Europos Sąjungos struktūriniai fondai, parama Lietuvai


Ekonomikos referatas.

Įvadas. Europos struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų principai. Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas. Struktūrinių fondų planavimas ir įgyvendinimas. Europos Sąjungos parama Lietuvai 2014 – 2020 metais. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas – Europos Sąjungos struktūriniai fondai, jų parama Lietuvai.

Darbo tikslas – Išanalizuoti, bei apibendrinti Europos Sąjungos struktūrinius fondus, jų paramą Lietuvai.

Darbo uždaviniai:

Apžvelgti Europos Sąjungos socialinį fondą ir jo paskirtį.

Apibūdinti Europos Sąjungos teikiamą paramą.

Susipažinti su Europos Sąjungos struktūrinių fondų planavimu ir organizavimu

1. Koncentravimas. Kaip tik po šios struktūrinių fondų reformos pradėti išskirti prioritetiniai paramos tikslai ir tiksliniai regionai.

2. Programavimas. Struktūrinių fondų veiklos nustatomos ilgalaikio planavimo pagrindu. Iki pradedant įgyvendinti konkrečius projektus, pereinamos kelios programinio planavimo stadijos.

3. Partnerystė. Rengiant programų dokumentus ir administruojant struktūrinius fondus, glaudžiai bendradarbiaujama su Europos Komisijos ir šalių narių nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos institucijomis.

Partnerystė apima veiksmų programų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą. Šis principas taikomas siekiant fondų tikslų visais paramos panaudojimo etapais, tai yra programų planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo. Partnerystė apibrėžiama keletu aspektų:

Valstybės ir kompetentingų regioninių, vietinių, miestų ir kitų viešųjų organizacijų;

Europos Komisijos ir socialinių bei ekonominių partnerių Europos Sąjungos lygiu.

4. Papildomumas. Kad struktūrinių fondų parama nebūtų naudojama kaip dingstis valstybių išlaidas, skirtas šiems sektoriams, paskirti kitoms sritims.

Struktūrinių fondų veiklai taikomas ir bendresnis pavaldumo principas, įtvirtintas Mastrichto sutartyje. Pagal šį principą, konkrečius veiksmus turi vykdyti žemiausio lygio valdžios institucijos, kurios gali efektyviai juos atlikti. Užduotys turi būti perduodamos aukštesnio valdžios lygio institucijoms tik tuo atveju, jeigu žemesnės valdžios institucijų veikla dėl užduočių pobūdžio būtų neefektyvi.

Regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslas apima visus Europos Sąjungos regionus, negalinčius gauti paramos pagal konvergencijos siekinį.

Europos Sąjungos finansavimo lygis įvairiuose regionuose skiriasi priklausomai nuo šių regionų santykinio turtingumo. Šiuo metu Europos Sąjungos regionai yra suskirstyti į keturias kategorijas pagal regiono Bendo Vidaus Produkuto vienam gyventojui santykį su Europos Sąjungos vidurkiu.

Naujausia plėtra išryškino Europos Sąjungos regionų skirtumus, gerokai padidinusi prastesnius ekonominės plėtros rodiklius turinčių regionų skaičių. Šie regionai, kurių Bendras Vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui svyruoja nuo 30% iki 75% vidurkio, susiduria su problema, kaip pasiekti konvergenciją (Europos Komisija, 2010). Kita vertus, geresnius ekonominius rodiklius pasiekusiuose regionuose ir toliau susiduriama su problema, kaip sukurti ir padidinti jų santykinį, didinant jų konkurencingumą, kad jie prisidėtų prie darnios Bendrijos teritorijos plėtros.

Europos regioninės plėtros fondo paskirtis – stiprinti Europos Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant regionų išsivystymo lygio skirtumus. Iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų finansuojama:

  • Ekonomika Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Robertas
  • 14 puslapių (2556 žodžiai)
  • Ekonomikos referatai
  • Microsoft Word 33 KB
  • Europos Sąjungos struktūriniai fondai, parama Lietuvai
    10 - 4 balsai (-ų)
Europos Sąjungos struktūriniai fondai, parama Lietuvai. (2015 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-strukturiniai-fondai-parama-lietuvai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 08:03