Europos sąjungos teisės aktai: mokesčių teisė


Įvadas. Es teisės šaltinių samprata. ES pirminė teisė. (A) Europos Sąjungos sutartis (ES sutartisES antrinės teisės aktai. (A) Reglamentas ir jam būdingos savybės. (B) Sprendimai. (C) Direktyva ir jos tikslas. (D) Rekomendacijos. (E) Nuomonė. Mokesčių samprata ir teisinė prigimtis. Bendrieji (visuotiniai) mokesčių požymiai ir mokesčio samprata. Mokesčių politika. Mokesčių teisės šaltinis. Išvados. Literatūra.


valstybių narių priimtos steigiamosios sutartys (pirminė teisė) ir EB priimti teisės aktai (antrinė teisė);

Šaltinis: Cvelich, M. (2007). Europos Sąjungos teisė. Vilnius: Eugrimas l-kla.

Išsiaiškinus kas yra pirminė teisė, pravartu išsiaiškinti ir antrinę. Tačiau pirmiausia trumpai grįžkime į praeitį, tam kad suvoktume pokyčių esmę, nes teisė tai istorijos paveldas.

visuotinis galiojimas: adresatas nėra išskiriamas, nes reglamentas privalomas visiems Europos teisės subjekams.

2) visumos privalomumas: reglamentas nepalieka laisvės pasirinkti jo įgyvendinimo priemonės; jis negali būti įgyvendinamas dalimis, pasirinktinai; privaloma yra reglamento, kaip teisės akto, visuma – tai skiria jį nuo direktyvos.

Taigi, nėra abejonių, jog Lietuvos teisės istorija šiandienai yra labai svarbi. Teisės aktai – teisės dalis. Teisės aktai (reglamentai, direktyvos, rekomendacijos ir kt.) tai ne kas kita, kaip antrinė teisė.

Apibendrinant, nors visi aktai ir yra gana panašūs vieni su kitais, tačiau skirtumų yra ir jų privalomumas skiriasi. Teisiškai privalomi aktai yra reglamentai, sprendimai ir direktyvos, o neprivalomi: rekomendacijos ir nuomonė. Visi šie aktai yra taisės šaltinių dalis.

Mokesčių politika Europos Sąjungoje (ES) turi dvi sudedamąsias dalis: tiesioginį apmokestinimą, už kurį atsakingos tik valstybės narės, ir netiesioginį apmokestinimą, kuris turi įtakos laisvam prekių judėjimui ir laisvei teikti paslaugas bendrojoje rinkoje.

Tačiau dėl tiesioginio apmokestinimo ES nustatė tam tikrus suderintus bendrovių ir asmenų apmokestinimo standartus, o valstybės narės ėmėsi bendrų priemonių, kad išvengtų mokesčių vengimo ir dvigubo apmokestinimo.

Dėl netiesioginio apmokestinimo ES koordinuoja ir suderina pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir akcizų įstatymą. Tai užtikrina, kad netiesioginių mokesčių tarifų ir sistemų, suteikiančių įmonėms vienoje šalyje nesąžiningo pranašumo prieš kitus, nebūtų iškraipyta konkurencija vidaus rinkoje [8].

Valstybės (biudžeto) pajamos – tai piniginiai ištekliai, kurie paskirstant ir perskirstant visuomenės nacionalines pajamas pareina valstybės (savivaldybės) žinion, yra kaupiami valstybės biudžete bei kituose valstybės pinigų fonduose (biudžete) ir yra naudojami valstybės, savivaldybių funkcijoms finansuoti. Šių pajamų gavimo būdus, kaupimo ir panaudojimo tvaką, kitus jų teisinio režimo elementus nustato valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai [11].

Mokesčių teisės šaltiniai – tai sudėtinga sistema. Pagal savo teisinę galią mokesčių teisės šaltiniai skirstomi į Konstituciją, įstatymus ir įstatymų įgyvendinamuosius (įstatymų lydimuosius) teisės aktus. Pagal visuomeninių santykių raguliavimo apimtis gali būti skiriami bendrieji mokesčių ir kitų teisės šakų, finansų ir mokesčių teisės bei specialieji mokesčių teisės šaltiniai. Prie bendrųjų mokesčių ir kitų teisės šakų šaltinių priskiriami tie teisės norminiai aktai, kurie šalia mokestinių reguliuoja ir kitų teisės šakų reguliuojamus visuomeninius santykius. Tokie teisės aktai yra bendri mokesčių, finansų ir kitų teisės šakų šaltiniams. Bendri finansų ir mokesčių teisės šaltiniai apima teisės normas, kurios taikytinos įvairių finansų teisės reguliuojamų visuomeninių santykių atžvilgiu (Biudžeto sandaros įstatymas, kiekvienais metais priimamas valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos banko įstatymas ir kt.). Specialiesiams mokesčių teisės šaltiniams būdingas tai, kad jie, nors ir priklausydami finansų teisės šaltinių sistemai, reguliuoja daugiausia mokestinius santykius: pats MAĮ, atskirų mokesčių įstatymai ir jų pagrindu priimti lydimieji teisės aktai [9].

  • Microsoft Word 251 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2403 žodžiai)
  • Kolegija
  • Santa
  • Europos sąjungos teisės aktai: mokesčių teisė
    10 - 1 balsai (-ų)
Europos sąjungos teisės aktai: mokesčių teisė. (2018 m. Spalio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-teises-aktai-mokesciu-teise.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 31 d. 13:15
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo