Europos laisvosios prekybos asociacija


Įvadas. Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA). Europos laisvosios prekybos asociacijos raida. Europos laisvosios prekybos asociacijos tikslai ir įtaka. Europos laisvosios prekybos asociacijos sukūrimo tikslai. Europos laisvosios prekybos asociacijos teigiamas poveikis. Europos laisvosios prekybos asociacijos valdymo struktūra. Taryba. Komitetai. Sekretoriatas9 3. 4. Teismas. Sekretoriatas. Europos ekonominė erdvė (EEE). Europos ekonominės erdvės raida11 4. 2. Europos ekonominės erdvės sritys. Europos laisvosios prekybos asociacijos radikliai. Lietuvos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos ryšys. Išvados. Literatūros sąrašas.

Šiais laikais beveik visos pasaulio valstybės yra sudariusios dvišales ar daugiašales laisvosios prekybos sutartis. Šių sutarčių pagalba – išvengiama kliūčių tarpusavio prekybai. Viena iš pagrindinių kliūčių – muitų mokesčiai. Taip pat reiktų paminėti kiekybinius prekybos ribojimus, rinkos apsaugos priemones ir kt.

Prekybos liberalizavimo dėka valstybėse didėja prekių konkurencija, dėl kurios auga vartotojų gerovė, bei kuri skatina įmones dirbti efektyviau.

Viena liberalizuojančių organizacijų – Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA), kurią ir pristatysime šiame darbe.

Išsiaiškinti asociacijos ryšius su Lietuva.

Šie visi klausimai aptariami rašomajame darbe, taip pat gale pateikiamos išvados atitinkančios aptartą medžiagą.

Europos laisvosios prekybos asociacija, ELPA (angl. European Free Trade Association arba EFTA) buvo sukurta, kaip alternatyva Europos valstybėms, kurioms buvo neleidžiama arba kurios nenorėjo stoti į tuometinę Europos ekonominę bendriją, kitaip dabartinę Europos Sąjungą.

Europos laisvosios prekybos asociacija – tarpvyriausybinė organizacija, skatinanti laisvą prekybą ir stiprinanti ekonominius ryšius tarp jos valstybių narių.

Po Antrojo pasaulinio karo Jungtinė Karalystė palankiau žiūrėjo į laisvos prekybos plėtojimą Europoje negu į federalistines ambicijas, kurias sukūrė 1957 metų Romos sutartis. Dėl šios priežasties Jungtinė Karalystė ėmėsi lyderės vaidmens kuriant Europos laisvosios prekybos asociacija (EFTA) (Leach, 2007).

Maždaug po 18 mėnesių nuo EFTA įsteigimo Haroldo Makmilano vyriausybė padavė prašymą dėl Jungtinės Karalystės stojimo į Europos ekonominę bendriją (EEB). Šarlis de Golis du kartus vetavo Jungtinės Karalystės priėmimą, tačiau iki 1973 m. Jungtinė Karalystė ir Danija paliko EFTA ir prisijungė prie Bendrijos. Jomis vėliau pasekė Portugalija 1986 m., Austrija, Suomija ir Švedija 1995 m. Nors Norvegija buvo priimta į Bendriją du kartus, bet abu kartus referendumu atmetė EEB narystę. Todėl 2000 metais EFTA sudarė tik Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija. Visos šios šalys išskyrus Šveicariją, buvo glaudžiai susijusios su ES Europos ekonominės erdvės sudarymo sutartimi.

Pasak Rodney Leach EFTA buvo įkurta Didžiosios Britanijos iniciatyva, tačiau Gediminas Vitkus teigia, kad EFTA buvo įkurta ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Skandinavijos valstybių iniciatyva. EFTA buvo įkurta, kaip savotiška atsvara viršvalstybinėms Europos Bendrijos aspiracijoms ir apsiribojo tarpvalstybiniu valstybių bendradarbiavimu, nesiekė savo narių politinės integracijos. Pagrindinis asociacijos tikslas – liberalizuoti tarpusavio prekybą pramonės prekėmis, prisidėti prie Europos rinkos kūrimo ir skatinti prekybą pasaulyje. Šalys susitarė panaikinti importo muitus ir kiekybinius apribojimus, numatė svarbias apsaugos ir antidempingo priemones.

Taip pat susijusios svarbios datos su Europos laisvosios prekybos asociacijos raida:

1966 m. pramonės produktams pasiekta pilna laisvoji prekyba taro EFTA šalių narių.

1977 m. panaikinami tarifai pramoninių prekių prekybai tarp Europos ekonominės bendrijos (EEC) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA).

1979 m. laisvosios prekybos susitarimas pasirašytas su Ispanija.

1984 m. Liuksemburgo deklaracija dėl platesnio bendradarbiavimo tarp Europos ekonominės bendrijos (EEC) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA).

1989 m. pasiekta laisvoji prekyba žuvimi tarp EFTA šalių narių.

1991 m. pasirašyta dvišalė laisvosios prekybos sutartis su Turkija.

1998 m. pradėtos oficialios derybos dėl laisvosios prekybos sutarčių sudarymo su Kanada, Kipru, Egiptu ir Jordanija.

1999 m. įsigaliojo dvišalė laisvosios prekybos sutartis su Palestina ir Maroku.

bendradarbiavimo deklaracija pasirašyta su Kroatija, Ukraina, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalimis, Pietų Amerikos bendrosios rinkos (tarptautinė muitų sąjunga tarp Pietų Amerikos šalių (MERCOSUR)), bei Serbijos ir Juodkalnijos.

tarpininkauti užtikrinant pastovų ekonominį augimą, visišką užimtumą, darbo našumo didinimą, racionalų išteklių naudojimą, finansinį stabilumą ir gyvenimo lygio gerėjimą EFTA šalyse narėse;

užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas šalių narių tarpusavio prekyboje;

panaikinti laisvosios ekonominės zonos teritorijoje žaliavos tiekimo sąlygų nelygybę;

užtikrinti pasaulinės prekybos harmoningą vystymą ir augimą panaikinant prekybinius apribojimus.

panaikinti muitus ir kiekybinius apribojimus pramoninėms prekėms išvežti ir įvežti EFTA šalių narių tarpusavio prekyboje;

uždrausti naudoti eksporto subsidijas ir kitas priemones, sukuriančias šalių narių gamintojams privilegijuotą padėtį (Bernatonytė, 2007).

Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) pagrindinę valymo struktūrą sudaro: Taryba, Konsultacinis ir Parlamento narių komitetai, Sekretoriatas, EFTA teismas.

EFTA turi plačius įgaliojimus: nagrinėjant politiką, siekiant bendrų asociacijos tikslų, palengvinant ryšius su kitomis valstybėmis, skatinant sąjungos valstybių ar tarptautinių organizacijų vystimąsi. Taryba EFTA valstybių santykius valdo pagal EFTA konvenciją.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 540 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4666 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kamile
  • Europos laisvosios prekybos asociacija
    10 - 7 balsai (-ų)
Europos laisvosios prekybos asociacija. (2015 m. Lapkričio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-laisvosios-prekybos-asociacija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 07:28
×