Europos Sąjungos institucijos, jų funkcijos


Europos Sąjungos institucijos, jų funkcijos.


Pagrindinės ES institucijos yra išvardintos ES sutarties 13 straipsnio 1 dalyje:

Kitos ES institucijos: patariamosios ES institucijos (kurios padeda Parlamentui, Tarybai ir Komisijai) yra paminėtos ES sutarties 13 straipsnio 4 dalyje. Tai: Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Speciali institucija – Europos Investicijų bankas; Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas; Europos ombudsmenas; Europos centrinis bankas.

ES institucijoms būdingi tokie pagrindiniai bruožai: Galių padalijimo principas – visos institucijos turi veikti savo kompetencijos, kurią joms suteikia Sutartys, ribose. Institucijos yra viena nuo kitos nepriklausomos; Vieninga (bendra) institucijų sistema – institucijos atlieka skirtingas funkcijas, kurios vykdomos siekiant ES tikslų, laikantis ES teisės normų; Mišrios funkcijos – institucijos vykdo įvairias funkcijas, kurios negali būti suskirstytos į įstatymų leidžiamąsias, vykdomąsias ir teismines; Padalytas pavaldumas – Europos Komisija atstovauja ES, Taryba – valstybių narių, Europos Parlamentas – ES piliečių interesus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nešališkai sprendžia ginčus.

Pagrindinė Parlamento užduotis – remiantis Europos Komisijos pasiūlymais leisti Europos teisės aktus. Šia galia Parlamentas dalijasi su Europos Sąjungos Taryba. Parlamentas ir Taryba kartu tvirtina ir 130 mlrd. eurų metinį ES biudžetą. Parlamentas turi teisę paleisti Europos Komisiją. Parlamentas renka Europos ombudsmeną, kuris nagrinėja piliečių skundus dėl netinkamo ES institucijų administravimo atvejų (europa.eu).

Parlamentas ilgą laiką atliko tik nereikšmingą vaidmenį, buvo įsteigtas kaip asamblėja, kuri buvo ne renkama, o skiriama; Pirmieji tiesioginiai Parlamento rinkimai įvyko 1979 m.; Nuo 8-to dešimtmečio Parlamento galios teisės aktų leidyboje pastebimai didėjo: 1987 m. Vieningame Europos Akte numatyta bendradarbiavimo procedūra, 1992 m. Mastrichto sutartimi – bendro sprendimo procedūra, 2001 m. Nicos sutartimi Europos Parlamentui suteiktas privilegijuoto ieškovo statusas (teisė kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl bet kokio ES teisės akto anuliavimo, kitų ES institucijų neveikimo). Dabartiniame Parlamente, 2009 m. birželio mėn. išrinktame penkeriems metams, yra 736 nariai iš visų 27 ES šalių.

Parlamentas renkamas remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise slaptu ir laisvu balsavimu 5 metų kadencijai pagal kiekvienos valstybės narės teisėje numatytas rinkimų procedūras; Parlamentas turi savo pirmininką ir savo biurą; Parlamente veikia nuolatiniai komitetai (užsienio reikalų, žmogaus teisių, užsienio ir saugumo politikos, vidaus rinkos, biudžeto, lygių galimybių, peticijų ir kt.); Parlamentas vykdo tris svarbiausias funkcijas:

•Bendrųjų reikalų ir išorės santykių,

Po Lisabonos sutarties Europos Vadovų Taryba tapo ES institucija; Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai ir jos Pirmininkas bei Komisijos pirmininkas; Europos Vadovų Tarybos veikloje dalyvauja ES vyr. įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai; Europos Vadovų Tarybos pirmininkas jai pirmininkauja ir vadovauja jos veiklai, užtikrina pasirengimą jos darbui ir jo tęstinumą bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku, po Europos Vadovų Tarybos susitikimo pateikia pranešimą Parlamentui; Europos Vadovų Tarybos pirmininkas užtikrina atstovavimą Sąjungai užsienyje bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

Europos Vadovų Tarybos susitikimai vyksta nuo 1960 m. ; Pirmą kartą kaip institucija Europos Vadovų Taryba paminėta Vieningos Europos Akte (1986 m.) ; Europos Vadovų Tarybos posėdžiai vyksta bent su kartus per metus, tačiau bet kuriuo atveju gali būti suorganizuotas papildomas susitikimas pagal poreikį; Susitikimo vieta – anksčiau nebuvo pastovios susitikimų vietos, šiuo metu posėdžiai vyksta Briuselyje; Europos Vadovų Tarybai padeda Tarybos generalinis sekretoriatas; Europos Vadovų Taryba sprendimus paprastai priima bendru sutarimu.

Europos Vadovų Taryba atlieka įvairias funkcijas :

Skatina ES vystymąsi ir nustato bendrąsias politikos gaires ir prioritetus;

  • Politologija Referatas
  • Microsoft Word 66 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3594 žodžiai)
  • Universitetas
  • Deividas
  • Europos Sąjungos institucijos, jų funkcijos
    10 - 9 balsai (-ų)
Europos Sąjungos institucijos, jų funkcijos. (2016 m. Birželio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-institucijos-ju-funkcijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:28
×