Europos sąjungos institucijos


Įvadas. Europos sąjunga. Pagrindinės Europos institucijos. Europos Vadovų Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Europos Teisingumo Teismas. Europos Audito Rūmai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Europos Sąjunga, iš visų iki šiol egzistavusių politinių organizacijų, išsiskiria savo unikaliomis institucijomis, kokių negalima rasti nei kitose tarptautinėse organizacijose, nei atskirai paimtose pavienėse valstybėse. Įkurtos šios pagrindinės institucijos – Europos Sąjungos Vadovų Taryba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai, kurios padeda efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos narių užsibrėžtus tikslus.

Pagrindines Europos Vadovų Tarybos funkcijas galima skirstyti pagal sferas:

Konstitucinė ir institucinė ES raida. Europos Vadovų Taryba priima visus pagrindinius sprendimus, susijusius su naujų valstybių priėmimu į ES; svarsto ir kartais priima sprendimus specifiniais instituciniais klausimais, veikia kaip „konstitucinis architektas“ ir esant būtinybei, šaukia tarpvyriausybines konferencijas, kuriose reformuojama institucinė ES sąranga.

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS). Europos Vadovų Taryboje tvirtinamos pagrindinės EPS programos nuostatos ir EPS darbotvarkė; nubrėžiamos ekonominės ir socialinės politikos gairės, teikiami ekonominių veiksmų derinimo siūlymai; aptariamos pagrindinės ekonominės problemos ir kuriamos programos joms spręsti.

Specifinės vidaus politikos problemos. Europos Vadovų Taryba vaidina svarbų politikos iniciatorės vaidmenį; valstybių ar vyriausybių vadovai priima kompromisinius sprendimus klausimais, dėl kurių nepajėgia susitarti Ministrų Taryba.

Europos Sąjungos Tarybos atlieka šias funkcijas:

Teismui perduodamos spręsti įvairių valstybių narių, Bendrijos institucijų, fizinių asmenų ir bendrovių pateikiamos bylos. Siekdamas užtikrinti vienodą Bendrijos teisės aktų aiškinimą, Teisingumo Teismas glaudžiai bendradarbiauja su nacionaliniais teismais.

Pagrindinė Europos Teisingumo Teismo funkcija – užtikrinti, kad aiškinant ir taikant Europos Bendrijos sutartis būtų laikomasi teisės. Jis neturi teisės aiškinti ar taikyti valstybių narių nacionalinės teisės. Šiuo atveju Teisingumo Teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Teisingumo Teismas taip pat vykdo ir tam tikras konsultacines funkcijas.

Taip pat, 1989 m. buvo įkurtas Pirmos Instancijos teismas, su tikslu palengvinti Teisingumo Teismo darbą. Todėl šiam teismui yra priskirtinos eilinės bylos.

Audito Rūmai (angl. Court of Auditors, pranc. Court des comptes) – taip pat viena iš šešių pagrindinių Europos institucijų. Ši Europos Sąjungos audito institucija prižiūri ES lėšų panaudojimą. Įsteigti atskira Briuselio sutartimi 1957 m. liepos 22 d. Sutartis įsigaliojo 1977 m. spalio mėn. Iki tol veikė Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartimi įsteigta Audito valdyba, turėjusi siauresnius įgaliojimus. 1992 metais Europos Sąjungos sutartis Audito Rūmams suteikė ES pagrindinės institucijos statusą.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2178 žodžiai)
  • Universitetas
  • Capricorn.jb
  • Europos sąjungos institucijos
    10 - 6 balsai (-ų)
Europos sąjungos institucijos. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-institucijos.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 05:18
×