Europos Sąjungos turizmo politika


Įvadas. Turizmo raida Europoje. Pagrindiniai turizmo ištekliai ir paslaugos. Turizmo sektorius. Sunkumai, su kuriais susiduria turizmo sektorius. Atnaujinta Europos turizmo politika. Pagrindinės priemonės, turinčios įtakos turizmui. Geresnis reguliavimas. Politikos koordinavimas. Esamų Europos finansinių priemonių geresnis panaudojimas. Turizmo darnumo skatinimas. Europos darbotvarkė 21 turizmo sektoriui. Specialūs papildomi veiksmai dėl Europos darnaus turizmo. Supratimo apie turizmą ir jo matomumo gerinimas. Supratimo apie Europos turizmą gerinimas. Parama Europos, kaip turistinės rinkos, reklamai. Bendras tikslas turizmo matomumo gerinimas. Turizmo plėtros politikos uždaviniai ir tikslai. Tarptautinio turizmo samprata. Europos sąjungos ekonominė politika atvykstamo turizmo Atžvilgiu. Lietuvos turizmo pozicija Europos sąjungoje. Išvados. Literatūra.

Siekiant tapti turizmui patraukliomis šalimis, Europos Sąjungos valstybėms reikia formuoti turizmo įvaizdį, kurį įtakoja įvairių lygių turizmo institucijos. Todėl labai svarbu, kad pagrindiniai turizmo politikos aspektai būtų darnūs, kompleksiški ir vienas kitą papildantys.

Darbo tikslas: išanalizuoti turizmo politikos formavimąsi Europos Sąjungoje.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti turizmo raidą Europoje.

Ištirti Europos Sąjungos turizmo išteklius ir paslaugas.

Išanalizuoti turizmo sektorių, sunkumus, su kuriais susiduriama.

Aptarti Europos turizmo politikos atnaujinimo aspektus.

Išsiaiškinti turizmo plėtros politikos uždavinius ir tikslus.

Išanalizuoti tarptautinio turizmo politikos esmę bei jos formavimo etapus.

Apibūdinti Lietuvos turizmo poziciją Europos Sąjungoje.

Turizmo raida pagrinde yra susijusi su technologijų atsiradimu, transporto priemonių išsivystymu, infrastruktūros vystymu, augančiais vartotojų poreikiais.

XX a. ne mažiau svarbi tampa turizmo saugumo sąlyga. 1980 m. Maniloje priimtoje Pasaulio turizmo deklaracijoje skelbiama, kad pasaulinio turizmo raida gali vykti taikos ir saugumo sąlygomis, kuri gali būti pasiekta per visų valstybių apjungtas pastangas mažinant tarptautinę įtampą ir vystant bendradarbiavimą draugiškumo dvasioje, pagarboje žmogaus teisėms ir valstybių savitarpio supratime. Politinių veiksnių įtaka tarptautinio turizmo raidai pirmiausia susijusi su vidiniu šalies, kuri priima turistus, stabilumu. Be to, yra svarbūs draugiški, taikūs, kaimyniniai ryšiai tarp valstybių. Rimtu politiniu veiksniu laikomi tarpvalstybiniai ir tarpvyriausybiniai bendradarbiavimo susitarimai ekonomikos, prekybos, mokslo ir kultūros ryšių, turizmo ir mainų srityse. Taigi, galima teigti, kad šalyse vykstančios politinės suirutės, karai, terorizmo atvejai neigiamai įtakoja tarptautinį turizmą ir perorientuoja turistų prioritetus (Manila Declaration on World Tourism, 1980).

  • Turizmas Referatas
  • Microsoft Word 43 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (6087 žodžiai)
  • Akvilė
  • Europos Sąjungos turizmo politika
    10 - 8 balsai (-ų)
Europos Sąjungos turizmo politika. (2015 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-turizmo-politika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 22:23
×