Europos Sajungos ES teisė


Es teise konspektas. Europos sajungos teise konspektas.

. Bendrijos teisė. Acquis communautaire. Bendrieji bendrijos teisės principai. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas. Bendrijos teisės viršenybė. Pirminė teisė: sutartys. Romos sutartis. Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartis. Sujungimo sutartis. Suvestinis europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinė teisė: es institucijų teisės aktai. Reglamentas. Direktyva. Sprendimas. Nuomonė. Rekomendacija.

III skyrius. Laisvas asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas 1 poskyris. Darbuotojai 2 poskyris. Verslo steigimo teisė 3 poskyris. Paslaugos 4 poskyris. Kapitalas

IV skyrius. Vizų, prieglobsčio, imigracijos ir kitos su laisvu asmenų judėjimu susijusios politikos

VI skyrius. Konkurencijos, mokesčių ir teisės aktų derinimo bendrosios taisyklės 1 poskyris. Konkurencijos taisyklės 1 skirsnis. Įmonėms taikomos taisyklės 2 skirsnis. Valstybės teikiama pagalba 2 poskyris. Mokesčių nuostatos 3 poskyris. Teisės aktų derinimas

VII skyrius. Ekonominė ir pinigų politika 1 poskyris. Ekonominė politika 2 poskyris. Pinigų politika 3 poskyris. Institucinės nuostatos 4 poskyris. Pereinamosios nuostatos

XI skyrius. Socialinė politika, švietimas, profesinis rengimas ir jaunimas 1 poskyris. Socialinės nuostatos 2 poskyris. Europos socialinis fondas 3 poskyris. Švietimas, profesinis rengimas ir jaunimas

I skyrius. Institucijų nuostatos 1 poskyris. Institucijos 1 skirsnis. Europos Parlamentas 2 skirsnis. Taryba 3 skirsnis. Komisija 4 skirsnis. Teisingumo Teismas 5 skirsnis. Audito Rūmai 2 poskyris. Keletui institucijų bendros nuostatos 3 poskyris. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 4 poskyris. Regionų komitetas 5 poskyris. Europos investicijų bankas

Kaip nerašytiniai Europos Bendrijų teisės šaltiniai egzistuoja bendrieji teisės principai, kurie, atsižvelgiant į jų turinį, priskirtini pirminei arba antrinei teisei ir (iš dalies) paprotinei teisei. Pavyzdžiui, priešingai nei teigia ES sutarties 203 (buv. 146) straipsnio 1 dalis, valstybių atstovai Taryboje, kurie nėra savo valstybės vyriausybės nariai pagal nacionalinius įstatymus, vis tiek traktuojami kaip vyriausybės nariai.

Reglamentas yra laikytinas viena pagrindinių Europos teisės priemonių, nes dauguma EB steigimo sutartyse numatytų uždavinių yra įgyvendinama leidžiant reglamentus.

Tačiau Graikijos atvejis yra labiau išimtis nei taisyklė. Dažniausiai Taryba yra linkusi pasikliauti Komisijos specialistų parengta nuomone. Pavyzdžiui, Turkija yra pateikusi paraišką dar 1987 m., tačiau iki šiol derybos dėl narystės su ja nėra pradėtos, kadangi Taryba remiasi neigiama Komisijos nuomone apie Turkijos pasirengimą narystei. Vidurio ir Rytų Europos (VRE) valstybių atžvilgiu Taryba taip pat laikosi Komisijos rekomendacijų. Komisija 1997 m. liepos 15 d. paskelbė, kad narystei ES per artimiausius penkerius metus turėtų būti pasirengusios penkios asocijuotosios VRE valstybės - Čekija, Estija, Lenkija, Slovėnija ir Vengrija, ir rekomendavo pradėti su jomis derybas dėl narystės. Tuo tarpu Bulgarija, Latvija, Lietuva, Rumunija ir Slovakija buvo įvertintos kaip dar nepakankamai pasirengusios, ir buvo pasiūlyta derybų su jomis pradžią nukelti vėlesniam laikui. Šiai Komisijos nuomonei pritarė Taryba ir Europos viršūnių taryba, ir 1998 m. derybos dėl stojimo buvo pradėtos tik su penkiomis Komisijos rekomenduotomis valstybėmis*.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2016 m.
  • 8 puslapiai (6539 žodžiai)
  • Europos Sajungos ES teisė
    10 - 3 balsai (-ų)
Europos Sajungos ES teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-es-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:41
×