Europos Sajungos susikūrimas


Es institucijų sudarymo tvarka. Es susikurimas. Es institucijų sudarymo tvarka, principai ir kompetencijos. Europos+sajungos+susikurimas+ir+tikslai. Europos sajungos susikurimo tikslai. Sutarciu tikslai. Es susikūrimas, tikslai, tarptautinis teisinis subjektiškumas. Europos bendriju susikurimas. Es susikūrimo principai. Es susikurimo istorija referatas.

Teisės konspektas. Istorinės prielaidos, sąlygojusios trijų bendrijų – eapb, eeb ir euroatom – ir jų pagrindu įsteigtos europos sąjungos susikūrimą. Teisės aktų priėmimo procedūros pagal europos bendrijos sutartį. Europos bendrijų teisinis subjektiškumas. Tarptautinės sutartys kaip es teisės šaltinis. Jų sudarymo tvarka. Pagrindiniai europos bendrijų plėtros etapai. Es teisės įgyvendinimo užtikrinimas es lygmenyje. Komisijos įgaliojimai valstybių narių atžvilgiu. Es teisinis statusas, jos tikslai ir organizacinė struktūra. Teisingumo teismo vykdoma institucijų priimtų aktų teisėtumo kontrolė. E. Parlamento vaidmuo teisės aktų priėmimo procese. Es pilietybė. Asociacija pagal europos sutartis: tikslai, turinys, įgyvendinimo mechanizmas. Antrinės t akt paskelbimas, įsigaliojimas ir aiškinimas. Es tarybos pagrindinės funkcijos ir darbo organizavimas. Bendrųjų teisės principų kilmė ir klasifikacija. Eb komisija: sudarymas ir kompetencija. Valstybių narių atsakomybė už padarytą privatiems asmenims žalą dėl direktyvų neįgyvendinimo. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. Pagalbiniai eb organai, jų vaidmuo institucijų sistemoje. “darbuotojų” sąvoka es t ir laisvo judėjimo teisės turinys. Ett sudarymas, kompetencija. Es teisės priėmimo kl nacionalinėse konstitucijose. Audito rūmų (ar) pagrindinės funkcijos ir veiklos formos. Žmogaus teisių apsauga pagal es teisę. Es pagrindinių teisių chartija. Pagrindiniai proceso europos teisingumo teisme bruožai. Konkurencijos taisyklės, taikomos įmonėms pagal eb sutartį. Pirmos instancijos teismas, jo jurisdikcija. Valstybės pagalbos reglamentavimas pagal es teisę. Laisvės teikti paslaugas užtikrinimas. Profesinės kvalifikac pripažinimas. Europos sąjungos valstybių narių "glaudesnio bendradarbiavimo" sąvoka ir taikymo sritys. Europos sąjungos institucijų sistema, funkcijos, tarpusavio sąveikos principai. Lietuvos pasirengimo narystei es teisiniai ir instituciniai pagrindai.


Bejeno planas – Beneliukso valstybių suformuluotas pasiūlymas sujungti EAPB su Europos gynybos bendrija į Europos politinę bendriją, kurios rėmuose vyktų ir ekonominis bendradarbiavimas. Tačiau Prancūzija neratifikavo. Beneliukso valstybės siekė, kad bendradarbiavimas apimtų bendrą rinką.

Antras planas, kurį parėmė Prancūzija, – įsteigti bendriją atominės energetikos sektoriui. Prancūzija buvo visada labai aktyvi šio sektoriaus plėtojimo šalininkė. (Ji ir dabar neskuba uždaryti atominių elektrinių.)

1955 m. įvyko konferencija Mesinoje, kur buvo pateikti abu pasiūlymai, konferencijos metu Belgijos užsienio reikalų ministrui Spaakui buvo pavesta parengti pranešimus tais klausimais. 1956 m. Venecijoje įvyko kita konferencija, kur abu pasiūlymai priimti, sutartys parengtos labai greitai – 1957 03 25 Romoje pasirašytos sutartys dėl Ekonominės bendrijos ir Atominės energetikos bendrijos (EURATOM) įsteigimo. Sutartys įsigaliojo 1958 01 01 mėnesį.

1965 m. – 6 valstybių susiliejimo sutartis. Sukurta bendra institucinė sistema visoms 3 bendrijoms, siekiant didesnio darbo efektyvumo. Visas 3 bendrijas pradėta vadinti Europos Bendrija. Oficialus dokumentas 1978 m. Europos Parlamento rezoliucija.

Ekonominis bendradarbiavimas pradėtas įgyvendinant muitų sąjungą. Nuo 1965 m. per 10 m. pilnai įvestas bendras tarifas trečiųjų valstybių atžvilgiu.

7 dešimtmetyje pradėta įgyvendinti bendra ŽŪ politika. Dabar opus klausimas dėl finansavimo. Komisija pasiūlė, kad tai turėtų spręsti Taryba ir Komisija. Prancūzija tam prieštaravo. Prasidėjo krizė – tuščios kėdės politika. 1966m. sudarytas Liuksemburgo kompromisas.

1971 m. pakeista finansavimo sistema – nuo narių įnašų pereita prie Bendrijos nuosavų lėšų sistemos. Per 7 dešimtmetį pavyko išspręsti t.t. ekonomines ir institucines problemas.

1972 m. nauji integracijos planai: siekiama sukurti ekonominę ir pinigų sąjungas ir glaudžiau koordinuoti užsienio politiką. Ekonominė plano dalis nepavyko dėl pasaulinės ekonominės situacijos (naftos krizė). Pavyko nustatyti t.t. valstybių bendradarbiavimo formas užsienio politikos srityje – nuo 1972 m. užsienio reikalų ministrų susitikimai (politinis bendradarbiavimas). Prancūzijos prezidento Desteno iniciatyva nuo 1974 m. pradėti reguliariai rengti valstybių vadovų susitikimai. EB valstybių lyderių susitikimas nuo tada oficialiai vadinamas Europos viršūnių taryba.

1979 m. birželio 7-10 d. kitas žingsnis institucinėje srityje – pirmi tiesioginiai rinkimai į Europos parlamentą (anksčiau rinko valstybių narių parlamentai). Nuo tada tiesioginiai Europos Parlamenti rinkimai vyksta kas penkeri metai. Europos parlamentas toliau spartino integraciją – vienas pasiūlymų dėl ES steigimo 1984 m. nepatvirtintas kaip per daug radikalus, nes vedė link federacijos.

1985 m. vieningos rinkos programa. Muitų sąjunga ir bendroji rinka nepilnai įvykdė visus uždavinius, todėl numatytas planas kaip pašalinti trūkumus. Šis planas užbaigė kūrimo procesą. Priemonės atsispindėjo 1987 m. Vieningame Europos Akte, kurio 1 dalyje steigimo sutarties pakeitimai, o 2 dalyje valstybių narių susitarimas dėl užsienio politikos. Į pakeitimus perkeltos esminės 1985 m. programos nuostatos, praplėstos bendradarbiavimo sritys, pvz., aplinkos apsauga.

Parengiamieji žingsniai: pasiūlymas dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Ryšium su pasikeitimais rinkos ekonomikoje iš naujo pradėta svarstyti politinės sąjungos idėja. Paraleliai įvyko dvi konferencijos abiem minėtiems klausimams spręsti. Jų išdavoje parengtas vieningas dokumentas – Mastrichto sutartis, kuri pasirašyta 1992 02 07 (kitaip ES sutartis). Sutartis įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1d.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 61 puslapis (40874 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 169 KB
  • Europos Sajungos susikūrimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos Sajungos susikūrimas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-susikurimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 23:58