Europos Parlamento galių stiprėjimas


Įvadas. Dabartinis Europos parlamentas. Europos parlamento genezė iki lisabonos sutarties. Europos Parlamentinė Asamblėja. Parlamento galių stiprėjimas. Europos parlamentas po lisabonos sutarties. Išvados. Literatūros sąrašas.

Vieningos Europos idėja pradėjo formuotis gana seniai. Antrasis pasaulinis karas užtemdė šias idėjas, tačiau pasibaigus karui jos vėl atgijo ir sustiprėjo. Pradedamos kurti įvairios Europos bendrijos, kurioms numatyti tam tikri tikslai: kaip ekonominė integracija, bendros rinkos sukūrimas ir kt. Sukurta Europos anglių ir plieno bendrija davė pradžią tolesniam bendradarbiavimui ir vienijimuisi. Galiausiai buvo sukurta Europos Sąjunga, kuri yra dvidešimt septynių šalių ekonominė ir politinė bendrija. Europos bendrijos turėjo ir savo tam tikrą institucinę sistemą, kuri buvo reikalinga pasiekti Bendrijų išsikeltiems tikslams ir jų įgyvendinimui. Europos Sąjunga pasižymi unikalia institucine sistema. Viena iš pagrindinių jos institucijų yra Europos Parlamentas, kuris laikomas labiausiai reformuota institucija. Laikui bėgant Europos Parlamento galios buvo stiprinamos, jis įgauna vis svarbesnį vaidmenį priimant ES teisės aktus, taip pat vykdomosios valdžios kontrolės srityje.

Šio rašto darbo tikslas yra atskleisti Europos Parlamento galių stiprėjimo priežastis ir raidą.

Darbo tikslui pasiekti naudojami tokie uždaviniai:

Išanalizuoti sutartis, turėjusias įtaką Europos Parlamento galių stiprėjimui;

Atskleisti pagrindinius pasikeitimus;

Iš pradžių šiame darbe aprašomas dabartinis Parlamentas bei jo bruožai ir ypatybės. Po to analizuojama Parlamento raidos istorija. Toliau rašoma apie parlamento galių stiprėjimą ir pasikeitimą, bei tai lėmusias priežastis. Aptariamos sutartys, kuriuose nustatomos Parlamento galios, tai bandoma pateikti eiliškumo principu. Galiausiai aptariama Lisabonos sutartis, kuri atspindi naujausius pakeitimus.

Šiame darbe naudojamasi įvairiais šaltiniais. Atskleidžiant istorinius pakeitimus ir to priežastis, remiamasi Europos sąjungos enciklopediniu žinynu, V. Pauliko knyga apie Europos Sąjungos institucijas, taip pat įvairiais internetiniais šaltiniais ir sutartimis.

Galiausiai padaromos išvados ir pateikiamas išsamus literatūros sąrašas.

Europos Parlamentas (toliau - EP) – tai Europos Sąjungos (toliau - ES) piliečių atstovaujamoji institucija. Taip pat tai vienintelė ES institucija, išrinkta tiesioginiais rinkimais. Parlamentas renkamas penkeriems metams. Paskutinieji rinkimai įvyko 2009 m. birželio 7 d. EP sudaro 736 nariai iš 27 valstybių, kurie atstovauja 500 milijonams piliečių. Šis parlamentas veiks iki 2014 m. Dabartinis Parlamentas dirba pagal Nicos sutartį. Vėliau, 2014 m., bus padaryti tam tikri pakeitimai, kurie numatyti Lisabonos sutartyje (žr. 3. Europos Parlamentas po Lisabonos sutarties). EP priima įvairius įstatymus (direktyvas, reglamentus ir kt.), turinčius įtakos kiekvieno piliečio gyvenimui.

EP turi savo pirmininką. Pirmininkas renkamas dvejiems su puse metų, t. y. pusei EP kadencijos, ir gali būti perrenkamas. Jis atstovauja Parlamentui palaikydamas išorės ryšius ir santykius su kitomis Bendrijos institucijomis. Dabartiniu EP pirmininku išrinktas Jerzy Buzek, pusę Parlamento kadencijos vadovaus jis, kitą pusę – Martinas Szulzas. Pirmininkas, kuriam padeda 14 pavaduotojų, vadovauja EP ir jo organų (Biuro ir Pirmininkų sueigos) veiklai ir per plenarinius posėdžius vykstančioms diskusijoms. Kasmet dvylika plenarinių sesijų vyksta Strasbūre, o šešios papildomos – Briuselyje. Pirmininkas prižiūri, kad būtų laikomasi EP darbo tvarkos taisyklių, ir tarpininkaudamas užtikrina sklandžią šios institucijos ir jos organų veiklą. Jis atstovauja Parlamentui, kai šis tvarko teisinius reikalus ir palaiko visus išorės ryšius. Jis išsako nuomonę visais svarbiais tarptautiniais klausimais ir teikia rekomendacijas, kaip stiprinti ES.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • 14 puslapių (3239 žodžiai)
  • Tina
  • Europos Parlamento galių stiprėjimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Europos Parlamento galių stiprėjimas. (2015 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-parlamento-galiu-stiprejimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 18:49
×