Europos centrinis bankas veikla ir įtaka Lietuvai


Įvadas. Europos centrinis bankas. Europos centrinio banko samprata, tikslai ir uždaviniai. Europos centrinio banko struktūra. Europos centrinio banko vaidmuo. Europos centrinio banko funkcijos. Europos centrinio banko veikla 2005 – 2006 m. m. Europos centrinis bankas ir Lietuva. Europos centrinio banko ryšys su Lietuva. Infliacija. Vyriausybės finansai. Valiutos kursas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Lietuvos auksas – Europos centriniui bankui. Europos centrinis bankas Lietuvos banko kontekste. Europos centrinio banko palūkanų kaitos įtaka. Išvados. Literatūra. Priedas.


Apžvelgti Europos centrinio banko veiklą 2005 – 2006 m.m.;

Išskirti Europos centrinio banko reikalavimus euro įvedimui Lietuvoje.

Be šių priemonių, pinigų pasiūla kontroliuojama nustatant palūkanų normas visoje euro zonoje.

nustayti ir įgyvendinti Europos Sąjungos pinigų politiką;

laikyti ir valdyti oficialiasvalstybių narių užsienio valiutos atsargas;

tvirtinti euro monetų išleidimo apimtis euro zonoje.

valdyba. Susideda iš pirmininko, vicepirmininko ir keturių narių. Visų valdybos narių kadencija trunka aštuonerius metus, be pratęsimo galimybės. Valdyba atsakinga už aukščiausios tarybos nustaytos pinigų politikos įgyvendinimą ir už atitinkamus nurodymus nacionaliniams centriniams bankams. Be to, valdyba rengia aukščiausios tarybos susirinkimus ir yra atsakinga už Europos centrinio banko valdymą.

3 priede pateikta Europos centrinių bankų sistemos struktūra.

Taip yra dėl to, kad šiulaikiniame pasaulyje demokratiškai išrinkta vyriausybė tradiciškai laikosi politikos, kuri jai garantuotų galimybę būti perrinktai. Noras periodiškai dalyvauti perrinkimuose verčia vyriausybę gauti tik trumpalaikį efektą. Tačiau tokia politika nėra palanki siekinat sukurti ilgalaikę gerovę. Todėl vienintelis teisingas sprendimas - perduoti centriniam bankui atsakomybę už pinigų politiką (Kisindžeris, 2005, p. 94).

infliacijos rodiklių tikslai. Kai kurie kritikai teigia, jog Europos centrinio banko infliacijos palaikomas lygis nėra tinkamas. Bankas valdo infliaciją nustatydamas palūkanų normas, tačiau neatsižvelgiama į tokius tikslus kaip nedarbas. Esą tokie tikslai yra per siauri, todėl nustatoma palūkanų norma gali būti neadekvati platesniems ekonominiams poreikiams.

Europos centrinis bankas turi būti atvira ir skaidri institucija, mažiausiai dėl trijų priežasčių (Kropas, 1999, p. 58):

demokratinėje visuomenėje Europos centrinis bankas privalo atsiskaityti už savo vykdomą politiką.

atvirumas gali struktūrizuoti vidinius debatus, vyskatnčius Europos centriniame banke.

Taigi Europos centrinis bankas yra „Eurosistemos“ piramidės viršūnė. Nes tik nuo Europos centrinio banko priklauso visi piniginiai sprendimai Europos Sąjungoje.

turi patariamąją funkciją. Vadovaujantis Konstitucijos III-185 straipsnio 4 dalimi, su Europos centriniu banku:

Europos centrinis bankas turi išskirtinę teisę leisti banknotus. Euro-emitentais gali būti nacionaliniai cnetriniai bankai ir Europos centrinis bankas. Monetos gali būti kalamos valstybėse narėse, suderinus kiekybinius emisijos klausimus su Europos centriniu benku. Be to, Europos centrinis bankas įgaliotas (Grižas, 2003, p. 67):

leisti potvarkius, susijusius su pagrindinėmis užduotimis, skirtomis Europos centriniam bankui;

leisti rekomendacijas ir vertinimus, neturinčius visuotinės galios.

valstybės banko funkcija. Europos centriniui bankui uždrausta teikti kreditus viešosioms institucijoms. Taip pat draudžiama Europos centriniui bankui pirkti iš jų skolos priemones.

reikalauti, kad valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos privalomąsias stargas laikytų Europos centriniame banke(((((( ar nacionalinių centrinių bankų sąskaitose;

Valdančioji taryba apibrėžia privalomųjų atsargų bazę bei maksimalius leistinus tų atsargų ir jų bazės santykius, taip pat atitinkamas sankcijas reikalavimų nevykdymo atveju;

užsienio atsargų valdymas. Nacionaliniai centriniai bankai Europos centriniam bankui suteikia užsienio atsargų aktyvus. Europos centrinis bankas kievieną nacionalinį centrinį banką kredituoja jo įnašo dydžio reikalavimu.

patarėjo funkcijos, įsipareigojimai dėl atskaitomybės. Europos centrinis bankas:

bankų priežiūros funkcija. Europos centrinis bankas nekontroliuoja atskiros šalies bankų priežiūros. Europos centrinis bankas gali:

bankų sistemoje sudaromas struktūrinio likvidumo trūkumas, taip ECB gali efektyviai veikti kaip likvidumo tiekėjas;

Išanalizavus literatūrą galima teigti, jog Europos centrinio banko misija, tikslas, uždaviniai, funkcijos ir veikla sutampa, t.y. pagrindinė Eurpos centrinio banko egzistavimo esmė – pinigų sistemos valdymas Europos Sąjungoje.

ECB vykdomą monetarinę politiką sudaro keturios pagrindinės dalys kurios glaudžiai siejasi su Lietuvos politika:

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 249 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (4783 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donata
  • Europos centrinis bankas veikla ir įtaka Lietuvai
    10 - 9 balsai (-ų)
Europos centrinis bankas veikla ir įtaka Lietuvai. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-centrinis-bankas-veikla-ir-itaka-lietuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 23:28
×