Europos Sajungos teisė 2


Europos sąjungos atsiradimas, jos pagrindas ir tikslai. Europos sąjungos institucijų sistema, jos bruožai ir pagrindiniai organai. Europos sąjungos institucijų veiklos sritys ir formos. Europos sąjungos teisės sistema ir teisės šaltiniai. Europos sąjungos teisės ir jos valstybių narių nacionalinės teisės santykis. Es teisės įgyvendinimo užtikrinimas europos sąjungos ir nacionaliniame lygmenyje. Vidaus rinkos teisinio reguliavimo pagrindai.

1.2. Europos Sąjungos organizacinė struktūra, teisinis statusas, tolesnio vystymosi perspektyvos. Europos Sąjungos pilietybė (k. p. 4-8).

2. Europos Sąjungos institucijų sistema, jos bruožai ir pagrindiniai organai (k. p. 8-26).

2.1. Taryba: Pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai. Veiklos formos. Nuolatinių atstovų komitetas. Sprendimų priėmimo procesas. Balsavimo procedūra. Europos Taryba. (k. p. 9-12).

2.2. Komisija: Sudėtis ir darbo organizavimas. Generaliniai direktoratai. Kompetencija - sutarčių laikymosi priežiūra, legislatyvinės teisės, administracinės funkcijos. (k. p. 12-14).

2.3. Parlamentas: Rinkimų tvarka. Kompetencija. Darbo organizavimas. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. (k. p. 14-17).

2.4. Teismas: Sudarymas. Reikalavimai teisėjams. Generaliniai advokatai. Teismo procesas. Pirmos instancijos teismas, jo kompetencija. (k. p. 17-21).

2.5. Audito Rūmai. Kiti organai: Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. (k. p. 21-24 )

2.6. Ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo etapai ir jos institucijos. (k. p. 24-25).

3. Europos Sąjungos institucijų veiklos sritys ir formos. (k. p. 26-38)

3.3. Europos Sąjungos finansų sistema. Biudžeto tvirtinimas. (k. p. 37).

3.4. Institucijų vaidmuo ir sprendimų priėmimas bendros užsienio ir saugumo politikos ir policijos bei teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse. (k. p. 32-35).

3.5. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Ryšiai su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. (k. p. 35-37).

4.2. Antrinė teisė: Aktų rūšys - reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Jų paskelbimas, įsigaliojimas, interpretavimas. (k. p. 40-42).

4.3. Europos Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo sprendimai Bendrieji teisės principai. (k. p. 44 p.).

5.2. ES teisės tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. ES teisės viršenybė nacionalinės teisės atžvilgiu. (k. p. 49-50).

3. Tarpvyriausybinė federacija – akcentuojamas valstybių narių vaidmuo, skatinama klausimus spręsti vienbalsiškumo principu – įprastu tarpt. teisėje bendradarbiavimo būdu. Šios krypties atstovai pasisakytų už valstybių konfederaciją, bet ne federaciją.

Sutartyse tie tikslai ir priemonės konkretizuojami. Kur bendra politika, ten teisinis reglamentavimas yra tikslus. Kur nėra bendros politikos, mažesnis teisinis reglamentavimas (švietimas, turizmas ir pan).

Nors dėl misijų siuntimo nėra aiškaus teisinio požiūrio, bet praktikoje ši teisė realizuojama steigiant komisijos delegacijas (šiuo metu yra virš 100). Taip pat bendrijos priima kitų šalių diplomatines misijas (1998 m. buvo 165). Pagrindinė būstinė Briuselis.

ES teisinis statusas nėra griežtai apibrėžtas. ES įsteigta bendrijų pagrindu, bet bendrijos neišnyko ir nesusijungė. Jos nėra kaip ES nariai, nes narėmis yra valstybės.

Bendrijų ir ES tarpusavio sąveika pasireiškia tuo, kad bendrijos kaip JA toliau įgyvendina tiek joms priskirtas funkcijas, tiek ir ES politiką naujose srityse:

Pati ES neturi JA statuso. Kad tarptautinė organizacija turėtų JA teises, tai turi išplaukti iš jos kompetencijos ir įgaliojimų, kuriuos suteikia jas steigiančios valstybės. Kai ES nori veikti išorėje, ji veikia per bendrijas. Kai reikia įgyvendinti Europos Tarybos sprendimus trečiose šalyse ar tarptautinėse organizacijose, ES veikia arba per valstybių narių arba per komisijų delegacijas (ES sutarties 20 str.). Tarptautiniu lygiu įsipareigojimus prisiima arba bendrijos, arba valstybės narės.

Pagal ES sutarties 20str. Yra tarptautinio teisinio subjektiškumo užuomazga: ES Taryba gali įgalioti tam tikrą valstybę dėl sutarčių sudarymo su trečiąja valstybe. Tos sutartys jau atstovaus ES, bet atsakomybė tenka bendrijoms arba valstybėms narėms.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 109 KB
  • 2011 m.
  • 36 puslapiai (24577 žodžiai)
  • Europos Sajungos teisė 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos Sajungos teisė 2. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-teise-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 12:11
×