Europos Sąjungos biudžetas kursinis darbas


Įvadas. Europos sąjungos biudžeto samprata. M. Europos sąjungos biudžeto tikslai. Europos sąjungos biudžeto formavimas. Biudžeto formavimo ir vykdymo principai. Biudžeto sudarymo ištekliai.


Visai Europos Sąjungos veiklai finansuoti yra reikalingos atitinkamos lėšos, todėl Europos Sąjunga turi savo biudžetą. Biudžetas yra bendras visoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms, o jo lėšos skiriamos bendriems ES tikslams bei interesams pasiekti. Tai gana sudėtingas procesas, kadangi organizacija yra didelė ir turi nemažai narių. Todėl yra labai svarbu išanalizuoti Europos Sąjungos biudžeto sudarymo, paskirstymo, tvirtinimo ir kontrolės ypatumus.

Šio darbo tikslas – aptarti Europos Sąjungos biudžetą, jo formavimą bei pateikti atitinkamas išvadas.

Siekiant šio tikslo, bus stengiamasi atlikti tokius uždavinius:

Nurodyti 2007 m. Europos Sąjungos biudžeto tikslus;

Nurodyti ir apibūdinti Europos Sąjungos biudžeto sudarymo ir vykdymo principus

Aptarti Europos Sąjungos biudžeto sudarymo ypatumus;

Aptarti Europos Sąjungos biudžeto tvirtinimo procedūrą;

Nurodyti Europos Sąjungos biudžeto vykdymo ir kontrolės ypatumus.

Taigi Europos Sąjunga turi savo biudžetą, kurio lėšomis finansuojama visa ES veikla. Biudžetas yra bendras visoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybėms narėms, o jo lėšos skiriamas bendriems ES tikslams bei interesams pasiekti. Visi Europos piliečiai prisideda prie Europos Sąjungos biudžeto. Šis biudžetas leidžia Europos Sąjungai tenkinti visuomenės poreikius įvairiose srityse, pavyzdžiui žemės ūkio politikos, regioninės politikos, mokslinių tyrimų, aplinkos, švietimo ir mokymo srityse. Biudžetą tvirtina Taryba ir Europos Parlamentas, o administruoja Komisija. Biudžeto vykdymas įvairiai kontroliuojamas.

ES pagrindinis tikslas yra augimas, Europoje sukuriantis daugiau ir geresnių darbo vietų. Atnaujintoje Lisabonos strategijoje pateikiamas naujas šio tikslo aiškumas ir tikslingumas, kuris atsispindi persvarstytoje biudžeto struktūroje, jiems per šios finansinės struktūros laikotarpį bus skirti didesni ištekliai.

Iš ES biudžeto finansuojama daug programų ir projektų, kurie naudingi visiems 460 mln. Europos piliečių. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal „Erasmus“ programą iš ES biudžeto skirtos stipendijos daugiau nei milijonui studentų ir mokytojų. Jis taip pat sudaro galimybes kurti transeuropinius transporto ir energetikos tinklus, saugoti gamtą, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms patekti į platesnes rinkas, skatinti aplinkos tausojamuosius gamybos metodus ir teikti humanitarinę pagalbą besivystančioms šalims. Biudžetą siūlo Komisija, tačiau dėl jo diskutuoja bei jį tvirtina Parlamentas ir Ministrų Taryba.

2. 2007 M. EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETO TIKSLAI

Startinis naujosios finansinės perspektyvos (2007 – 2013) biudžetas numato rekordinį investicijų į ekonomikos pažangą šuolį, o naujosios ES šalys tampa visateisėmis visų ES programų dalyvėmis. Patvirtintas 2007 m. biudžeto išlaidų dydis - 126,5 mlrd. eurų, arba – 1,08 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). D.Grybauskaitės teigimu (2007), galima nurodyti tokius pokyčius:

Jeigu Lietuva gebės išnaudoti visas ES biudžete numatytas galimybes, ES fondų parama Lietuvai 2007 m. galėtų viršyti  1 mlrd. 263 mln. eurų ir prilygtų 6 proc. jos BNP (2005 m. – 3,3 proc. BNP). Vėliau parama dar didės: per visą 2007-2013 metų laikotarpį Lietuva galės gauti 10,7 mlrd. eurų, arba - beveik 6,5 proc. jos BNP.

Europos Sąjungos gamtos išteklių apsaugai ir valdymui ir toliau bus teikiama didelė parama. Įsipareigojimai kaimo plėtrai padidės iki 12,4 mlrd. eurų (+3 proc.), o biudžetinė parama aplinkos apsaugos politikai padidėja 17,9 proc. Išlaidos žemės ūkiui ir tiesioginė pagalba išliks pakankamai stabilios – 42,7 mlrd. eurų.

2007 m. biudžete numatyta pradėti vykdyti naujos kartos programas, kurių reikia siekiant įgyvendinti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, visų pirma susijusias su pagrindinėmis teisėmis ir teisingumu, saugumu ir laisvių apsauga, solidarumu ir migracijos srautų valdymu. Įsipareigojimai padidėja 12,8 proc. iki 623,8 mln. eurų.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 145 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (7317 žodžiai)
  • Universitetas
  • Erlandas
  • Europos Sąjungos biudžetas kursinis darbas
    10 - 8 balsai (-ų)
Europos Sąjungos biudžetas kursinis darbas. (2016 m. Vasario 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-biudzetas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 17:29
×