Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai


Strukturiniu fondu principai. Europos sajungos paramos fondai ypatumai. Es paramos lietuvai ypatumai. Es paramos ypatumai. Es strukturiniai fondai specifika. Strukturiniai fondai ir suvestinis aktas. Europos sajungos politikos ypatumai. Europos sąjungos fondų skirstymas. Instrumentu skirstymas. Es strukturiniu fondu skirstymas 2006.

Turinys. Įvadas. Europos sąjungos struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų atsiradimas ir tikslai. Struktūriniai fondai ir politika. Struktūrinių fondų principai bei mechanizmai. Europos sąjungos struktūriniai fondai ir lietuva. Struktūrinių fondų kūrimasis ir valdymas lietuvoje. Struktūrinių fondų paramos teikimas ir sritys. Projektai ir paraiškos - struktūrinių fondų lėšoms gauti. Bendrasis programavimo dokumentas (bpd). Išvados. Literatūra.

Struktūriniai fondai yra europos sąjungos finansinis instrumentas, skirtas regionų išsivystymo skirtumams mažinti ir menkiau išsivysčiusių regionų plėtrai skatinti. Šiuo tikslu buvo sukurti keturi es struktūriniai fondai, kuriuos sudaro europos sąjungos biudžeto lėšos: 2000 - 2006 m. Es struktūrinių fondų biudžetas sudaro 195 mlrd. Eurų , Apie 30 % viso es biudžeto. Struktūrinių fondų parama remiasi papildomumo principu - suteikiamos paramos lėšos skiriamos ne pakeisti pačių valstybių išlaidas tam tikrose srityse, o jas papildyti  es biudžeto lėšomis. Tai reiškia, kad valstybės narės turi pačios prisidėti prie remiamų projektų finansavimo.

Fondų tikslas - skatinti atsiliekančių es regionų plėtrą ir prisitaikymą prie ekonomikos pokyčių. Remti krizės apimtus pramonės regionus, kad jie galėtų persiorientuoti į kitas ekonomikos sritis. Įstojusi į es Lietuva turėseuropos sąjungos viduje esama didelių ekonominių ir kultūrinių skirtumų. Struktūriniu požiūriu atskirų regionų nelygi padėtis pasireiškia, pvz. , nevienodomis pajamomis arba sunkumais, kylančiais dėl nedarbo. Dėl šių nelygybių iškyla visų europos sąjungos šalių vienybės ir solidarumo problema.

Jau 1957 m. Romos sutartyje buvo pabrėžiama harmoningos plėtros, kuriant europos bendriją, būtinybė. Tačiau išskyrus tai, kad buvo panaikintos muitų užtvaros ir palengva atvertos rinkos, nebuvo sukurta jokia tikra bendrijos politika šiam tikslui pasiekti.

1973 m. Į es įstojus danijai, airijai ir jungtinei karalystei atsirado dar didesnis poreikis turėti specialų regioninės politikos svertą. 1975 m. Valstybės narės įsteigia europos regioninės plėtros fondą (erpf).

Devintajame dešimtmetyje, tuo metu, kai į bendriją įstoja neturtingesnės šalys (graikija, portugalija ir ispanija) dar labiau sustiprėja ekonominė būtinybė ir politinė valia mažinti išsivystymo ir gyvenimo lygių skirtumus. 1987 m. Įsigaliojęs suvestinis europos aktas žymi naujos struktūrinės politikos pradžią: iš tiesų komisija pasiryžusi stiprinti ekonominį ir socialinį solidarumą, kitaip tariant, mažinti regionų netolygumus.

1993 m. , įsigaliojus mastrichto sutarčiai, ekonominė ir socialinė sanglauda tampa vienu iš europos sąjungos politikos prioritetų, tokiu pat svarbiu kaip ir monetarinė sąjunga.

1997 m. Savo pranešime agenda 2000 komisija siūlo struktūrinės politikos reformą, siekdama pagerinti bendrijos paramos efektyvumą naujuoju programiniu 2000-2006 m. Laikotarpiu.

  • Microsoft Word 84 KB
  • 2011 m.
  • 22 puslapiai (5069 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ilona
  • Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirstymo ypatumai. (2011 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-strukturiniu-fondu-lesu-skirstymo-ypatumai.html Peržiūrėta 2019 m. Balandžio 22 d. 09:04
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!