Europos Ombudsmenas


Įvadas. Es ombudsmeno vidinė struktūra ir sudėtis. Es ombudsmeno funkcijos ir veikla. Es ombudsmeno priimami dokumentai. Kas ir kaip gali pateikti skundą? Europos ombudsmenas pradeda taikyti naują sprendimo modelį. Kokio rezultato galite tikėtis? Ką daryti, jei ombudsmenas negali tirti skundo? Europos sąjungos ombudsmeno ryšiai su kitomis Europos sąjungos institucijomis. Es ombudsmeno koncepcinis žemėlapis. Išvados. Literatūra.

Daugelyje šalių, didėjant valstybės kontrolės mastams ir plečiantis valdymo institucijų galioms,

atsirado poreikis sukurti žmogaus teisių apsaugos nuo valdininkų savivalės institucijas, nes nuasmeninti piliečio ir institucijų santykiai, piliečiams neleidžiama dalyvauti priimant sprendimus. Asmenys gali ir nesuprasti kompleksinės bei sunkiai reguliuojamos valdžios veiklos. Tokia situacija gali susiklostyti ir tarptautinėje organizacijoje. Kai viešajai valdžiai suteikiama neribota diskrecijos teisė, situacija tampa sudėtingesnė negu vien stiprinant administracinę teisę ir individų apsaugą. Neretai piliečiai nesinaudoja jiems suteikta apeliacijos teise skųsti jiems nepriimtinus institucijų sprendimus dėl gana trumpų apskundimo terminų. Be to, pareiškėjai neturi tokių techninių ir finansinių galimybių bylinėtis kaip valstybės tarnautojai. Daugelyje valstybių, be teismų, buvo sukurtos ir valstybės institucijos, kurios gali nemokamai padėti spręsti piliečių ir viešųjų įstaigų nesutarimus. Tokių institucijų veikla naudinga nagrinėjant pažeidimų priežastis ir siūlant jas eliminuoti, ji gali užkirsti kelią konfliktams. Tai – ombudsmeno institucijos veikla gaunant piliečių skundus dėl netinkamo valdymo atvejų ir tiriant juos. Institucijos tikslas – piliečių ir valstybės tarnautojų tarpusavio santykių darna, nes atsiranda poreikis ginti asmenų teises nuo tarpvalstybinių institucijų veiklos pažeidimų ir sudaryti sąlygas pažeistą teisę ginti ne tik šalies viduje. Europos Sąjungos (toliau – ES) ombudsmeno veikloje atsispindi šiose valstybių organizacijose dalyvaujančių valstybių patirtis ir jų atstovaujamų piliečių interesai. Ombudsmeno institucija ES nebuvo sukurta organizacijos veiklos pradžioje. Institucinius pokyčius lėmė veiklos tobulinimas ir teisės aktų kaita. Ombudsmenas – tai unikali institucija, daugelyje

šalių įkurta įvairiomis formomis ginti asmenis nuo neteisėtų valdininkų ar valdymo tarnybų veiksmų.

Šio darbo tikslas išanalizuoti kaip veikia ES ombudsmeno institucija, kokie yra jo tikslai, veikla bei sąveika su kitomis ES institucijomis.

Darbo uždaviniai:

•Nustatyti ES ombudsmeno vaidmenį Europos Sąjungoje.

•Apibrėžti ES ombudsmeno struktūrą ir sudėtį

•Apibrėžti bei įvertinti ES ombudsmeno funkcijas bei veiklą.

•Aprašyti ES ombudsmeno ryšį su kitomis ES institucijomis.

•Įvertinti ES ombudsmeno veiklos problemas.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interneto šaltinių analizė.

  • Viešasis administravimas Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 45 KB
  • 2015 m.
  • 14 puslapių (2871 žodžiai)
  • Universitetas
  • Oksana
  • Europos Ombudsmenas
    10 - 4 balsai (-ų)
Europos Ombudsmenas. (2015 m. Vasario 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-ombudsmenas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 19:44
×