Europos parlamentas Atstovai Lietuvai Europos parlamente


Įvadas. Europos parlamento rinkimai, struktūra ir jos nariai. Europos parlamento frakcijos. Parlamentiniai komitetai. Delegacijos. Europos parlamento funkcijos. Europos parlamento biudžetas. Plenariniai posėdžiai. Daugkalbystė. Išvados. Literatūra.

Specialieji komitetai. Parlamentas bet kada gali įsteigti laikinąjį komitetą specifiniams klausimams nagrinėti. Ilgiausia šių specialiųjų komitetų kadencijos trukmė yra dvylika mėnesių, jei Parlamentas jos nepratęsia.

Tyrimo komitetai. Bendrijos teisės pažeidimų arba netinkamo taikymo atveju Parlamentas gali įsteigti tyrimo komitetus. Jų kompetencijos sritys nustatomos vadovaujantis Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančiomis nuostatomis.

Taikymo komitetai. Taikinimas – tai trečiasis ir paskutinysis svarbiausios Europos Sąjungos teisės aktų priėmimo procedūros, bendro sprendimo, etapas. Jei Parlamentas ir Taryba nesutaria, sušaukiamas „Taikinimo komitetas“, kurį sudaro 28 valstybių narių atstovai ir 28 Parlamento nariai. Komitetas įpareigotas parengti bendrąjį projektą, kuris iš naujo pateikiamas Tarybai ir Parlamentui patvirtinti trečiajame svarstyme.

Pagrindinės parlamento funkcijos yra tokios – tautos atstovavimas, įstatymų leidyba ir vyriausybės priežiūra. Pirmosios dvi funkcijos būdingos visiems be išimties demokratiškai išrinktiems parlamentams. Trečioji – vyriausybės priežiūra – yra įgyvendinama dviem pagrindiniais būdais atsižvelgiant į valstybės konstitucijoje pasirinktą vyriausybės formavimo sistemą. Pagrindinės Europos Parlamento funkcijos dabartinėje Europos Sąjungos valdymo struktūroje yra trys:

Pagal Darbo tvarkos taisykles į plenarinių posėdžių salę įleidžiami tik Parlamento nariai, Komisijos ir Tarybos nariai, Parlamento generalinis sekretorius, darbuotojai, ekspertai ir Europos Sąjungos pareigūnai, kurie salėje turi būti dėl savo pareigų pobūdžio. Tam tikras vietų skaičius plenarinių posėdžių salėje skiriamas frakcijų darbuotojams. Jie gali įeiti į salę tik tada, kai tikrai būtina padėti ten esantiems Parlamento nariams vykdyti savo pareigas. Jie privalo turėti specialų leidimą ir visuomet nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. Parlamento pareigūnai įleidžiami į salę tik išskirtiniais atvejais ir tik tada, kai tikrai būtina padėti ten esantiems Parlamento nariams vykdyti savo pareigas. Jie privalo turėti specialų leidimą ir visuomet nešioti leidimą taip, kad jis būtų aiškiai matomas. Su Parlamento darbu susijusius dokumentus gali paskirstyti tik salės tvarkdariai, posėdžio pirmininkui leidus.

Parlamento nariai kalba atsistoję iš savo vietų ir kreipiasi į Parlamento pirmininką arba jo pavaduotoją. Pranešėjams skiriamos šešios minutės kalbėti. Šis laikas neišskaičiuojamas iš frakcijoms skirto laiko. Nuomonių referentams skiriama viena minutė kalbėti. Šis laikas neišskaičiuojamas iš frakcijoms skirto laiko. Diskusijos kai kada gali tęstis net keletą valandų, jeigu gausu norinčiųjų pasisakyti. Skirtingai nuo ilgų diskusijų balsavimas vyksta labai greitai. Kartais balsavime, kuris paprastai vyksta apie 12 val., Parlamento nariams tenka iš karto balsuoti dėl daugybės jau apsvarstytų pasiūlymų. Paprastai Parlamento nariai balsuoja rankos pakėlimu. Plenarinio posėdžio pirmininkas kiekvienu atveju nustato, ar susidarė dauguma. Esant abejonių, Parlamento pirmininkas kviečia balsuoti naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Pasibaigus balsavimui pageidaujantys kalbėti Parlamento nariai gali pateikti paaiškinimus dėl balsavimo.

Parlamentas į plenarinius posėdžius renkasi vienai savaitei, tiksliau, keturioms dienoms: nuo pirmadienio (dažniausiai popietės) iki ketvirtadienio (vakaro) kiekvieną mėnesį, išskyrus rugpjūtį, Strasbūre. Šešis kartus per metus jis taip pat renkasi Briuselyje dviem dienoms (trečiadienį ir ketvirtadienį). Briuselio ir Strasbūro plenarinių posėdžių salėse Parlamento pirmininkui padedantys pareigūnai yra atsakingi už šias užduotis:

Europos Parlamente visos Bendrijos kalbos vienodai svarbios: visi Parlamento dokumentai skelbiami visomis Europos Sąjungos (ES) oficialiosiomis kalbomis, o kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę reikšti mintis savo pasirinkta oficialiąja kalba. Visa tai skirta Parlamento dokumentų skaidrumui ir prieigai prie jų visiems piliečiams užtikrinti.

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 114 KB
  • 2015 m.
  • 21 puslapis (4899 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ana
  • Europos parlamentas Atstovai Lietuvai Europos parlamente
    10 - 5 balsai (-ų)
Europos parlamentas Atstovai Lietuvai Europos parlamente. (2015 m. Vasario 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-parlamentas-atstovai-lietuvai-europos-parlamente.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:41
×