Europos centrinis bankas konspektas


Int home html index. Viena jų - Europos Komisija gali įpareigoti šalį nesiimančią priemonių mažinti biudžeto deficitui , sumokėti. Proc. BVP dydžio depozitą. Visos finansinės sankcijos negali viršyti. Kurių biudžeto deficitas viršija numatytus 3 proc. BVP , gali būti sumažinta ES struktūrinių fondų parama. Posėdžiuose gali dalyvauti ES Tarybos pirmininkas ir vienas Europos Komisijos narys , tačiau balsuoti gali tik Valdančiosios tarybos nariai. Pagrindinės Valdančiosios tarybos pareigos yra formuoti euro zonos pinigų politiką. Vykdomoji valdyba paprastai posėdžiauja kiekvieną antradienį. Bendroji taryba paprastai posėdžiauja Frankfurte kartą per tris mėnesius. Int pub pdf other ecbinstitutionalprovisions2012lt. Asmeninis nepriklausomumas. Funkcinis nepriklausomumas. Ilgu laikotarpiu pasikeitusi pinigų pasiūla galiausiai paveiks bendrą kainų lygį , bet ne realiųjų pajamų ar užimtumo lygį. Kodėl centriniai bankai gali daryti įtaką realiosioms palūkanų normoms ? „ Nelanksčių “ kainų vaidmuo. Vertinant ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu , kainos yra visiškai paslankios , išskyrus administruojamas kainas , kurios paprastai keičiasi labai lėtai. Taigi pinigų politika gali daryti įtaką trumpalaikių priemonių numatytoms arba realiosioms palūkanų normoms. Kokią įtaką palūkanų normų pokyčiai daro vartotojų ir įmonių sprendimams , susijusiems su išlaidomis. Apibendrinant , padidėjus palūkanų normoms , namų ūkiai yra linkę mažiau suvartoti , o įmonės – mažiau investuoti. Toks politikos pokytis mažina visuminę paklausą , todėl dažnai yra vadinamas pinigų politikos sugriežtinimu. Pasikeitus palūkanų normoms , daugelis vartotojų ne iš karto keičia vartojimo planus.


ECB įsteigtas 1998 m. birželio mėn. Frankfurte prie Maino (Vokietija). Jis perėmė savo pirmtako – Europos pinigų instituto (EPI) – funkcijas. Tai virš valstybinė institucija, turinti savo teisinį subjektiškumą. ECB, įsteigtas Mastrichto sutarties pagrindu, kartu pagal teisinį bei faktinį reguliavimą yra pats savarankiškiausias pasaulio centrinis bankas (Frederic S. Mishin, Kent Mattews, Massimo Giuliodori. The Economics of Money, Banking & Financial Markets, 290 p.)

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) įkurta remiantis Mastrichto sutartimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutu. Ją sudaro Europos centrinis bankas ir visų 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (NCB). Europos centrinių bankų sistema apima ECB, 18 valstybių narių, kurios įsivedė eurą, ir valstybių narių, dar neįsivedusių euro (Danijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, keturių valstybių narių, įstojusių į ES 2004 m. gegužės 1 d. - Čekijos, Lietuvos, Vengrijos ir Lenkijos bei dviejų valstybių narių - Bulgarijos ir Rumunijos, įstojusių į ES 2007 m. sausio 1 d., bei Kroatijos, įstojusios į ES 2013 m. liepos 1 d., nacionalinius centrinius bankus).

Europos pinigų sąjungos šalys. Euro įvedimo data

Pagal Europos Sąjungos sutartį Europos centrinių bankų sistema neturi juridinio asmens statuso ir juridinių įgaliojimų. Pagrindinis ECBS uždavinys – realizuoti bendradarbiavimą tarp Europos centrinio banko ir nacionalinių bankų. Europos Bendrijos steigimo sutartis (EB sutartis) ir Europos centrinių bankų sistemos bei Europos centrinio banko statutas Europos centrinių bankų sistemai iškelia keletą užduočių. Šias užduotis privalo atlikti Europos centrinis bankas ir visų Europos Sąjungos valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai.

Terminas „Eurosistema“ apima ECB ir tų valstybių narių, kurios įsivedė eurą, nacionalinius centrinius bankus. Šiuo metu Eurosistemą sudaro 18 nacionalinių centrinių bankų (euro zonos NC bankų) - Belgijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Vokietijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Suomijos nacionaliniai centriniai bankai. Kai prie euro zonos prisijungs visos ES valstybės narės, terminas „Eurosistema“ taps ECBS sinonimu. Šiuo metu yra 10 euro zonai nepriklausančių nacionalinių ES centrinių bankų.

Šalies pasitraukimo iš euro zonos nereglamentuoja nei Lisabonos sutartis, nei kiti ES teisės aktai. Tačiau valstybei, kuri nesiima priemonių tvarkyti savo viešųjų finansų padėčiai, gali būti numatytos sankcijos. Viena jų - Europos Komisija gali įpareigoti šalį nesiimančią priemonių mažinti biudžeto deficitui, sumokėti 0.2 proc. BVP dydžio depozitą. Visos finansinės sankcijos negali viršyti 0.5 proc. šalies BVP. Jeigu per dvejus metus euro zonos narė nesiima veiksmų sumažinti biudžeto deficitui ar valstybės skolai, depozitas gali būti negrąžintas ir virsti bauda. Be to. reikalavimų nevykdanti valstybė negali dalyvauti priimant sprendimus dėl euro zonos. Įvairios sankcijos gali būti numatytos tik eurą jau įsivedusioms šalims. Kitoms, euro neįsivedusioms šalims, BVP, gali būti sumažinta ES struktūrinių fondų parama.

ECB nuo savo įsteigimo laikosi jo atliktų skaičiavimų pozicijos, kad pinigų junginiui P3 euro zonoje didėjant 4,5 procento metinio augimo tempu, vartotojų kainų indeksas arba metinė infliacija euro zonoje turėtų svyruoti apie 2 procentus.

Kodėl centriniai bankai gali daryti įtaką realiosioms palūkanų normoms? „Nelanksčių“ kainų vaidmuo.

Šia tema FED pirmininkas Williamsas McChesney Martinas yra pasakęs įsimintą frazę, kad FED vaidmuo panašus į to liokajaus darbą, kuris išneša iš salės punšo indą tuo metu, kai vakarėlis vis dar šėlsta. Taigi FED (bei kiti centriniai bankai kiekvienas savo šalyje) turi apdairiai nutaikyti, koks punšo kiekis kokiu momentu reikalingas. Jei visi džiūgaudami leidžia pinigus, tai išnešdama punšo indą (kitaip sakant, padidindama palūkanų normas) FED tarsi leidžia visiems atvėsti. Tiesa, galima ir priešinga situacija: jei šalyje išlaidų lygis žymiai sumažėja, tai ne kas kitas, o FED privalo ne tik pateikti punšą (kitaip sakant, sumažinti palūkanų normas), bet ir įkalbėti publiką bent jau apsilankyti vakarėlyje.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 6550 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 82 puslapiai (24838 žodžiai)
  • Andrius
  • Europos centrinis bankas konspektas
    10 - 7 balsai (-ų)
Europos centrinis bankas konspektas. (2016 m. Balandžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-centrinis-bankas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:32
×