Europos Sąjungos finansinės paramos vertinimas


Santrauka. Įvadas. Europos sąjungos finansinės paramos, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Europos sąjungos finansinės paramos vertinimas teoriniu aspektu. Finansinė parama ir jos panaudojimas. Europos sąjungos lėšų įsisavinimas Lietuvoje. Mokesčių planavimas ir valdymas. Europos sąjungos finansinės paramos analizė. Žmogiškųjų išteklių plėtros programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Techninės paramos veiksmų programa. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. Priedai.

Mokesčių planavimas yra viena iš svarbiausių finansinio planavimo proceso dalių, kurio pagrindinis uždavinys yra pirminis tiesioginių ir netiesioginių mokesčių sumarinių apimčių variantų skaičiavimas, mokesčių nuo visos mokesčių mokėtojo veiklos rezultatų skaičiavimas išskiriant konkretų sandorį ar grupės sandorių projektą.

Išanalizavus Europos Sąjungos finansinę paramą Lietuvai praktiškai, galima teigti, jog pagal visas keturias finansavimo programas lėšų daugiausiai skiriama buvo 2013 metais:

•Žmogiškųjų išteklių plėtros programai – 42,47 proc. (2918,91 mln. Lt.),

•Ekonomikos augimo skatinimo programai – 41,86 proc. (8037,14 mln. Lt.),

•Sanglaudos skatinimo veiksmų programai – 49,28 proc. (7736,22 mln. Lt),

•Techninės paramos veiksmų programai – 43,31 proc. (195,46 mln. Lt.).

Darbo objektas: Europos Sąjungos parama

Darbo tikslas: Įvertinti Europos Sąjungos finansinę paramą

Išnagrinėti Europos Sąjungos finansinę paramą teoriniu aspektu.

Išanalizuoti mokesčių planavimą ir valdymą.

Išanalizuoti Europos Sąjungos finansinės paramos vertinimą praktiškai.

Tyrimo metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė ir palyginimas.

Europos Sąjungos parama yra teikiama per tris struktūrinius fondus, kurie yra pateikiami pirmame paveikslėlyje.

Kiek plačiau apie šiuos fondus yra aprašoma ec.europa.eu tinklapyje:

Augimo ir užimtumo strategija yra pagrindinė ES strategija, skirta užtikrinti Europos ir europiečių klestėjimą bei gerovę dabar ir ateityje. Šiame kontekste Europos užimtumo strategija sutelkia visas 27-ias valstybes nares dirbti drauge, stiprinant Europos gebėjimą kurti daugiau gerų darbo vietų ir suteikti žmonėms įgūdžių, reikalingų joms užimti. Tuo vadovaujasi ESF, leidžiantis Europos lėšas šiems tikslams įgyvendinti.

Šaltinis: sudarytas autorės pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą dėl Europos sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo duomenis.

Pagal Aleknevičienę V. (2009), įmonės finansų valdymas tai pinigų įsigijimo ir panaudojimo planavimas, organizavimas ir kontrolė, siekiant didinti savininkų turto ir kartu įmonės vertę.

Vienas iš finansų valdymo principų yra tas, jog mokesčiai sąlygoja įmonės sprendimus. Tai reiškia, kad retai kokį nors sprendimą finansų vadovas priima, neatsižvelgdamas į mokesčius. Vertinant investicijas yra atsižvelgiama į padidėjusius pinigų srautus po mokesčių. Kai vyriausybė nori paskatinti tam tikras investicijas, pavyzdžiui, investicijas į mokslinius tyrimus, ji gali neapmokestinti pelno, nukreipto tokiomis investicijoms finansuoti. Dėl mokesčių lengvatos padidėję pinigų srautai iš nepelningo investicijų projekto jį gali padaryti pelningu. Vyriausybė, naudodama mokesčius kaip įrankį, gali nukreipti investicijas į kitus regionus ar miestus, skatinti investicijas, kurių įgyvendinimas sukuria naujų darbo vietų.

Mokesčių mokėtojo teisė veikti siekiant teisėtai mažinti savo mokestinius įsipareigojimus yra pagrįsta visų teisės subjektų teisė ginti savo įstatymais saugomą nuosavybės teisę visais įstatymų nedraudžiamais būdais. Savininkas gali savo nuožiūra daryti bet kokius veiksmus su savo nuosavybe, jei tokie jo veiksmai neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, taip pat nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Šią teisę užtikrina daugelio valstybių konstituciniai įstatymai ir bendrieji teisės principai. Mokesčių planavimas daugelyje pasaulio valstybių (JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir kt.) yra laikomas teisėta, skatintina, pozityviai vertinama, sektina veikla.

Teisininkas – analizuoja įmonės sudaromus sandorius iš teisinių pozicijų, padeda buhalteriui iš anksto pagrįsti sandorio motyvaciją ir įvykdomumą. Mokesčių planavimo būtinumą sąlygoja mokesčių teisės normos, kurios nėra pakankamai tiksliai apibrėžtos arba leidžia nevienareikšmišką jų aiškinimą.

Žmogiškųjų išteklių plėtros programai 2011 – 2013 m. buvo skirta – 3674,89 mln. Lt. Taigi kaip matome trečiame paveikslėlyje, lyginant su 2011 metais, 2012 metais buvo prašoma finansuoti daugiau projektų 761,01 mln. Lt. nei 2011 metais, (atitinkamai 2011 m. – 4380,23 mln. Lt 2012 m. – 5141,24 mln. Lt.) . na o lyginant 2011 m. su 2013 m., 2013 metais buvo prašoma finansuoti projektų, net 1017,68 mln. Lt. daugiau ( atitinkamai 5397,91).

Na, o nagrinėjamu laikotarpiu, lėšų projektams skirta yra mažiau nei buvo prašoma: 2011 metais buvo skiriama – 2777,39 mln. Lt. Lyginant 2011 metus su 2012 metais skirta buvo mažiau 604,49 mln. Lt. (2012 m. – 3381,88 mln. Lt.), na o lyginant su 2013 metais, 2013 metais buvo skirta lėšų 1020,72 mln. Lt. daugiau negu 2011 metais ( 2013 m. buvo skirta – 3798,11)

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 108 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (5506 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ineta
  • Europos Sąjungos finansinės paramos vertinimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Europos Sąjungos finansinės paramos vertinimas. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-finansines-paramos-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 03:01
×