalavimus kėlė lietuviai Didžiajame Vilniaus seime ? Kaip jie suprato Lietuvos autonomiją Rusijos imperijos veikloje. Kokie Rusijos demokratiniai pertvarkymai buvo taikomi ir Lietuvos gyventojams ? Ko siekė lietuviai , dalyvaudami Rusijos valstybės dūmų veikloje ? Kaip baigėsi 1905 1907. revoliucija ? Kaip pasikeitė Lietuvos padėtis po revoliucijos ? Kada pradėjo formuotis lietuvių politinė tauta ? Kokie požymiai tai rodo ? Kokią valstybės viziją matė lietuvių politinės tautos elitas ?

Dėl ko ir kada lijo lietuvių tautinis sąjūdis? Tautinis sąjūdis – tai tautos judėjimas dėl laisvės ir valstybingumo. Lietuvių tautinio sąjūdžio atsiradimas sietinas su Vilniaus universiteto auklėtinių veikla XIXa pirmojoje pusėje. Universitete ugdoma inteligentija įstengė perimti iš Vakarų Europos sklindančias nacionalines idėjas, reikšmingas tautinei savimonei.

Kuo lietuvių tautinio sąjūdžio siekiai skyrėsi nuo bajorų politinės tautos siekių? Bajoriškoji tauta, į kurios sudėtį buvo įsiliejusi ir Lietuvos bajorija, matė jungtinės lenkų ir lietuvių valstybės viziją. O Vilniaus universitete auklėtiniai, etnine kilme lietuviai(daugiausia žemaičiai), būrėsi į bendraminčių susivienijimus, siekė šviesti liaudį, leisti lietuviškas knygas. XIXa pabaigoje – Xxa pradžioje lietuvių tautinis sąjūdis atsiribojo nuo unijinio sąjūdžio ir unijinių idėjų. Tam nepritarė dauguma Lietuvos bajorų ir lietuvių sąjūdyje nedalyvavo.

Kas dalyvavo lietuvių tautiniame sąjūdyje? Vilniaus universiteto auklėtiniai, etnine kilme lietuviai(daugiausia žemaičiai), dvasininkija, pasaulietinė inteligentija.

Į kokius laikotarpius galima suskirstyti lietuvių tautinį judėjimą? Išskyrė keturis etapus: 1) nuo XVIa pabaigos iki XIXa pradžios; 2)vadinamas bajoriškuoju lietuvių atgimimo laikotarpiu nuo XIXa pradžios iki 1863m; 3)kovos dėl tautinės kultūros laikotarpis 1863-1883m; 4) prasidėjo su ,,Aušra“ 1883m ir pasibaigė 1889m.

Koks vaidmuo tautiniame atgimime teko S. Daukantui, M. Valančiui, J.

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 16 KB
  • 2015 m.
  • 2 puslapiai (1375 žodžiai)
  • Mokine
  • Etninių Lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Etninių Lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas. (2015 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/etniniu-lietuviu-tautinis-sajudis-ir-moderniosios-lietuviu-tautos-formavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:16
×