Europos sąjungos dalyvavimas reguliuojant konfliktus posovietinėje erdvėje


Politologijos referatas. Įvadas. Europos sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika. ES BUSP raida ir veikla. Europos galia. Es vaidmuo tarptautinių konfliktų reguliavime. Jungtinės Tautos. Diplomatiniai santykiai. Lietuvos vaidmuo. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. XX amžius savo technologijomis, politiniais ir ekonominiais procesais mokė žmoniją bendradarbiauti, racionaliai spręsti problemas ir konfliktus. Joks kitas istorinis civilizacijos tarpsnis taip nesuartino žmonijos kaip šis. Karinių, ekologinių ir kitokių iššūkių akivaizdoje buvo ieškota būdų, kaip mažinti ir vykdyti tarptautinių konfliktų prevenciją, kaip bendromis pastangomis spręsti globalines problemas ir kurti mechanizmus, kurie sklaidytų tarptautinių santykių įtampą ir skatintų tarptautinės bendruomenės kūrimąsi. Antrojoje šio amžiaus pusėje tarptautinio integravimosi procesas įgavo politinius ir administracinius kontūrus.

Šiandienos sudėtingų problemų pati viena negali išspęsti nė viena šalis. Vis dažniau kylantys nesutarimai kelia grėsmes visoms valstybėms, todėl aktualu nagrinėti saugumo klausimus visais aspektais. Europos Sąjungos vienas iš bendriejųjų interesų yra užtikrinti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą

Darbo problema. Kadangi Europos Sąjungos vienas iš bendriejųjų interesų yra užtikrinti taiką ir stiprinti tarptautinį saugumą, kyla kertinis klausimas, tai kokių priemonių imamasi reguliuojant konflikus posovietinėje erdvėje?

Objektas. ES dalyvavimas konfliktų reguliavime.

Darbo tikslas. Aptarti Europos Sąjungos dalyvavimą reguliuojant konfliktus posovietinėje erdvėje. Darbo tikslui atskleisti iškelti šie uždaviniai:

Nustatyti Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką;

Aptarti Lietuvos, kaip mažosios valstybės vaidmenį Europs Sąjungoje.

Metodologija. Darbe buvo taikoma mokslinės literatūros apžvalga nagrinėjama tema, bei konkretiems ES veiksmams tyrinėti buvo taikoma atvejo analizė.

Darbo struktūros apžvalga. Pirmoje darbo dalyje detaliau aprašoma Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika, Europos gallia. Antroje dalyje plačiau apžvelgiami konfliktų sprendimimų priemonės.

1992 metais Mastrichto sutartimi oficialiai pradėta, 1997 metais Amsterdamo sutartimi reformuota, 2003 metais – Nicos ir 2009 metais – Lisabonos sutartimis patobulinta, „Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika, kaip sako jau pats pavadinimas, yra dar viena ES veiklos užsienyje krypčių. Tai Europos Sąjungos dalyvavimas pasaulio didžiojoje politikoje sprendžiant karo ir taikos, saugumo ir konfliktų bei kitokius politinius tarptautinių santykių klausimus. Paprasčiau kalbant, BUSP – tai, visų pirma, ES diplomatinė veikla siekiant užtikrinti Sąjungos interesų apsaugą ir vertybių sklaidą“ , - teigia G. Vitkus.

ES bendruosius interesus savotiškai atspindi BUSP tikslai:

Pagrindinis BUSP tikslas – ES identiteto išsaugojimas tarptautinėje arenoje. Kiti itin svarbūs deklaruojami jos tikslai: pastovaus, praktinio informacijos ir nuomonių pasikeitimo, tarptautiniais klausimais, mechanizmo sukūrimas; šalių narių pozicijų derinimas, bendro požiūrio esminiais klausimais plėtojime ir kt.

Kalbant apie ES BUSP įgyvendinimą, tai jis visiškai skirtingas nuo kitų įgyvendinamų ES politikų. Dėl šalių narių suvereniteto garantijos ši politika negali naudotis tokiomis priemonėmis, kaip privalomos direktyvos ar reglamentai, o tai sąlygoja diplomatijos politikos statiškumą ir lėtumą. Taip pat ES BUSP įgyvendinimo procesas vyksta lėtokai dėl diskutuotino esminio klausimo: ar šalių narių įsipareigojimais nebus pažeistas pastarųjų suverenitetas? Šalys narės vengia atsakomybės ir nenori imtis konkrečių veiksmų šioje srityje, ypač jei tai siejasi su karinėmis operacijomis, sudarysiančiomis ateities prielaidas taikai.

 • Politologija Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Irina
 • 12 puslapių (2622 žodžiai)
 • Universitetas
 • Politologijos referatai
 • Microsoft Word 63 KB
 • Europos sąjungos dalyvavimas reguliuojant konfliktus posovietinėje erdvėje
  10 - 10 balsai (-ų)
Europos sąjungos dalyvavimas reguliuojant konfliktus posovietinėje erdvėje. (2015 m. Lapkričio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-dalyvavimas-reguliuojant-konfliktus-posovietineje-erdveje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:48