Europos Sajungos atsiradimas konspektas


Es atsiradimo priezastys. Europos sajungos atsiradimo istorija. Es atsiradimas. Europos sajungos istorija namų darbas. Europos sajungos konspektai. Es konspektas.

Europos sąjungos atsiradimas, jos teisinis statusas ir tikslai. Es institucijų sistema, pagrindinės ir papildomos institucijos. Es institucinė reforma. Es teisinė sistema ir teisės šaltiniai. Europos bendrijų sprendimų priėmimo procedūros. Es teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės santykis. Es teisės įgyvendinimo užtikrinimas europos sąjungos ir nacionaliniame lygmenyje. Es antrojo ir trečiojo ramsčių apžvalga.

Nuo 6 – o dešimtmečio pradžios ekonominio pobūdžio integracija buvo laikoma kaip vienintelis kelias į ateitį. Egzistavo du skirtingi požiūriai:

1956 m., Spaako vadovaujama komisija parengė ataskaitą. Sudarytos dvi sutartys:

11.2. 1986 m. Suvestinis Europos aktas: priėmimo priežastys ir jo reikšmė

11.3. 1997 . Amsterdamo sutartis: priėmimo priežastys, tikslai ir reikšmė

1. Įsteigtas Nuolatinis atstovų komitetas – vadinamas COREPER (koreperis). Tai oficiali ES institucija, rengianti sprendimus prieš perduodant juos galutinai tvirtinti į ES valstybių vyriausybių ministrų sudarytajai Tarybai. Komitetą sudaro ES valstybių narių nuolatiniai atstovai (ambasadoriai). Pagrindinis uždavinys – atlikti parengiamuosius ir administracinius darbus prieš Tarybos susitikimus ir įgyvendinti jos priimtus nurodymus. Tačiau iš tiesų jis turi nemažą vykdomąją ir teisės akto leidybos galią. Prieš Tarybai pradedant nagrinėti Komisijos teikiamus pasiūlymus ir projektus, jie siunčiami koreperiui. Jei Komitete (koreperyje) susitariama, Taryboje tik balsuojama, jei nesusitariama – Taryboje diskutuojama, nagrinėjama. Koreperis – tai diskusijų forumas ir politikos kontrolės institucija, nes jis gali duoti pasiūlymą darbo grupėms, ekspertams, prižiūri jų darbą. Kad susidorotų su visais jam keliamais uždaviniais, koreperis nuo 1962 m. yra padalintas į du:

Koreperis 1 – jį sudaro nuolatinių atstovų pavaduotojai. Nagrinėja daugiau techninius, mažiau politiškus prieštaringus klausimus;

Koreperis 2 – jį sudaro patys nuolatiniai atstovai. Svarsto svarbesnius, labiau lemiamus ES politikos reikalus, dėl kurių reikia rasti kompromisą.

2. Veikia komitetai kurie yra nuolatiniai. Juose dirbantys pareigūnai, yra valstybių narių piliečiai, kurių svarbiausia funkcija – patariamoji.

3. Darbo grupės atlieka parengiamąjį darbą prieš Tarybos susitikimus. Pagrindinė užduotis – analizuoti Komisijos pasiūlymus Tarybai bei rengti pranešimus koreperiui.

Nuolatinis atstovų komitetas – Tarybos organizacinės struktūros dalis: Koreperio įsteigimas; sudėtis, struktūra, kompetencija

Komisija siaurąja prasme – ją sudaro 20 narių, skiriamų 5 metų kadencijai, kadencijų skaičius neribotas. Po du komisarus skiria: Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija, D. Britanija. Kitos valstybės skiria po vieną komisarą.

Komisija plačiąja prasme – ją sudaro ne tik 20 narių, bet ir administracinis aparatas: 25 generaliniai direktoratai, 10 tarnybų (konkrečiai sričiai). Generaliniam direktoratui vadovauja komisarai. Generaliniai direktoratai suskirstyti į direktoratus, o šie – į skyrius.

4. ES institucijų palyginimas su valstybių nacionalinės valdžios institucijomis, atsižvelgiant į valdžių padalijimo principą

Europos sąjungos (Mastrichto) sutartis (1992 m.) – nieko nekeitė, bet turi savarankiškas nuostatas;

Romos sutartis – sisteminė sutartis. Ji nustato tik vykdytinų politikų metmenis. Detaliai šios politikos įgyvendinamos priimant teisės aktus.

Viršūnių Tarybos susitikimai vyksta du kartus per metus: birželio ir gruodžio mėn. 2000 m. gruodžio mėnesį Viršūnių Taryba nusprendė dėl Nicos sutarties įgyvendinimo. Sekančią konferenciją surengti dėl ES ateities ir dėl kitų klausimų. Nuspręsta įsteigti Konventą, kurio užduotis – pateikti pasiūlymus, surasti atsakymus 2004 m. įvyksiančiai konferencijai. Siekiama aptarti probleminius klausimus, kurie buvo suformuluoti Lekeno deklaracijoje.

Nicoje, konferencijoje paskelbta Europos pagrindinių teisių chartija, kuri yra deklaracinio pobūdžio, t.y. teisiškai privaloma. Klausimas – pagrindinių teisių chartijos statusas ar chartijai turi būti suteiktas privalomas pobūdis? Jei turi būti privaloma, kyla klausimas - kur patalpinti tekstą?

Nacionalinių Parlamentų vaidmuo Europos institucinėje architektūroje – vienas iš Lakeno deklaracijos punktų – kuo labiau priartinti ES teisę prie piliečių. Norima į ES darbą įtraukti ir Nacionalinius Parlamentus. Kyla klausimas – kaip Nacionaliniai Parlamentai turi būti įtraukti?

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 77 KB
  • 2011 m.
  • 33 puslapiai (13705 žodžiai)
  • Europos Sajungos atsiradimas konspektas
    8 - 3 balsai (-ų)
Europos Sajungos atsiradimas konspektas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-atsiradimas-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 23:02
×