Europos sąjungos kompetencijos sritys


Kompetenciju klasifikacija. Europos sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys. Es kompetencijos sritys. Es kompetencijos sritis. Kompetencijų sritys. Europos sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys.. Zemes ukis kompetencijos.

Kaip veikia europos sąjunga: aiškesnis kompetencijų apibūdinimas. Tinkamo kompetencijų naudojimo pagrindas: subsidiarumo principas. Išimtinė kompetecija. Euro zonos valstybių pinigų politika. Bendra prekybos politika. Bendra kompetencija. Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Žemės ūkis ir žvejyba. Aplinkosauga. Vartotojų apsauga. Transportas. Transeuropiniai tinklai. Energija. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Tam tikri visuomenės sveikatos aspektai. Moksliniai tyrimai, ir technologijų plėtra bei kosmosas. Tam tikri bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse aspektai. Rėmimo, koordinavimo ar papildomų veiksmų sritys. Literatūros sąrašas.

Svarbi konstitucijos naujovė yra ta, kad dokumente aiškiau išdėstomos sąjungos kompetencijos ir kiekvienos sąjungos institucijos vaidmenys.

Sąjunga gali veikti tik tiek, kiek jai konstitucija suteikia kompetencijų. Konstitu­cijoje aiškiai nurodomos sritys, kuriose valstybės narės perdavė savo veikimo galias sąjungai, ir sudaroma sąjungos kompetencijų klasifikacija.

Pirmąją kategoriją sudaro labai konkrečios sritys, kuriose sąjunga veikia viena visų valstybių narių vardu. Tai išimtinės kompetencijos. Buvo nuspręsta, kad ten pagal apibrėžimą veiksmas sąjungos lygmeantrąją kategoriją sudaro sritys, kuriose sąjunga veikia tada, kai jos veiksmai gerokai padidina valstybtam tikrose kitose srityse, pirmiausia ekonomikos ir užimtumo politikose, valstybes narės pripažįsta, kad sąjungos kompetencijos ribose būtina koordinuoti jų nacionalines politikas.

Konstitucijoje taip pat numatyta, kad sąjunga yra įgaliota nustatyti ir įgyvendinti bendrą užsienio ir saugumo politiką, kuriai priklausytų ir palaipsnis gynybos politikos apibrėžimas.

Srityse, kur taikoma trečioji - rėmimo kompetencijų - kategorija, sąjunga įsikiša tik tam, kad koordinuotų ar papildytų valstybių narių veiksmus. Taigi jos išlaiko labai didelę veiksmų laisvę ir pagrindinę valdymo atsakomybę prieš savo piliečius. Siekiant išlaikyti tam tikrą sistemos lankstumą, vienas straipsnis suteikia tarybai teisę užpildyti bet kurią sąjungai priskiriamų kompetencijų spragą, jei konstitucijos tikslams įvykdyti reikia veikti sąjungos lygmeniu. Tokiu atveju taryba, pirma gavusi europos parlamentą pritarimą, turisubsidiarumo principu siekiama užtikrinti, kad sąjunga, naudodamasi savo kompetencijomis, veiks tik tuo atveju, kai tai tikrai reikalinga, ir kai jos veiksmai padidina valstybių narių veiksmų vertę. Subsidiarumo principu norima užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kiek galima arčiau piliečių, nuolat tikrinant, ar,įvertinus nacionalinio, regionų ir vietos lygmens galimybes, reikėtų imtis veiksmų.

Sąjungos lygmeniu. Proporcingumo principu siekiama to paties tikslo: užtikrinti, kad kompetencijomis būtų naudojamasi tinkamai, kartu laikantis nuostatos, kad sąjungos veiksmų turinys ir forma neturi viršyti to, kas būtina sutarties tikslams pasiekti.

Konstitucijoje dar griežčiau reikalaujama taikytis šiuos du principus. Teikdama nauja subsidiarumo principo pasiūlymą, komisija turės argumentuoti, kaip ji atsižvelgė į tuos du principus.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2012 m.
  • 25 puslapiai (7152 žodžiai)
  • Universitetas
  • Europos sąjungos kompetencijos sritys
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Europos sąjungos kompetencijos sritys. (2011 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-kompetencijos-sritys.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 20 d. 06:09
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo