Europos Sajungos valdymo institucijų reforma


Es institucijų reforma. Moksliniai darbai. europos sąjungos institucijų sudarymo tvarka. Auditorių funkcijos ir kompetencija kursinis. Es instituciju valdymas referatai.

Teisės kursinis darbas. Įvadas. Komisija. Pristatymas. Sudėtis ir sudarymas. Funkcijos ir kompetencija. Taryba. Sudėtis ir sudarymas. Funkcijos ir kompetencija. Europos viršūnių taryba. Europos parlamentas. Sudėtis ir sudarymas. Kompetencija ir funkcijos. Teisingumo teismas. Pristatymas. Sudėtis ir sudarymas. Funkcijos ir kompetencija. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Pristatymas. Sudėtis ir sudarymas. Funkcijos. Regionų komitetas. Audito rūmai. Pristatymas. Sudėtis ir sudarymas. Komptencija ir funkcijos. Europos investicijų bankas. Išvados. Literatūra. Kadangi nustatytas ilgalaikis tikslas - siekti europos tautų „vis glau¬desnės sąjungos", bendrijos steigėjai susitarė teikti pirmenybę insti¬tucinei struktūrai, turinčiai du svarbiausius ypatumus. Visų pirma ji turi atspindėti valstybėse narėse egzistuojančiąsias, susidedančias iš įstatymų leidžiamosios valdžios, t. Y. Renkamo parlamento, vyk¬domosios valdžios, atspindinčios jėgų pusiausvyrą tame parlamen¬te, ir teisminės valdžios, nagrinėjančios visus su bendrijos teisės tai-kymu susijusius ginčus.


Kadangi nustatytas ilgalaikis tikslas - siekti europos tautų vis glau­desnės sąjungos , bendrijos steigėjai susitarė teikti pirmenybę insti­tucinei struktūrai, turinčiai du svarbiausius ypatumus. Visų pirma ji turi atspindėti valstybėse narėse egzistuojančiąsias, susidedančias iš įstatymų leidžiamosios valdžios, Renkamo parlamento, vyk­domosios valdžios, atspindinčios jėgų pusiausvyrą tame parlamen­te, ir teisminės valdžios, nagrinėjančios visus su bendrijos teisės tai­kymu susijusius ginčus. Be to, visos bendrijos institucijos turėtų bū­ti visiškai nepriklausomos nuo valstybių narių valdžios bendrijos teritorijoje telktis vienoje vietoje.

Tačiau daugelį kartų tai apsvarsčius tokia struktūra nebuvo su­kurta. Sumetimai iš esmės buvo politiniai ir istoriniai. Vykdant to­kią plačią programą neišvengiamai reikėtų didelę valstybių narių su­vereniteto dalį perduoti bendrijai. Be to, pačios valstybės narės ne­begalėtų kontroliuoti šių institucijų ar netgi bendrauti su jomis. Tre­čia, bendrija, priimdama sprendimus, negalėtų atsižvelgti į naciona­linius interesus. Dėl visų šių priežasčių institucinė struktūra buvo numatyta tokia, kad būtų paisoma visų šių sumetimų ir kartu kuo geriau atsispindėtų nacionaliniu lygme· mišrios funkcijos.

  • Teisė Kursiniai darbai
  • 2011 m.
  • 17 puslapių (4515 žodžių)
  • Universitetas
  • Teisės kursiniai darbai
  • Microsoft Word 32 KB
  • Europos Sajungos valdymo institucijų reforma
    9 - 2 balsai (-ų)
Europos Sajungos valdymo institucijų reforma. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/europos-sajungos-valdymo-instituciju-reforma.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:21