Europos Audito Rūmai referatas


Įvadas. Europos Audito Rūmų istorija. Europos Audito Rūmų funkcijos. Europos Audito Rūmų tikslai. Europos audito rūmų struktūra. Struktūra. Europos audito rūmų nariai. Europos audito rūmų pirmininkas. Europos audito rūmų generalinis sekretorius. Europos audito rūmų personalas. Europos audito rūmų strategija. Išvados. Literatūra.

Šiomis dienomis auditas atlieka vis svarbesnį vaidmenį ekonominiame gyvenime. Šiuolaikinėje valstybėje auditas yra viena iš priemonių, padedančių užtikrinti viešojo sektoriaus veiklos demokratiškumą. Kuriantis Europos Sąjungai ir pradedant formuoti bendrą biudžetą, atsirado poreikis sukurti bendrą Europos Sąjungos kontrolės mechanizmą, kuris būtų skirtas biudžeto gautų pajamų ir visų turėtų išlaidų tikrinimui. Dėl šios priežasties 1975 m. liepos 22 dieną buvo įsteigti Europos Audito Rūmai, kurių pagrindinė užduotis yra įvertinti, ar ES lėšų surinkimo ir panaudojimo operacijos buvo tinkamai užregistruotos ir atskleistos, taip pat ar jos buvo teisėtai ir tvarkingai vykdomos ir valdomos.

Išnagrinėti bei atskleisti Europos Audito Rūmų funkcijas, aptarti institucijos tikslus bei išaiškinti struktūrą ir strategiją.

Norint pasiekti darbo tikslą, keliami šie uždaviniai:

Išnagrinėti Europos Audito Rūmų įkūrimo prielaidas;

Išanalizuoti, kaip veikia Europos Audito Rūmai ir kaip jie valdomi;

Nustatyti, kokią strategiją įgyvendina Europos Audito Rūmai.

ES (Mastrichto) sutartimi Audito rūmams buvo suteiktas vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos institucijų statusas.

1993 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai Europos Audito Rūmams buvo suteiktas institucijos statusas ir taip padidinti jų įgaliojimai bei savarankiškumas. Nuo šios sutarties įsigaliojimo Europos Audito Rūmai privalo skelbti ES sąskaitų patikimumo ir biudžeto įvykdymo teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą (DAS). Pagal 1999 m. gegužės 1 d. įsigaliojusią Amsterdamo sutartį Audito Rūmams suteikti dar platesni įgaliojimai – įtvirtinta teisė atlikti finansų valdymo patikimumo auditą, apibrėžtas vaidmuo kovoje su sukčiavimu ir suteikta teisė teikti ieškinius Teisingumo Teismui dėl savo prerogatyvų gynimo kitų ES institucijų atžvilgiu. 2003 m. vasario 1 d. įsigaliojusi Nicos sutartis įtvirtino principą, kad Audito Rūmus sudaro po vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, suteikė Audito Rūmams teisę formuoti vidaus kolegijas ir oficialiai įteisino jų bendradarbiavimą su nacionalinėmis audito institucijomis. Europos Audito Rūmų įsteigimas rodo Bendrijos poreikį turėti, kaip 1977 m. spalio mėn. sakė tuometinis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininkas Hans KUTSCHER, „finansinę sąžinę“. [2]

Beveik visi Audito Rūmų finansiniai ir atitikties auditai yra atliekami kasmetinio patikrinimo metu. Po šio patikrinimo yra pateikiamas pareiškimas, kuris turi būti metinėje Europos sąjungos biudžeto vykdymo ataskaitoje. Europos Bendrija savo sutartimi reikalauja, kad Europos Audito rūmai tokį pranešimą (nuomonę) pateiktu ir joje būtų informacija apie finansinių ataskaitų patikimumą ir jose pateikiamų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Šiame pareiškime pagrindinės atspindimos operacijos yra mokėjimai iš Europos Sąjungos biudžeto galutiniams naudos gavėjams. Metinis patikinimo pareiškimas paprastai vadinamas jo prancūziškuoju trumpiniu DAS (Declaration d’Assurance).[3]

Ataskaitų teikimas ES politikos formuotojams ir piliečiams

Nustato viešųjų finansų auditui skirtus standartus

Numatyta, kad įstaigos veikla bus paremta laikantis griežtos metodikos ir tinkamo audito strategijos. Taip pat Europos Audito rūmai sieks gerinti viešojo audito praktiką. ES lėšų atžvilgiu taikyti bendrus audito standartus ir audito kriterijus. Šiuo punktu numatytu strategijoje Rūmai taip pat skatins didesnį bendradarbiavimą tarp Europos Sąjungos aukščiausių audito institucijų, dėl to, kad užtikrintų rezultatyvią Bendrijos kontrolės sistemą.

Šis punktas numato, kad Audito rūmai sieks atrinkti tinkamas audito temas, taip pat griežtai laikytis numatytų terminų. Numatyta, kad vienas iš prioritetų bus užtikrinti Europos Audito rūmų pateikiamų ataskaitų aiškumą ir įskaitomumą, atlikti kokybiškus veiklos auditus, siekti didesnio ataskaitų poveikio.

Šis punktas numato, kad Europos Audito rūmai nori artimiau bendrauti su audituojamais subjektais tam, kad galėtų geriau suprasti audito procesą bei siekti, kad būtų tikslingiau atsižvelgiama į audito rezultatus. Nemažiau svarbu yra palaikyti ir skatinti glaudžius ryšius su Europos Parlamentu ir Taryba, nes šios institucijos atsakingos už biudžeto įvykdymą ir jo tvirtinimą. Audito Rūmai taip pat sieks palaikyti ryšį ne tik su institucijoms, bet numatyta veiksmingą ryšį palaikyti ir su ES piliečiais.

  • Microsoft Word 50 KB
  • 2015 m.
  • 15 puslapių (3517 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justina
  • Europos Audito Rūmai referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Europos Audito Rūmai referatas. (2015 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-audito-rumai-referatas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 12:26
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo